Emperyalizmin siparis tezleri / Ordered thesis by imperialism

Graham Fuller ve Paul Henze 1980’li yıllardan başlayarak, “Atatürkçülük ölmüştür. Ulus devletler dönemi bitmiştir. Türkiye, Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli ve çok ırklı bir yapıyı benimsemelidir. Bunun için en iyi yol Ilımlı İslam’dır. Etnik kimlikler kendilerini ifade edebilmelidir.” demeye başlamıştı. Sonuçta, «dönüştürme» tasarımları birbiri ardına uygulandı ve bu rolü kabul edenler Türkiye’de tek başına iktidar yapıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir