Sömürgeleşen Türkiye’ye Çare..

Bravo 90 yaşını aşan bilgeye.. Kaleminize, beyninize sağlık Sayın Dr. Ali Nejat Ölçen!
Sevgi ve saygı ile. 7.8.12, Dr. Ahmet Saltık, www.ahmetsaltik.net
Sömürgeleşen Türkiye’ye Çare

Dr. Ali Nejat Ölçen

Elizabeth 23 yaşında Kraliçe olduğu zaman parlamentoda yaptığı konuşmada bir tümce, siyasal iktidarları tarafından uygulansaydı ülkemiz bu denli kolay sömürgeleşemezdi. Kraliçe Elizabeth, o konuşmasında:

İngiltere’nin dostu yoktur, İngiltere’nin düşmanı yoktur İngiltere’nin kendisi vardır, demişti.

Avrupa Birliğinin kapısını aşındırırken, Gümrük Birliği’ne üye olan bir ülkeye, Büyük Orta Doğu Projesi’nin (BOP’un) içeriğini, amacını, yöntemini görmeden, incelemeden eşbaşkanı olan bir başbakana, ulusal çıkarları korumayı amaç alamayan siyasal iktidarlara hangi ülkede rastlanabilir? Ekonominin omurgasını oluşturan üretim sektörlerini özelleştirme adı altında yok bahasına elden çıkaran bir siyasal iktidarın benzerine bir başka ülkede rastlamanız mümkün müdür? Hangi devlet, kendi ordusunu hasım olarak görmüş ve komuta heyetini tutuklamaya girişebilmiştir? Hangi ülkedeki “devletsiz ordu”ya rastlayabilirsiniz? Ve hangi ülke, kendisini emperyalizmin kucağına Türkiye kadar kolayca atabilmiştir. Hangi ülkede “devletin malı deniz, yemeyen domuz” türünde bir deyim ortaya çıkabilmiştir?

Suriye, kucaklaştığımız dostumuz iken iki ay içinde neler değişti de düşmanımız olabildi?
BOP eşbaşkanı bu dönüşümü açıklamak, ulusun yazgısının kendisinin iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı olmadığını bilmek, öğrenmek zorundadır. ABD’nin stratejik ortağımız olduğunu söyleyen siyasal iktidarlar bu ortaklığın koşullarını ulusumuza açıklamak zorundadırlar. Öylesi ortaklık metni nerede ve TBMM’nin hangi oturumunda karara bağlandı? Bir başbakan nasıl BOP’un eşbaşkanı olabilir ve “bize bir görev” verildi diyebilir? Nerede kimin kararıyla? Ulusumuza bunun hesabını bugün vermezse elbet bir gün verecek ve kendisinin yarattığı hukuka göre Yüce Divan’da yargılanacaktır.

Buradan CHP’ye ve onun Genel Başkanı’na sesleniyorum :

Ülkemizin sömürgeleşmesine karşı çıkmak sizin var oluş nedeniniz ve tarihin size öngördüğü görevlerin başında gelenidir. Silivri’ye milyonları iletecek bir mitingi orada düzenlemelisiniz. Kişi kim olursa olsun, milletvekili seçildiği anda dokunulmazdır ve ona hiç kimse hangi savcı ya da yargıç ne tür yetkide olursa olsun, milletvekilliği dokunulmazlığı o yetkinin kapsamına girecek kadar önemsiz değildir.

Tutukluğu sürdürülen milletvekillerinin serbest bırakılması kararının yargıdan ya da bugünkü siyasal iktidardan beklemeniz CHP’nin acz içinde olduğunun kanıtıdır. Anayasal hukuka sahip çıkılmamasının belgesidir. Erkler ayırımı ilkesinin yok edilişine, ulusal irade üzerinde yargı erkinin egemen olmasına karşı çıkmak CHP’nin var oluşunun gereği sayılmalıdır.

12 Eylül 1980 sonrası Turgut Özal Başbakan ve kardeşi Yusuf Bozkurt Özal’ı Devlet Planlama Teşkilatına Müsteşar olarak atadığında “Milli Kültür Raporu” hazırlanmış (1983) kamu kuruluşlarına yönerge olarak iletilmişti. O raporu bulunuz ve inceleyiniz. Bugünkü AKP iktidarının programının ve siyasetinin ana çizgilerini
o belgede göreceksiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetini ılımlı İslam federasyonuna dönüştürecek siyasetin belgesi ve bugünkü AKP iktidarının doğuşunun kaynağıdır. AKP iktidarı, “Milli Kültür Raporu”ndaki “Türk-İslam Sentezi” savını, BOP eşbaşkanlığını üstlenen AKP iktidarı “Türk-Kürt-İslam Sentezi” ne dönüştürmüştür. Bu sentezin açılımı, “Türk-Kürt-İslam Federatif Devleti” uygulamasına yol açacak. Yasalardaki değişikliklerin yanı sıra, yazarları, bilim adamlarını ve ordunun komuta kadrosunu kapsamına alan tutuklamaların nedeni bu açılıma karşı çıkacak dinamiklerden ülkeyi yoksunlaştırmaktır.

TBMM’de hazırlanmakta olan anayasa, aslında “Türk-Kürt-İslam Sentezi”nin öngördüğü federatif sistemin anayasası olacaktır. Cumhuriyetimizin seküler ulusalcı ulus devletini yadsıyan ve etnik bölünmelere yol açacak olan böyle bir anayasa hazırlığına katkıda bulunduğunuzu dikkate almanız gerekir.

Koşullar CHP’yi çok önemli tarihsel dönüşüm çizgisi üzerinde iki görevle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır:

1.Emperyalizmin kucağında sömürgeleşmeye karşı çıkmayı öngören strateji, yöntem

2.Türk-Kürt-İslam Sentezi’nin öngördüğü federatif bölünme modeline karşı çıkmayı amaç alan strateji, yöntem.

Bu iki temel sorun dışındaki tüm konular ayrıntıdır.

BOP eşbaşkanı ile çene yarışını bir yana atarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetinin ve o Cumhuriyetin Devletinin sömürgeleşmesine, ulusu, devleti ve coğrafyasıyla bölünmesine karşı çıkacak karar ve eylemi yaratmak zorundasınız;

eğer gerçekten CHP iseniz. 23 yaşında Kraliçe olan Elizabeth’in sözlerinden ders almanızı da öneriyorum:

Türkiye’nin dostu yoktur, Türkiye’nin düşmanı yoktur, Türkiye’nin kendisi vardır,

sözlerini sizden işitmek istiyorum. Bir zaman bu güzelim partinin siyasal ve yönetsel sorumluluğunu üstlenmiş kişi olarak bunu sizlerden talep etmeye hakkım olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla. 6.8.12

Dr. Ali Nejat ÖLÇEN

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir