Övdükleri sistemin başarısızlık tablosu

Sağlık 13.11.2023, BİRGÜN 

Sağlıkta ‘başarı tablosu’ çizen iktidarı, kendi verileri yalanlıyor. Artan nüfus ve hasta sayısına karşın yeni hastane, yatak ve doktor sayısı beklentilerin altında kaldı. Sağlıkta özelleştirme furyası yaşandı, şiddet ve mobbing arttı.

Övdükleri sistemin başarısızlık tablosu

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iktidarlıkları döneminde sağlık alanında başarılı bir tablo çizildiğini söylese de veriler bunun tam tersi olduğunu gösterdi. AKP döneminde kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerine karşın hastane artışı yalnızca %35 yükseldi. AKP iktidarı öncesindeki 20 yılda ise bunun %78’lerde olması dikkat çekti. Hastane yatak sayısındaki artışın da yüzde 59’larda kaldığı görülürken; hekime yönelik şiddet, iş yükü, mobbing gibi nedenlerin hekim sayısındaki artışı da etkiledi. AKP öncesi %197 oranında artan hekim sayısı, AKP iktidarlığında %112’de kaldı.

ÖZELLEŞTİRME ARTTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Sağlık Bakanı Koca’da bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada hastane, yatak ve hekim sayısının arttığını söylese de Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı ve TÜİK verilerinden 1982-2002 ve 2002-2022 yılı kıyaslamasını yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya,

  • AKP dönemi sağlık verileri bir başarıyı değil başarısızlığı gösteriyor.” dedi.

AKP döneminin hemşire sayısı dışındaki tüm göstergelerde artış oranının, AKP öncesi dönemin artış oranının altında gerçekleştiğini kaydeden Yalçınkaya,

“Hemşire sayısı; 1982-2002 döneminde % 147 artarken, 2002-2022 AKP döneminde % 236 artmıştır. Hemşire sayısında daha iyi bir gösterge olmasının da nedeni AKP öncesi ebe yetiştirmeye önem verilmiş, AKP döneminde ebe yetiştirme yerine hemşire yetiştirmeye ağırlık verilmiştir. Özel sektör ve üniversite hastaneleri verilerini çıkardığımızda salt kamu sağlık verilerini baz (temel) aldığımızda ise AKP öncesi ile AKP dönemi karşılaştırıldığında oransal fark daha da artıyor.” diye konuştu. Yalçınkaya, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“AKP öncesi 20 yıllık dönemde hastane sayısı %78 artarken, 20 yıllık AKP döneminde % 35 yükselmiştir. Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki durum ise daha vahim (ürkünç). Sağlık Bakanlığı hastane yatak sayısına baktığımızda 163.207’ye çıkan kamu hastanelerinin 27 bine yakını kamu özel ortaklığı (KÖO) ile yapılan şehir hastanesi yatakları, %17’si şehir hastanelerine ait. Bu nedenle artış değil azalışın bile olduğunu ifade edebiliriz. Bu veriler başarısızlığın göstergesi.”

20 YILLIK KARŞILAŞTIRMA

Yalçınkaya, 1982-2002 ile 2002-2022 dönemine ilişkin yaptığı kıyaslamada şu verilere dikkat çekti:

“Hastane sayısı AKP öncesi %78 artarken, AKP döneminde % 35 artmıştır. Hastane yatak sayısı da AKP öncesi % 71 artarken, AKP döneminde % 59 yükselmiştir. Hekim sayısındaki artış da % 197’den % 112’ye düşmüştür.”

HASTANE SAYISI

HASTANE YATAK SAYISI

PERSONEL VERİLERİ

∗∗∗
BAKANA TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ile çok sayıda ilden gelen Tabip Odaları temsilcileri, Sağlık Bakanı Koca’nın hekim göçüne ilişkin “Bizden dolayı değil” diyerek para sayma işareti yapmasına TTB önünde yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Adalet Çıbık, Koca’nın kullandığı ifadeler ve yaptığı el hareketiyle, izlediği sağlık politikalarını aklamaya, hekimleri ise paragözlülükle suçlayarak toplumun gözünde hedef haline getirmeye çalıştığını söyledi. Dr. Çıbık,

  • Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı,
  • umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği,
  • fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde
  • hekim göçünün Bakan tarafından indirgendiği yer utanç vericidir”

değerlendirmesini yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir