Cerrahpaşa’nın evliyaları çarpacak bunları

Cerrahpaşa’nın evliyaları çarpacak bunları

OSMAN ÖZTÜRKDr. OSMAN ÖZTÜRK 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi, Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Tarihi Yarımada sınırları içinde yer alan yerleşkenin çekirdeğini 1893 yılında İstanbul’da ortaya çıkan kolera salgını sonucunda, bu alanda yer alan ve geçici hastaneye dönüştürülen Takiyüddin Paşa Konağı oluş­turur. 20. yüzyılın başlarında geçici hastanelerin, daimi hastanelere dönüştürülmesi kararı ile Takiyüddin Paşa Konağı’nda kurulan geçici hastane, belediye hastanesi olarak hizmet vermeye başlamış; hasta sayısının artmasıyla ortaya çıkan daha fazla alan ihtiyacı nedeniyle eklenen yeni binalarla hastane sınırları batı ve güney yönünde genişlemiştir.

… Zaman içinde sınırlarının sürekli genişlemesiyle Bizans ve Osmanlı yerleşim katmanlarına sahip bölgede bulunan bazı tarihsel yapılar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi içinde kalmıştır. Bu yapılardan bazıları özgün işlevlerini sürdürerek gü­nümüze ulaşmış; bazıları yok olmuş; bazılarının da kalıntılarla tanımlanabilen izleri kalmıştır. … Bu yapılardan günümüze ulaşanlar; Bayezid-i Cedid (Etyemez) Mescidi, Şah Sultan Camisi, İsa Kapı Mescidi ve Medresesi (Ese Kapı- İbrahim Paşa Camisi), Çavuşzade Camisi, Kasap İlyas Camisi, Haydar Kethüda Camisi; Kadem-i Şerif Tekkesi; Yahya Efendi Çeşmesi, Ahmed Ağa Çeşmesi, Muhasip Besim Ağa Çeşmesi, Nefise Hanım Çeşmesi, Dayı Ömer ve Nafia Çeşmesi, Sultan Suyu Çeşmesi ve Kadem-i Şerif Tekkesi Çeşmesi’dir. Günümüze ulaşamayanlar ise: Hobyar Mescidi, Şeyhülharem Camisi, Bıyıklı Hüsrev Mescidi, Bekarbey (Abayi) Mescidi, Abacı Mescidi; Kamil Efendi (Bekarbey) Tekkesi; Çardaklı Hamam, Tonozlu Hamam; Kethüda Çeşmesi, Elhac Yakup Efendi Çeşmesi ve Haznedar Fesahat Usta Çeşmesi’dir. (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Sınırları İçinde Bulunan Tarihi Yapılar, Ezgi Sinem Tunca, Berrin Alper; Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları-23)
•••
İktidar gene baltayı taşa vurdu. Seçime gitmeden önce kolayından üniversite kurayım, oyları alayım, diyerek koca koca üniversiteleri hesapsız kitapsız bölmeye kalktı ama… Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Başlangıçta İstanbul Tıp, Diş Hekimliği, Orman dahil on fakülteyi gözüne kestirmişti… Özellikle İstanbul Tıp’ta büyük infiale yol açınca iktidara yakın bazı hocaların “Ver Çapa’yı, Al Cerrahpaşa’yı!” aklına kanıp geri adım attılar… Fakat yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. Başta Cerrahpaşa, Florance Nightingale, Hasan Ali Yücel, İletişim olmak üzere isyan durmuyor.
•••
Beyazıt Meydanı kırk, elli yıl önceki günlerine döndü. Öğrenciler her gün öyle coşkulu eylemler yapıyorlar ki… Birazdan Deniz Gezmiş peşine kitleyi takmış elini havada savurarak ana kapıdan çıkacakmış, ya da Bülent Uluer kapının üzerine tırmanmış uzun ajitasyonuna başlayacakmış gibi hissediyorsunuz! Şimdiki gençlerin üslubu tabii ki o zamanlardan farklı. Ama gençliğe özgü aynı heyecan ve yaratıcılık değişmiyor. Fakülteler bakteri değildir, bölünerek çoğalmaz!
Neşter de tutarız pankart da!
Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem / Bölün diyorlar bana, desinler bölünemem!..
Külliyen saçmalık!
•••
Cerrahpaşa, desen ayrı bir hava.
Başlangıçta dekanlığın da etkisiyle biraz daha tutuktular ama, eylem öğretir, hızla açıldılar.
Hele de yeni üniversiteye “İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa)” adını koyup Cerrahpaşa’yı paranteze almaya kalktılar ya… Yediden yetmişi bütün Cerrahpaşalıları çıldırttılar.
Basın açıklamaları, yürüyüşler, gece nöbetleri, önceki günkü binlerce kol kola zincir eylemi
Dur durak bilmiyorlar! Görenler, izleyenler, katılanlar aynı duyguyu ifade ediyor…
Gezi günlerindeki gibi!..
•••
Tasarı geçen çarşamba Meclis’te görüşülmeye başlandı ama tamamlanamadan önümüzdeki salıya kaldı. Şimdi herkes seçimden sonraya ertelenmesini bekliyor. Neticede… Öğrencisi, öğretim üyesi, mensubu, mezunu, yatırı, evliyasıyla… Cerrahpaşa çarpacak bunları!..

Not : Üstelik de tutsaklık koşullarında annesini kaybetmenin acısını yaşayan sevgili arkadaşım Onur Hamzaoğlu’na başsağlığı ve sabır diliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir