Sömürgeleşen Türkiye’ye Çare..

Bravo 90 yaşını aşan bilgeye.. Kaleminize, beyninize sağlık Sayın Dr. Ali Nejat Ölçen!
Sevgi ve saygı ile. 7.8.12, Dr. Ahmet Saltık, www.ahmetsaltik.net

Sömürgeleşen Türkiye’ye Çare

Dr. Ali Nejat Ölçen

Elizabeth 23 yaşında Kraliçe olduğu zaman parlamentoda yaptığı konuşmada bir tümce, siyasal iktidarları tarafından uygulansaydı ülkemiz bu denli kolay sömürgeleşemezdi. Kraliçe Elizabeth, o konuşmasında:

İngiltere’nin dostu yoktur, İngiltere’nin düşmanı yoktur İngiltere’nin kendisi vardır, demişti.

Avrupa Birliğinin kapısını aşındırırken, Gümrük Birliği’ne üye olan bir ülkeye, Büyük Orta Doğu Projesi’nin (BOP’un) içeriğini, amacını, yöntemini görmeden, incelemeden eşbaşkanı olan bir başbakana, ulusal çıkarları korumayı amaç alamayan siyasal iktidarlara hangi ülkede rastlanabilir? Ekonominin omurgasını oluşturan üretim sektörlerini özelleştirme adı altında yok bahasına elden çıkaran bir siyasal iktidarın benzerine bir başka ülkede rastlamanız mümkün müdür? Hangi devlet, kendi ordusunu hasım olarak görmüş ve komuta heyetini tutuklamaya girişebilmiştir? Hangi ülkedeki “devletsiz ordu”ya rastlayabilirsiniz? Ve hangi ülke, kendisini emperyalizmin kucağına Türkiye kadar kolayca atabilmiştir. Hangi ülkede “devletin malı deniz, yemeyen domuz” türünde bir deyim ortaya çıkabilmiştir?

Suriye, kucaklaştığımız dostumuz iken iki ay içinde neler değişti de düşmanımız olabildi?
BOP eşbaşkanı bu dönüşümü açıklamak, ulusun yazgısının kendisinin iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı olmadığını bilmek, öğrenmek zorundadır. ABD’nin stratejik ortağımız olduğunu söyleyen siyasal iktidarlar bu ortaklığın koşullarını ulusumuza açıklamak zorundadırlar. Öylesi ortaklık metni nerede ve TBMM’nin hangi oturumunda karara bağlandı? Bir başbakan nasıl BOP’un eşbaşkanı olabilir ve “bize bir görev” verildi diyebilir? Nerede kimin kararıyla? Ulusumuza bunun hesabını bugün vermezse elbet bir gün verecek ve kendisinin yarattığı hukuka göre Yüce Divan’da yargılanacaktır.

Buradan CHP’ye ve onun Genel Başkanı’na sesleniyorum :

Ülkemizin sömürgeleşmesine karşı çıkmak sizin var oluş nedeniniz ve tarihin size öngördüğü görevlerin başında gelenidir. Silivri’ye milyonları iletecek bir mitingi orada düzenlemelisiniz. Kişi kim olursa olsun, milletvekili seçildiği anda dokunulmazdır ve ona hiç kimse hangi savcı ya da yargıç ne tür yetkide olursa olsun, milletvekilliği dokunulmazlığı o yetkinin kapsamına girecek kadar önemsiz değildir.

Tutukluğu sürdürülen milletvekillerinin serbest bırakılması kararının yargıdan ya da bugünkü siyasal iktidardan beklemeniz CHP’nin acz içinde olduğunun kanıtıdır. Anayasal hukuka sahip çıkılmamasının belgesidir. Erkler ayırımı ilkesinin yok edilişine, ulusal irade üzerinde yargı erkinin egemen olmasına karşı çıkmak CHP’nin var oluşunun gereği sayılmalıdır.

12 Eylül 1980 sonrası Turgut Özal Başbakan ve kardeşi Yusuf Bozkurt Özal’ı Devlet Planlama Teşkilatına Müsteşar olarak atadığında “Milli Kültür Raporu” hazırlanmış (1983) kamu kuruluşlarına yönerge olarak iletilmişti. O raporu bulunuz ve inceleyiniz. Bugünkü AKP iktidarının programının ve siyasetinin ana çizgilerini
o belgede göreceksiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetini ılımlı İslam federasyonuna dönüştürecek siyasetin belgesi ve bugünkü AKP iktidarının doğuşunun kaynağıdır. AKP iktidarı, “Milli Kültür Raporu”ndaki “Türk-İslam Sentezi” savını, BOP eşbaşkanlığını üstlenen AKP iktidarı “Türk-Kürt-İslam Sentezi” ne dönüştürmüştür. Bu sentezin açılımı, “Türk-Kürt-İslam Federatif Devleti” uygulamasına yol açacak. Yasalardaki değişikliklerin yanı sıra, yazarları, bilim adamlarını ve ordunun komuta kadrosunu kapsamına alan tutuklamaların nedeni bu açılıma karşı çıkacak dinamiklerden ülkeyi yoksunlaştırmaktır.

TBMM’de hazırlanmakta olan anayasa, aslında “Türk-Kürt-İslam Sentezi”nin öngördüğü federatif sistemin anayasası olacaktır. Cumhuriyetimizin seküler ulusalcı ulus devletini yadsıyan ve etnik bölünmelere yol açacak olan böyle bir anayasa hazırlığına katkıda bulunduğunuzu dikkate almanız gerekir.

Koşullar CHP’yi çok önemli tarihsel dönüşüm çizgisi üzerinde iki görevle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır:

1.Emperyalizmin kucağında sömürgeleşmeye karşı çıkmayı öngören strateji, yöntem

2.Türk-Kürt-İslam Sentezi’nin öngördüğü federatif bölünme modeline karşı çıkmayı amaç alan strateji, yöntem.

Bu iki temel sorun dışındaki tüm konular ayrıntıdır.

BOP eşbaşkanı ile çene yarışını bir yana atarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetinin ve o Cumhuriyetin Devletinin sömürgeleşmesine, ulusu, devleti ve coğrafyasıyla bölünmesine karşı çıkacak karar ve eylemi yaratmak zorundasınız;

eğer gerçekten CHP iseniz. 23 yaşında Kraliçe olan Elizabeth’in sözlerinden ders almanızı da öneriyorum:

Türkiye’nin dostu yoktur, Türkiye’nin düşmanı yoktur, Türkiye’nin kendisi vardır,

sözlerini sizden işitmek istiyorum. Bir zaman bu güzelim partinin siyasal ve yönetsel sorumluluğunu üstlenmiş kişi olarak bunu sizlerden talep etmeye hakkım olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla. 6.8.12

Dr. Ali Nejat ÖLÇEN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir