Nüfus Artışı Sorunu !?

Nüfus Artışı Sorunu ?!

https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-saltik/nufus-artisi-sorunu-2214362, 06.06.2024

TÜİK, yıllık “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2023” bülteni yayınladı (Kovit döneminde iki yıl dışında). Türkiye’de yerleşik (ikamet eden) nüfus, 31.12.2023’te 2022’ye göre yalnızca 92.824 artarak 85.372.377 kişi oldu. Nüfus artış hızı ‰ (binde) 1,1. Son 17 yılın verileri aşağıda.

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2023

Erkek nüfus 42.734.071, kadın nüfus 42.638.306 kişi.

Kadınlarımız erkeklerden yüz bin daha az!

Dolayısıyla “1 erkeğe 4 kadın hülyası görenler, demografik olanaksızlıkla yüzleşmeli.

Tanrı nedense, bu buyruğunun gereğini yerine getirmiyor (!).

İnsanlık tarihi boyunca, savaş sonrası yerel-sınırlı ayrıklar dışında hep böyle oldu
doğanın dengesi.

Bu dinsel bir buyruk değil, koşulların zorladığı geçici-yerel çözümdü.
***
Ortanca yaş erkeklerde 32,8’den 33,2’ye, kadınlarda 34,2’den 34,7’ye yükseldi. Çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş) oranı %68,3 ve 58,3 milyon işgücü arzına karşın toplam istihdam 31,6 milyon, yarısı atıl! Üstelik kamu istihdamında “gizli işsizlik” sorunu da var. İstihdam erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,3; korkunç bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği! Öte yandan Merkez Bankası, DİSK-AR ve çeşitli araştırmalar as-gari ücretlilerin %50’lerde olduğunu gösteriyor. Milyonlarca işçi insanca yaşam hatta aç kalmamak için çabalarken, önemli bölümü yasal asgari ücrete bile erişemiyor!

 • Korkunç, yüz kızartıcı emek sömürüsü!

Çalışma çağında kişi başına düşen çocuk ve yaşlı (65+) sayısı olan toplam yaş bağımlılık oranı, 2022’de %46,8 iken 2023’te %46,3’e düştü. Türkiye’de 2023’te, çalışma çağındaki her 100 kişi 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya baktı. Yaşlı nüfus sayılan 65+ kesim %10.2’ye erişti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü bu yaş sınırını 75’e yükseltti. Örn. Hekimler kamuda 72 yaşa dek çalışabiliyor. Öğretim üyeleri kamuda 75, özelde daha ileri yaşlara dek çalışmakta. İş bulabilen emeklilerimiz çalışmaya mahkum. 65+ kesimin oranı %1,8 artarken, <14 yaş çocuk oranı %26,4’ten, beş puan azalarak %21,4’e geriledi. Bağımlı nüfus artmadı %0,5 azaldı.

Toplam Doğurganlık Hızı
1,51 olarak verildi. Bu ölçüt, bir kadının yaşamında kaç çocuk sahibi olabileceğinin ileriye dönük “kestirimi”. Doğuşta yaşam umudu 80 yıl dolayında; nüfusun sabit kalması için bu hızın 2,1 olması gerekmiyor. Endişe tümüyle yersiz.

Ülkemizde Nüfus yoğunluğu 111 kişi/km2, dünya ortalaması 56.

Türkiye dünya nüfusunun %1,1’ine sahip ancak topraklarımız toplamın yüzde yarımı.

Su kaynaklarımız dünya toplamının binde 6’sı, enerji kaynaklarımız ise binde 2’si.

Her yıl ~60 milyar $ enerji dışalımımız var. Tarımsal üretim de yetersiz, 2023’te tarım, gıda ve içecek dışalımı 21,13 milyar $!

85,3 milyon nüfusa ülkemizdeki yasal-kaçak, düzenli-düzensiz 13 milyona varan büyük kitle dahil değil.

Ayrıca 2023’te 56,7 milyon turisti ağırladık, ortalama 9,8 gece kaldılar.
Bu, 1,5 milyon sabit nüfusa denktir.

 • Ülkemizde 100 milyon insan yaşamaktadır.
 • Doğal kaynaklarımız ve üretim düzeyimiz bu nüfusa yetmemektedir.

Gıda, kira.. enflasyonunun başat nedenlerinden biri de bu çok kalabalık ve gereksiz,
eğitimsiz nüfustur.

Türkiye 21. yy’da yeniden sömürgedir, çare insanı eğitmededir!

2827 s. yasa gereği aile planlaması ve istemli düşük hizmetleri, AKP iktidarınca verilmemekte, kimi ödemelerle nüfus artışı desteklenmekte. Ancak, Eylül 2021’de başlayan ağır, yaygın ve süren yoksullaşTIRmanın beklenmesi gereken doğal sonuçlarından biri doğurganlığın azalmasıdır. Ürkü (panik) yersizdir.

Türkiye’nin nüfusunun azalTILması zorunludur.

Nüfusun yaşlanması henüz söz konusu değil ve abartılmamalıdır.
Hesaplara göre Türkiye birkaç onyıl daha demografik fırsat penceresi döneminde kalacaktır.
2050’ye dek Türkiye nüfusu azalmayacaktır.

21. yy’ın şafağında gereksinim asla kalabalık değil, nitelikli nüfustur. Ordu, dünün yarısı
askere sahip. Yapay zekalı insan eşdeğeri robotlar (MER) devrindeyiz. 2030’a dek 800 milyon MER, üretimde insanın işini alacak. İşsizlik son derece yıkıcı bir sorundur.

RTE, yavaşlayan nüfus artışı için “beka sorunu” dedi.
Asıl sağkalım (beka) sorunu AKP politikaları! Örneğin

 • Maarif Müfredatı”, Ulusu alıklaştırma kurgusudur.

Kamucu-sosyal politikalarla insanımızın niteliği, gönenci, mutluluğu, sağlığı, eğitimi, güvenliği, adaleti, barışı, geleceği sağlanmalıdır ve sağlanabilir.
==========================================
Köşe yazımızın Cumhuriyet‘teki pdf biçimi : 20. Nüfus Artışı Sorunu, 6.6.24

Nüfus Artışı Sorunu !?” hakkında bir yorum

 1. umur Gürsoy

  Sevgili Saltık Hocam,
  “Nüfus Artışı Sorunu?” başlıklı yazınız, bilimsel ve tümelci dayanaklara dayanmaksızın “Genç nüfus azalıyor” deyip; yeni evlenenlere her fırsatta “3 çocuk-5 çocuk yapın” diyenlere nitelikli bir yanıt olmuş. Yıllardır halk sağlığı bilim topluluğunun topa girip nitelikli bir yanıt vermesini bekliyordum; onlara da güzel bir bütünsel ders olmuş. Meydan henüz boş değil.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir