Etiket arşivi: strateji

Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kuruluşunun 60. Yıldönümü

21. Yüzyıl İçin Planlama

30 Eylül 2020 : Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kuruluşunun 60. Yıldönümü

Bundan tam 60 yıl önce 30 Eylül 1960 günü 91 Sayılı Kanun ile Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT) kurulmuştu.

Türkiye Ekonomisinin organizasyon şeması içinde uzun yıllar aklın ve bilimin rehberliğinde varlığını sürdüren Devlet Planlama Teşkilatı’nın 60. Kuruluş yıldönümünde, planlı yıllarda görev yapan, katkıda bulunan plancıları, plan dostlarını, büyüklerimizi minnet ve saygı ile anıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Aramızdan ayrılanların yıldızlar yoldaşlığında olduklarına eminiz.

Planlama, bir ufka bakış, etraflı düşünme ve iş yapma tarzı olarak, 1990’lardan başlayarak
siyaset ve iktisat dünyasından silinirken bıraktığı boşluk, ne yazık ki hemen görülüp
algılanamamıştır.

Orta boy yarı sanayileşmiş ülkelere (yani bize) ya da ‘yükselen piyasa ekonomileri’ denen
bizim AGÜ’lere kalkınmaları veya en azından var olabilmeleri için (survival) kolektif düşünmelerini sağlayacak yeni bir model, araç tasarlanmamıştır; her şey o kutsal piyasa
güçlerine, Adam Smith’in o ‘görünmez eli’ ne bırakılmış görünüyor.

O “görünmez el” de, son zamanlarda bir yankesicinin eli gibi dünya piyasalarını hortumlayıp, bu paralarla trilyon dolarlık balonları patlamakla meşgul.

  • Unutulmamalıdır ki; Planlama, eskimemiş, dişlileri fazla aşınmamış bir araç olarak pek
    çok ulusal ekonomiye hizmet etmiş (ve) onları bir tarih aşamasında yukarıya çıkarmış bir
    kaldıraç olarak, hâlâ kendi aklının ürünü olan politikaları uygulayan ülkelere hizmet
    etmeyi sürdürmektedir.

Bunun için de Türkiye, kendi ufkunu çizebilen, strateji oluşturabilen, dünya ekonomisinden
ve dünyanın örgütlü baskısından neler gelebileceğini kestirmek, esnekliğe sahip olmak ve birtakım kırmızı çizgilerini çizebilmek, toplumun üretici ve yaratıcı güçlerini harekete geçirmek
için mutlaka tüm dogmalardan (iktisadi dogmalar da dâhil) arınarak bir anlamda aklın
seferberliği olan planlamayı yeniden düşünmelidir.

21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu
www.21inciyuzyilicinplanlama.org