Etiket arşivi: ADD’nin Çanakkale Şubesi’ne 759 TL para cezası kesildiğini

Ortak Akıl Derneği Çanakkale Şubesi…


Ortak Akıl Derneği Çanakkale Şubesi…

PORTRESI

Akyalçın, Ortak Akıl Derneği’ni mi işaret etti?ADD Çanakkale Şubesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Çanakkale’deki bir dernek ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 5072 sayılı yasaya göre bu derneğin kamu kurum ve kuruluşları içinde faaliyet gösteremeyeceğini ifade eden Akyalçın, bunun yasaya göre bir suç olduğunu ve cezası olduğunu ifade etmişti. Peki o dernek Ortak Akıl Derneği olabilir mi?

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı (ADD) Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın,
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada satır arası ince mesajlar verdi.
ADD’nin Çanakkale Şubesi’ne 759 TL para cezası kesildiğini ifade eden Akyalçın, İl Dernekler Müdürlüğü’nce aynı duyarlığın öbür derneklere gösterilmediğini ifade etti. Ceza ile ilgili “Yasalara saygılıyız, gerekeni yaparız” diyen Akyalçın, ad vermeden bir derneğin de kamu kurumu içinde 5072 sayılı yasaya aykırı bir etkinlik gösterdiğini ifade ederek, bunun suç olduğunu ve cezasının olduğunu söylemişti.

“Yasalar yalnızca bizlere mi uygulanır?” diyen Akyalçın, “Bu soruların yanıtını da
hemen verelim. Gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla evet. Şöyle ki: 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Yasanın
2. maddesinin a fıkrası ‘Dernek ve Vakıflar, kamu ve kuruluşlarının adını alamaz,
bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve ekleri içinde faaliyet gösteremez ve
bu kuruluşlara ait araç gereci kullanamaz. Aynı yasanın 3. maddesi de 2. maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla dek hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır’ demektedir. Bize karşı yasaları büyük bir titizlikle uygulayanların Çanakkale’de 5072 sayılı yasanın yukarıda anılan maddelerine aykırı olarak 6 aydır faaliyet gösteren bir dernekle ilgili olarak yasaları neden uygulamamaktadır?” dedi.
Yandaş derneklere kıyak mı?

“Aynı titizliği bu dernekle ilgili olarak neden göstermemektedir?” diyen Akyalçın,
“Anayasamıza göre Yasalar önünde herkes eşittir; ama bu konuda eşit değil miyiz?Yoksa bu konuda iktidara yandaş olan derneklerle öbür dernekler Çanakkale’de aynı yasalara bağlı değil midir? Eğer aynı yasalara bağlıysak
bu dernekle ilgili bugüne değin neden herhangi bir işlem yapılmadı?
Eğer yapılmış olsaydı söz konusu derneğin etkinliklerini sürdürmesi olanaklı olur muydu? Sakın kimse bu konuda böyle bir dernekten haberimiz yok demesin;
bu çok komik olur; hatta ünlü deyişle buna kargalar bile güler. O zaman da sormazlar mı sizlere: Kentimizde basının önünde şatafatlı törenlerle açılışı yapılan ve 6 aydır faaliyet gösteren bir dernekten Çanakkale’nin
üst düzey yöneticilerinin nasıl haberi olmaz? Bu olanaklı olmadığına göre, akla şu sorunun gelmesi gerekmez mi? Çanakkale’de üst düzey yöneticilerce yandaş derneklere farklı, yandaş olmayan derneklere farklı uygulamalarmı yapılmaktadır?Eğer bu sorunun yanıtı evetse bu çok üzücü, hatta utanç verici,
dahası korkunç bir durumdur.

Bu durum, sağduyulu hiçbir yurttaş tarafından kabul edilemez.”
ifadelerini kullanmıştı.


O dernek Ortak Akıl Derneği mi?
ADD Başkanı Akyalçın’ın açıklamaları, akıllara, kadrosu itibariyle AKP’ye ve ÇOMÜ yönetimine yakınlığı ile bilinen kişilerin kuruculuğunu, yöneticiliğini yaptığı Ortak Akıl Derneği‘ni getirdi. Bilindiği gibi daha önce de gazetemiz sayfalarında yer bulan
Ortak Akıl Derneği’nin ÇOMÜ Sürekli Eğitim Merkezinin bulunduğu Saat Kulesi Meydanı Kültür evi Çanakkale adresindeki Yerleşke içinde yer alan bir ekte
etkinlik göstermesi gündeme gelmiş, üniversite yönetiminin bu yeri Ortak Akıl Topluluğu’na tahsis ettiği ileri sürülmüştü. 5 Şubat 2014 tarihli aynı haberde,
“ÇOMÜ binaları içinde dernek binası olarak kullanılmak üzere ‘Ortak Akıl Derneği’ adlı bir derneğe yer sağlanmasının 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun‘un 2/a maddesine aykırı olduğu, yapılan eylemin suç oluşturduğu iddia edildi..” ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu dernek ile ilgili bu güne dek herhangi bir adım atılmazken, bundan sonraki süreçte İl Dernekler Müdürlüğü’nün söz konusu derneğe ve varsa öbür kamu kurumları içindeki derneklere ilişkin nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.