Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı. 

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasını KınadıAvrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı

AVRUPA HEKİMLER DAİMİ KOMİTESİ BASIN AÇIKLAMASI

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Dr. Jacques de Haller,
– Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerinin gözaltına alınmasını,
– fiziksel şiddet tehditlerini ve
– TTB hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kınadı.

“CPME, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuna açıklamada bulunan Türkiyeli meslektaşlarına tam destek vermektedir.

Türk Tabipleri Birliği’nin insan haklarını ve barışı destekleme gibi bir görevi bulunduğu konusunda dünya tıp camiasıyla aynı görüşü paylaşıyoruz; son gözaltı işlemleri ve suç duyurusundan büyük kaygı duyuyoruz.  Meslektaşlarımızla birlikte, ifade özgürlüğüne yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Dünya Tabipler Birliği ile birlikte, Türkiye makamlarına TTB yöneticilerinin derhal serbest bırakılması ve sindirme kampanyasına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Avrupa’daki ulusal tabip birliklerini sağlık, örgütlenme ve ifade hak ve özgürlükleri dahil olmak üzere Türkiye’nin insani ve insan hakları alanındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.” (http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=511f8330-0673-11e8-8aa4-0cab391de218 30 Ocak 2018)

Basın Açıklamasına Çağrı: TTB Merkez Konseyi Üyeleri Acilen Serbest Bırakılmalıdır

Adıyaman, Gökalp ve Horasan Serbest Bırakıldı

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir