SENİ YERLER YERLER..

RİFAT SERDAROĞLU

SENİ YERLER YERLER

(Denenmişi, tekrar denemek aptallıktır. Denenmişi, iki kere denemek geri zekalılıktır. Denenmişi, üçüncü-dördüncü kez denemek ise düpedüz, hainliktir.)

Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin kafaları karışık. Cevap aradıkları soru;

“Amerika’nın, Barzani ve bölge ile Türkiye’ye söylenmeyen bir hesabı var mı?…”

Yerli, yabancı tarihçiler tarafından doğrulanmış, yaşanmış gerçeklerden bazılarını aktaralım ve kimlerin gizli hesabı olabilir, görelim;

*Amerikalı misyonerler ilk kez 1797’de (215 yıl önce) Osmanlı topraklarına geldiler
ve“azınlıklar” üzerine araştırmalarına başladılar.

24 yılda yani, 1821’de bu araştırmaları sonuçlandırdılar.

*1870’de Türkiye’deki Amerikalı-İngiliz-Alman Protestan misyonerlerinin ve Fransız Katolik misyonerlerin sayısı 1317 idi.

*Amerikalı misyonerlerin etkisiyle Ermeniler bazı yerlerde başkaldırı hareketleri başlattılar.

1862’de (150 yıl önce) Zeytun’da (Maraş-Süleymaniye İlçesi), 1863 te Van’da, 1865’te Çarsancak’ta(Tunceli-Mazgirt-Akpazar) ayaklandılar. Zeytun isyanında, Maraş’taki Amerikan Koleji
ve misyonerler açıkça başrolü oynadılar.

*1868’de Amerika, Maraş’ta temsilcilik açtı ve konsolos atadı.

*2. Abdülhamit döneminde, Osmanlı’daki Amerikan okulları 400’ü geçiyordu.

*Amerikan diplomat ve misyonerlerin raporlarına göre, Bağımsız Ermenistan’ın kurulabilmesi için Doğu Anadolu’daki Türklerin temizlenmesi şarttı. Bunun için silahlı isyan gerekiyordu. Oysa o dönemde gayrimüslimlerle ilgili en ufak bir problem yoktu. Amerikalı misyonerlerin azınlıkları, kendi dinî-siyasi ve ekonomik yararları doğrultusunda kışkırtmaları sebebiyle “Ermeni meselesi” ortaya çıktı. Ermeniler de Amerika’nın verdiği rolü başarıyla oynadılar.

*1906-1922 yılları arasında, yani 16 yılda Anadolu ve Kafkasya’da 500 bin insanımız Ermeniler tarafından katledildi.

*Buna rağmen Amerika ve Avrupa’da “Vahşi Müslümanlar, Ermenileri kesiyor” diye yaygara koparıldı. Yayınlar yapıldı, kiliselerde ayinler düzenlendi.

*ABD, Türkiye’nin işgalinde en önemli rolü oynadı. İngiltere ve Yunanistan’ı taşeron olarak kullandı. İzmir’e önce iki Amerikan zırhlısı ile Deniz Piyadeleri geldi, sonra Yunan donanması…

*ABD Başkanı Wilson, 8 Ocak 1918’de Kongre’de, kurmak istediği yeni dünya düzeni için
14 ilke açıkladı. En önemli ilkelerinden biri Osmanlı Devleti ile ilgili
9. İlke idi; “Osmanlı’da, Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir…”

Amerika bu kararıyla Anadolu coğrafyasını paramparça etmek istediğini açıklamış oldu.

*Sevr öncesi ABD Başkanı Wilson, Ermenistan sınırını şöyle çizmişti;

Erzurum-Trabzon-Van-Bitlis-Van Gölü’nün büyük bir bölümü.

*Yahudiler, 1896’da Teodor Herzl kanalıyla Abdülhamit’ten Filistin topraklarını istedi. Osmanlı’nın tüm borçlarını ödemeyi teklif ettiler. Abdülhamit bu teklifi kabul etmedi. Başına gelmeyen kalmadı.

*Rusya; Kürtçülük ve Ermeni fitilini ateşledi.

Barzani aşireti (Davutoğlu’nun ağabeyinin aşireti) Rusya’dan yardım aldı ve
Ermeni çetecilerle beraber hareket etti.

Bugün, PKK terör örgütünün yarıdan fazlası Ermeni ve Suriyeli teröristlerden oluşmaktadır..

*1923 Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusu imzalandı.
Sadece Amerika bu güne kadar Lozan Antlaşmasını imzalamadı !…
(A. Saltık’ın notu : Çok büyütmemek gerekir çünkü gözlemci idi taraf değildi…)

Sayın Erdoğan;

Gördüğünüz gibi ciddi devletlerin her durum için birkaç tane hesabı var.
En önemli kozları ise, diğer devletlerin içinden bazı siyasetçileri kullanmalarıdır.
Bunların çeşit-çeşit hesapları var da sizin, kurulmakta olan “Büyük Kürdistan” ile ilgili herhangi bir hesabınız var mıdır, yoksa Eşbaşkanlık görevinizin gereğini mi
yerine getiriyorsunuz?

Eğer görebiliyorsanız, dünün Amerikan okullarının yaptığını bugün,
özellikle Türk ve Müslüman ülkelerde Cemaatin okulları yapıyor.

Şimdi anladınız mı, elin adamını niçin çiftliklerde, villalarda, kuş sütüyle besliyorlar
ve koruyorlar?…

Şimdi anladınız mı, 19 Aralık 1978’de Kahramanmaraş’ta yaşadığımız feci olayların kökünün
taa 1862’deki Zeytun olaylarında olduğunu ?…

Sayın Erdoğan;

Bu ülkeyi yönetebilmek için tarihi doğru bilmek, okumak ve öğrenmek gerek.
Cihan Devleti olan bu ülkeyi, izbe köşelerde Türk düşmanı, din adamı geçinen
cahil yobazların kulaktan dolma ve uydurma bilgileriyle yönetemezsiniz.

Yönetmeye kalkarsanız sizi yerler, yerler.
Sizi ham yapar bu zilliler..

Sağlık ve başarı dileklerimle, 03 Ağustos 2012

RİFAT SERDAROĞLU

rifatserdaroglu@gmail.com
twitter.com/rifatserdaroglu
0 532 211 00 11

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir