YENİ YIL KUTLAMASI

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

-Tüm kurumları ve kuralları ile hukuk devletinin, herkes için adaletin, çoğulcu demokrasinin, yargı bağımsızlığının, yargıç güvencesinin, din ve vicdan özgürlüğünün, temel insan haklarının, ayrıcalıksız olarak herkes için hukuk şemsiyesinin, hak ve mülkiyet güvencesinin egemen olduğu bir ANAYASAL SİYASİ REJİM;

– Açlığın, işsizliğin, haksızlığın, yoksulluğun hiç olmadığı, ileri teknolojilerle üstün nitelikli, yüksek verimli, çok üreten, enflasyondan arınmış, döviz kıtlığı olmayan, gelir dağılımı düzelmiş ve adil paylaşan, yüksek refah (gönenç) toplumunun gereklerine uygun bir EKONOMİK SİSTEM;

– Zengin ve fakir (varsıl ve yoksul) ayrımı olmadan, fırsat eşitliğine dayalı, akıl, bilim, teknoloji, üretim ve meslek öğretimi temelli herkesin kolayca ulaşabildiği ileri bir PARASIZ EĞİTİM ve SAĞLIK MODELİ;

– Ülkenin her köşesinde, her yerinde, her kurumunda ve her hanesinde, sevginin, barışın, dostluğun, güvenliğin… insanlığın egemen olduğu, hiç kimsenin kimseyi dışlamadığı, din, mezhep, ırk, dil, renk ve cinsiyet ayrımcılığının yapılmadığı bir TOPLUMSAL YAPI;

– Yukarıda sayılan temel konuları içselleştirmiş, kendilerini toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel refahını (ekinsel gönencini) geliştirmeye, toplumsal düzen ve barışı korumaya, istisnasız (ayrıksız) herkesin hak ve hukukunu, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini korumaya ve yaşatmaya adamış bir SİYASAL KÜLTÜR ve bu siyasal kültüre uygun YÖNETİM ve YÖNETİCİLER özlemiyle;

HERKESİN YENİ YILI KUTLU OLSUN..

İnsan hayalleriyle yaşarmış ya da kendinden, ülkesinden kıt olanı belki de olmayanı istermiş…

YENİ YIL KUTLAMASI” hakkında 2 yorum

  1. Gönül Pınar Atacı

    Çok değerli hatta DAHİ insan, bilgin, yazar ve ozan sevgili hocamız Prof. ÇİVİ’ye de sözünü ettiği özlemlerin ve dileklerin gerçcekleştirilecekleri en mutlu ve kutlu bir yeni yıl ve nice yıllar.

    Cevapla
  2. Gònùl Pınar Atacı

    Benzer bir DEHAYA sahıp bulunan sevgili hocamız Prof. SALTIK’a ve bu muhteşem web sayfasının hepsi de çok değerli tüm 8yazarlarına ve çalışanlarına da aynı duygular ve dilekler.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir