Etiket arşivi: 6-7 Eylül 1955’te Istanbul’da çok acı olaylar yaşandı

Komünistler mi yaptı?

Cumhuriyet Pazar Dergi, 12.08.2012

SELÇUK EREZ
www.selcukerez.com

Komünistler mi yaptı?

Bu ülkede bir zamanlar deprem ve su baskınları dışında bütün felaketlerin komünistlerden geldiği ileri sürülür, kötülenmek istenenler, komünistlikle suçlanırdı:

6-7 Eylül 1955’te Istanbul’da çok acı olaylar yaşandı: Birçok semtte azınlıklara ait dükkânlar, evler, yıkıldı, yağmalandı.

Neden?

Başbakan Adnan Menderes şöyle açıklamıştı:

– Katiyetle ifade ediyorum ki, büyük bir komünist darbesinin karşısında bulunmaktayız. Müsait olan zemini fevkalade üstadane maharetle ve soğukkanlılıkla istismar eden komünistler, birer milli felaket diyebileceğimiz fevkalade ağır bir vaziyet vücuda getirmişlerdir…

Dünya komünistleri faaliyetlerini Türkiye üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Türkiye’yi en çekici bir hedef olarak ele almışlardır. Sadece kiliselerin tahribine büyük ehemmiyet ve dikkat atfedilmis olması, ölülerin kemiklerinin muhkem mermerler altında sökülüp ortaya çıkarılıp hakarete maruz bırakılması keyfiyeti, damgası üstünde komünist eseri olduğunu apaçık ifade etmektedir.

Komünistler mi yapmıştı bunu?

“Selanik’te Atanın evi bombalandı” manşetiyle çıkan iktidar güdümlü İstanbul Ekspres gazetesi genelde tirajı 20.000 civarında olduğu halde 6 Eylül’de 290.000 basılmış, bedava dağıtılmış, halk galeyana getirilmiş, önceden hazırlanmış sopalar bazı kimselere dağıtılarak eylem başlatılmıştı.

Ata’nın evine bomba atan kimdi? Bomba attıran da dükkânları yağmalatan da komünistler değil, devletti.

27 Mayıs 1960’ta Türkiye’de askeri bir darbe gerçekleştirildi.

Neden?

9 Aralık 1959’da -yaklaşık yirmi yıllık bir aradan sonra- Türkiye’den Sovyetler Birliği’ne bir bakan gitmişti. Dışişleri Bakanı Zorlu’dan sonra 12 Temmuz 1960’da Başbakan Menderes’in de SSBC’yi ziyareti planlanmıştı.
Ardından da Kruşçev Ankara’ya gelecekti. Birçok yazar bu gelişmelerin ABD tarafından, Türkiye’nin SSBC’ye yaklaşması, komünist blokunun etki sahasına kayması olarak yorumlandığını ve bu kanının askeri darbeye yol açtığını ileri sürmüştür. Menderes de mi komünizme kayıyordu?

Hayır, Türkiye ekonomik sıkıntı içindeydi; ABD’den istenen yardım sağlanamıyordu,
Sovyetler ise durmadan yardım önerisinde bulunuyordu.

1960 askeri darbesini yöneten Milli Birlik Komitesi, 147 öğretim üyesini üniversiteden uzaklaştırmıştı.

Neden?

Komite’nin bazı üyeleri açıklamışlardı:
– Kimi komünisttir, kimi de eşcinsel!

Zamanla 147’ler hakkında geçerli bir suçlama, bir dosya bulunmadığı, bazı meslektaşlarının isteğiyle Komite’ye sunulan listede yer aldıkları anlaşıldı ve üniversiteye döndüler.

Özet : 6-7 Eylül olaylarında, 147’ler meselesinde komünistlikle suçlanan kimse komünist değildi,
Rusya’ya gitmeye kalkan Adnan Menderes de!*

Çok sayıda okuryazarın, gazetecinin, rütbelinin, öğretim üyesinin ve milletvekilinin “darbecilik”le suçlandığı ve uzun süredir tutuklu bulundurulduğu bu günlerde, geçmişi anımsamamak elde değildir! l

*Komünist olmanın ayıp ya da suçlanma nedeni olmaması gerektiğine inandığımı da belirtmeliyim.