KEMALİZM Gericilik mi, ANTİ-EMPERYALİST Başkaldırı mı ? / Is Kemalism Reactionism or Anti-Imperialist Uprising?

Kemalizm_Gericilik_mi_Antiemperyalist_Baskaldiri_ mi_ Ulusa_ Egitim_Dernegi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir