Etiket arşivi: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisansüstü Öğrencileri

Mülkiyeliler Birliğinden ÜYE VE MEZUNLARIMIZA ÇAĞRI

aa

Mülkiyeliler Birliğinden
ÜYE VE MEZUNLARIMIZA ÇAĞRI

Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’den, 24’ü son çıkan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile olmak üzere, son 6 ayda 33 akademisyen ihraç edildi. Bütün Mülkiyelileri Fakültemiz ve akademisyenlerimizle dayanışmak üzere, 10 Şubat 2017 Cuma günü,
saat 12.00’da Fakültemize çağırıyoruz.

Ayrıca, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 14.00’da, tüm kurullarımızın katılımıyla genişletilmiş Yüksek Danışma Kurulu toplantısı fakültemizde yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere, Genel Merkezimizde olağan üstü olarak toplanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
=======================================
Dostlar,

Bu gün (10 Şubat 2017) SBF – Mülkiye’de toplanan ve 686 OHAL KHK’sı ile görevden atılan akademisyenlerimize destek vermek üzere toplanan insanlarımıza, milletvekillerine AKP iktidarı polis şiddeti uygulattı.. Biber gazı, gözaltına alınmalar ve utanç verici görüntüler.. Kadın arkadaşlarımıza da ölçüsüz polis şiddeti içeren daha çok acı verici kareler de var fakat vermek istemiyoruz.. Hukuk dışı biçimde görevden atılan akademisyenlerin ve öğrencilerinin fakülte arka bahçesinde acılarını yaşamak üzere yerden göğe haklı protestolarına bile tahammül edemeyen bir polis devleti ile yüz yüzeyiz. Anayasa değişikliği halkoylamasında kabul edilirse “tekadam” yönetiminin daha neler neler yapabileceğinin kanıtları daha şimdiden gözlerimize sokarcasına belirgindir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi 10 Şubat 2017 ile ilgili görsel sonucu

Siyasal Bilgiler Fakültesi 10 Şubat 2017 ile ilgili görsel sonucu

Bu arada YÖK bir açıklama yaptı : YÖK akademideki ihraçlara dair açıklamasında ihraçların üniversitelerde oluşturulan komisyonlarca yürütüldüğünü söyledi.

SBF Yükseklisans Öğrencileri:
Tezler Yazılamaz Halde, Rektör İbiş İstifa!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisansüstü Öğrencileri, ihraçlar nedeniyle tezlerin yazılamaz hale geldiğini söyledi, Rektör Erkan İbiş’i istifaya davet etti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisansüstü Öğrencileri, ihraçlar nedeniyle tezlerin yazılamaz hale geldiğini söyledi, Rektör Erkan İbiş’i istifaya davet etti.

12 Eylül darbesinden sonra çıkarılan 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına dayanılarak
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’yle ilişikleri kesilen akademisyenler

– Cevat Geray,
– Rona Aybay,
– Tuncer Bulutay,
– Korkut Boratav,
– Mete Tunçay,
– Cem Eroğul,
– Yılmaz Akyüz,
– Baskın Oran ve
– Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu da
ihraçlar nedeniyle İbiş’i istifaya davet etmişti.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 48 üniversiteden 330 akademisyen kamu görevinden çıkarıldı. En çok ihraçlar 78 akademisyenin kamu görevinden çıkarıldığı Ankara Üniversitesi’nde yaşandı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 23 akademisyen ihraç edildi.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya yazılı bir açıklamayla Ankara Üniversitesi’nde bahar döneminde lisans ve lisansüstü düzeyde işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve maliye bölümünde verilmesi gereken onlarca dersin ihraçlar sebebiyle yapılamayacağını açıklamıştı.

Yalçınkaya, bunlara ek olarak lisansüstü düzeyde tez yönetme hakkına sahip beş anabilim dalı üyesi görevden çıkarıldığı için, yalnızca siyaset bilimi lisansüstü programındaki en az 50 tez çalışmasının danışmansız kaldığını ve nasıl yürütüleceğinin belirsiz olduğunu duyurmuştu.

“Tezler yazılamaz hale geldi”

SBF lisansüstü öğrencilerinin açıklaması şöyle:

“Prof. Dr. Erkan İbiş’i İstifaya Davet Ediyoruz

“Biz, Ankara Üniversitesi SBF lisansüstü öğrencileri; bu fakülteyi, köklü geleneğine olan inancımız doğrultusunda bu geleneğin taşıyıcısı olan hocalarımızdan dersler almak ve onlarla çeşitli akademik çalışmalar yapmak maksadıyla tercih ettik. Fakat OHAL dönemi fırsat bilinerek çıkarılan KHK’lar, bu geleneğin sürdürülmesini ve eğitim sürecimizi hocalarımızın çoğunu ihraç ederek imkansız kılmıştır. Bu adaletsiz ihraçlar sadece hocalarımızı değil, lisans ve biz lisansüstü öğrencilerini de mağdur etmektedir. Bu mevcut durumda tezler yazılamaz, dersler yapılamaz hale gelmiştir.

“YÖK’ten yapılan açıklamaya göre ihraç edilen akademisyenler bizzat üniversite yönetimleri tarafından belirlenmektedir. Bu yüzden sınavda hak kazanarak elde ettiğimiz lisansüstü öğrenciliğimiz boyunca bize taahhüt edilen akademik koşulların imkansız hale getirilmesinin sorumlusu olarak gördüğümüz başta Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş olmak üzere bu kararların alınmasında dahli bulunan herkesi istifaya davet ediyoruz.

“Üniversiteler binalardan ibaret değildir. Haksız yere ihraç edilen hocalarımız görevlerine
iade edilmelidir. Bu taleplerimizi hep beraber dile getirmek ve tartışmak için Cebeci’deki
tüm lisansüstü öğrencilerini 10 Şubat Cuma günü saat 12’de arka bahçeye çağırıyoruz.”
(http://bianet.org/bianet/toplum/183499-sbf-yukseklisans-ogrencileri-tezler-yazilamaz-halde-rektor-ibis-istifa, 10.02.2017)
*****
AKP iktidarı topu YÖK’e, YÖK de üniversitelere atıyor.. Hiç top gezdirmeden en son 686 sayılı OHAL KHK’sı ile görevden atılanlar da dahil, kesinleşmiş yargı kararı ile görevden atılmayı gerektiren ceza almamış olanlar derhal görevlerine iade edilmelidir.

Suçları hukuka uygun biçimde kanıtlanmadıkça, başta Mülkiye’li ve Tıbbiyeli akademisyenler olmak üzere mağdur edilen arkadaşlarımızla dayanışma içinde olacağız.

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com