7297 SAYILI “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi (Em.)

“TORBA” NİTELİKLİ YASADAKİ DÜZENLEMELERE GÖRE:

1Evrensel Hizmet Kanununda ek / değişiklikler yapılmıştır.

Herkese (her yerde/kolay / ucuz) internet hizmeti ve elektronik haberleşme erişiminin sağlanması bağlamında yalnızca işletmecileri tarafından yerine getirilmesi olan güç işlerin (evrensel hizmetlerin)  yapımının Altyapı, Ulaştırma Bakanlığı (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından desteklenmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir.

2– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nunda ek ve değişiklikler yapılmıştır.

Hayvanların kayıt altına alınmaması (küpe takılmaması) ve belgesiz nakillerde uygulanacak yaptırımlar (Küpesiz hayvanlarda hayvan başına para cezası uygulanması, belgesiz nakledilen hayvanlarda kesime elverişli olanların en yakın kesimevine gönderilmesi vb. konular) yeniden düzenlenmiştir.

3- İhalesi 15 Mart 2020’den sonra yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap -işlet – devret projelerinde, özel bütçeli kuruluşun (TCK/DHMİ) yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim (taahhüt) anlaşmasında taraf olabilecektir.

4– Beyşehir Gölü kıyı kenar çizgisi dışına çıkarılmış taşınmazların sahiplerine iadesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

5- Seyhan Nehrindeki 1949- 1951 yıllardaki taşkından zarar gören kişilere bina yapmak üzere DSİ tarafından tahsis edilmiş araziler rayiç değer üzerinden (bina sahiplerine)  satılacaktır.

6- TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna dek uzatılmıştır.

7- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında rehberlik hizmeti konusu yeniden düzenlenmiş, bu hizmetin alan kılavuzları ve turist rehberlerince verileceği açıklanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-1.htm

7297 SAYILI “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” hakkında bir yorum

  1. emin

    Açıklamalar. için teşekkürler.Resmi gazetemizin tarihi işlevi , işlevisiz hale getirildi….Sabah kalk akşam yasa yap.!sayğılarla.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir