TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu

TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu

TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından hazırlanan

  • “21. Yüzyılın Üçüncü On Yılına Başlarken Türkiye’nin Sağlığı-2019”

başlıklı rapor, 3 Ocak 2019 tarihinde TTB’de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Selma Güngör ile Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç’un katıldığı basın toplantısında, 2019 yılında Türkiye’de sağlık ortamının genel durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı. Basın açıklamasını, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Sağlık Bakanlığı (SB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2 Ocak 2020 tarihine dek yayımlanmış en son veriler dikkate alınarak hazırlanan raporda;

– Türkiye’de Toplumsal Sağlık Düzeyi ve Sağlıkta Eşitsizlikler,
– Türkiye’de Tıp Fakülteleri, Tıp Eğitimi ve Hekim Göçü,
– Sağlık Güvencesi Kapsamı ve Sağlık Sigortası Primi,
– Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı,
– Bulaşıcı Hastalıklar,
– Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları,
– Sağlıkta Şiddet,
– Şehir Hastaneleri ve
– Sağlık Bakanlığı

başlıkları ele alındı.

Rapor için tıklayınız. : Türkiyenin-Sagligi-2019

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu” için bir yorum

  1. Bir umutla baktım..Değişen bir şey yok. Nicel eleştiri sürüyor. Sağlığa ayrılan kaynak..Sağlık kötü yönetiliyor. Çelişkiler iyileşmenin engeli. Çelişkiler aydınlatılıp çözülmedikçe bütün bütçe de sağlığa ayrılsa sorunlar çözülmez. Nicel eleştiriler kimseyi rahatsız etmez; olsa da versek denir, desteklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir