Etiket arşivi: irfanı ve vicdanı özgür bireyler

TECRÜBE VE DERS

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

TECRÜBE ve DERS

Sosyolojik olarak tarihsel ve güncel gözlemler göstermiştir ki; aşiret ya da cemaat kültürlerinde aşiret ve cemaat mensuplarının sadakatları devlete ve millete değil, daima aşiret ya da cemaat liderlerinedir. Yine aşiret ve cemaat liderleri de, devlet ya da siyasal iktidarlardan, yararlandıkları oranda devlet ya da siyasal iktidarlara sadık olabilirler.

  • Cumhuriyetimizi ve devletimizi yıkma girişiminde bulunan dış destekli ve uzaktan kumandalı FETÖ terör örgütü bunun en somut kanıtıdır.

Tam da bu nedenle Büyük Önderimiz ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,

  • “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler dervişler ve mensuplar memleketi olamaz…” demiştir.

Çünkü aşiret ve cemaat-tarikat kültüründe bireylerin özgür iradeleri yoktur; aşiret ve cemaat-tarikat liderlerine koşulsuz ve itirazsız, zorunlu itaat vardır.

Geleneksel olarak “mürşit önünde mürit, gassal önünde meyit” metaforu kullanılarak mensuplarla cemaat-tarikat liderlerinin durumları, ölü ile yıkayıcısı arasındaki tek yanlı ilişkiye benzetilmiştir.

Çünkü aşiret ve cemaat-tarikat mensubu olanlar, irfanı ve vicdanı özgür bireyler olamadıkları için, ayrıklar dışında (istisnalar hariç), daima buyruk ya da talimatlara göre hareket etmişlerdir.

Kıssadan hisse                                 :

Bir toplumda laiklik kökleşip, feodalite artıkları cemaat-tarikat kültürü çözülüp, insan hakları, din ve vicdan özgürlüğü gelişip, bireysel bağımsız özgür düşünce yerleşmedikçe çağdaş bir demokratik doku zinciri ve demokrasi kültürü hep güdük kalır.

Çözüm ise; ayrıksız (istisnasız), öğretim birliğine, akla, bilime, inançlara saygıya ve inanç demokrasine dayalı gerçek laik eğitimdir.

Laiklik, laik eğitim, laik ve demokratik bir toplumsal yapı kişisel özlem ve dilekler değildir.
Yürürlükteki Anayasamızın hem buyurucu kuralları (amir hükmü) ve hem de kuruluş felsefemizin vazgeçilemez ana temasıdır.
=======================
Biz de Büyük ATATÜRK’ten bir uyarı paylaşalım:

  • «Gençliği yetiştiriniz, onlara bilim ve irfanın pozitif fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.» Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK