LAİKLİK VAZGEÇİLMEZDİR…

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ

LAİKLİK VAZGEÇİLMEZDİR…

Dünya üzerinde pek çok ülkede seçimler yapılır. Halkın önüne konulan sandıklar, demokrasinin bir gereği fakat, tek ölçütü değildir. Bir rejimin demokrasi olduğunun söylenebilmesi için “laiklik” kesin bir koşuldur. Laiklik, kutsal din duygularının istismar edilerek, siyasal ranta dönüştürülmesine karşı duruştur. Başka bir anlatımla aklın özgürleşmesi, kulluk yerine birey ve yurttaşlığın benimsenmesidir.

Yeryüzünde “laiklik” büyük ve kanlı mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. Temel insan hakları, eşitlikler ve özgürlükler laik devlet yapısıyla güvence altına alınabilir.

Atatürk Devrimi’nin temeli “laiklik”tir. Dünyanın uzun soluklu mücadeleler sonucunda kazandığı laiklik; Atatürk Devrimi sayesinde, Türk Milleti’nin yaşam biçimine dönüşmüştür.

Cumhuriyetin Kuruluş sürecinde “din elden gidiyor” bahanesiyle gerçekleşen iç isyanlar; bugün, Atatürk Devrimi’ne ve Devrimin temeli laikliğe karşı “kindar” bir siyasal yapıya evrilmiştir. Siyaset eliyle laiklik zayıflatılmış, yalnızca anayasada var olan bir terime indirgenmiştir.

Tüm eksikliklere ve yanlışlıklara karşın Türkiye’de demokrasiden söz edebiliyorsak; insan haklarından, kadın-erkek eşitliğinden, bilimsellikten ve çağdaşlıktan konuşabiliyorsak,
Atatürk Devrimi’nin temeli olan laiklik sayesindedir.

Laikliğe karşıtlık, gericiliktir. Kutsal din duygularını siyaseten istismar etmek demektir. Laikliğe karşıtlık; Yurttaşlıktan vazgeçmek, kula kulluk etmek demektir.
Laikliğe karşıtlık; dinler ve mezhepler arası savaşa evet demektir.

Son 17 yılda; geçmişteki laiklik karşıtı uygulamaların çok üstünde bir siyasal çabayla, laikliğin, yok edilme noktasına getirildiğini görmekteyiz.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetimi, Kurulları ve tüm Şubeleriyle;
laikliğin milletimiz açısından değerini ısrarla anlatmayı sürdürecektir.

15 Temmuz 2016 FETÖCÜ Darbe girişiminin ardında yatan laiklik düşmanlığıdır. Laikliğe ve Atatürk Devrimi’ne husumet besleyen tarikatlar, cemaatler Türkiye’de darbe yapma düzeyine gelmişse, bunun nedeni laiklik karşıtlığıdır. Siyasal iktidarın; laiklik düşmanı, cemaat ve tarikatlarla yakınlığı sürmektedir.

Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için siyasi iktidarı bir kez daha, içtenlikle uyarıyoruz;

  • “Çok zayıflattığınız laikliğe dört elle sarılın.”
  • Aradığımız huzur, güven ve toplumsal barışın anahtarı laikliktir. 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir