Etiket arşivi: İSTANBUL BAROSU; YENİ ADLİ YILDA DA BİAT ETMEYECEĞİZ

İSTANBUL BAROSU: SUSMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ, BİAT ETMEYECEĞİZ!

Dostlar,

İstanbul Barosu’na gönülden desteğimizi açıklıyoruz.
Değerli Başkanı Sn. Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın kişiliğinde Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyoruz.
Yurtsever ve onurlu duruşlarını atkdir ve alkışla karşılıyoruz..
Evet, ozan Adnan Binyazar’ın dizesiyle;

“Tarihin en son yerinde, son sözü hep direnenler söyler”.

Açıklamaya tümüyle katılıyor;
ülke yöneticilerini geldiğimiz kritik aşamada bir vicdan muhasebesi yapmaya çağırıyoruz.

Geç kalmadan..

Sevgi ve saygı ile.
Datça, 7.9.12

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=============================================

İSTANBUL BAROSU’ndan :

YENİ ADLİ YILDA DA SUSMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ, BİAT ETMEYECEĞİZ !

Bugün, bir adli yıl daha başlıyor!

Ne yazık ki, bu adli yıla;

· yargının tümüyle siyasal iktidarın denetimine girdiği,
dahası güç ve iktidar mücadelelerinin arenası durumuna getirildiği,
· hiçbir yurttaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı,
· güvence olması gereken yargının hak ve özgürlükler için en büyük tehdit
ve tehlike haline geldiği,
· hukukun en temel ilkelerinin sistematik olarak çiğnendiği,
· “özel” yargı ve yargılamalarla hukuk birliğinin yok edildiği,
· adil yargılanma hakkının ortadan kaldırıldığı,

bir ortamda girmekteyiz.

Bu koşullar altında adli yılın, “adil” bir yıl olmayacağı, olamayacağı açıktır. Kuşatılmış olan yargının, “tutsak” edilmesinden sonra sıranın barolara, avukatlara geldiği anlaşılmaktadır. Avukat ve barolar “hiçleştirilmek” istenmekte,
savunmasız, avukatsız bir yargı düşlenmektedir.

Bu hukuksuzluklarda katkısı olanlar ya da boyun eğenler tarihin yargısından, vicdanlarından ve aynalardan kaçamayacaklardır.

Elbette biz avukatların pek çok mesleksel sorunu bulunmaktadır.
Bu sorunların çözümü konusundaki girişimlerimiz ve kararlılığımız artarak sürdürülecektir. Ancak hiçbir mesleksel sorunumuz meslek onurumuzdan, hukuk devleti
ve hukukun üstünlüğü amacımız ve mücadelemizden daha önemli ve öncelikli değildir.

Bilinmelidir ki biz avukatlar; boyun eğmeyen, biat etmeyen bir tarihsel mirası genlerimizde taşımaktayız. Bizlerin hiç “efendileri” olmadı ve olmayacaktır.

İstanbul Barosu olarak, bugüne dek olduğu gibi, bundan böyle de her koşul altında
meslek onurumuzu, yurttaşlarımızın hak ve hukukunu korumayı, hukuksuzlukları izlemeyi, hukuk devleti ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Bu uğurda her türlü bedeli ödemeye hazırız.

Aynı biçimde Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ve değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini, vatanın bölünmezliğini, tekil (üniter) devleti koruma ve kollama bizim için bir
namus ve vatan borcudur. Bu borcu da ödemeye devam edeceğiz.

Hukuksuzluklara karşı susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz.

“Tarihin en son yerinde, son sözü hep direnenler söyler”.

Henüz son sözümüzü söylemedik !…

Yurttaşlarımıza saygı ile duyurulur.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
6 Eylül 2012