27 sayılı CBK HAKKINDA ÖZET BİLGİ

27 sayılı CBK HAKKINDA ÖZET BİLGİ

 

Mahmut ESEN
E. Mülkiye Başmüfettişi

 

10.01.2019 günlü (dünkü) R.G. yayımlanan 27 sayılı CBK sinde:
10.07.2018 gün ve 1 sayılı CBK ile yürürlüğe giren ve merkezi yönetimin yeniden yapılanmasını içeren

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde

yapılmış ek ve değişiklikler düzenlenmiştir.

Böylece merkezi yönetim teşkilatında (AS: örgütünde) yapılmış ek/değişikliklerin sayısı 8’e ulaşmıştır.

27 sayılı CBK’sindeki düzenlemeler toplam 108 maddeden oluşmaktadır.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde geniş kapsamlı (1/5 oranında) ek / değişiklikler yapmıştır.
Yapılmış ek / değişikliklerden önemli görülenleri özetle aşağıya çıkarılmıştır.

-Ticaret Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere kimi bakanlıkların kuruluş, görev ve yetkileri konusunda ek / değişiklikler yapılmıştır.
-Bakanlıklarda hukuk hizmetlerini yürütmek üzere kurulu bulunan (3.600 ek göstergeli ) 1. Hukuk Müşavirliği / Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlıkları; (6.400 ek göstergeli)
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.
– Sürekli / geçici yurt dışı örgütü kurabilecek bakanlıkların sayısı artırılmıştır.
– Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı kadrolarındaki “denetçi” unvanları “müfettiş” olarak değiştirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir