Ankara Tabip Odası : Bir torba ile daha karşı karşıyayız.

ATO_logosu

Değerli Meslektaşımız,

Bir torba ile daha karşı karşıyayız. 

Memleketi torbalarla, heybelerle, hukuksuz yasalarla yönetmeye doyamadılar.

TTB’nin çağrı üzerine Türkiye’nin dört bir yanından gelen tabip odası başkan ve temsilcileri yarın (30 Kasım Cumartesi günü) 13:30’da Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak bu yasayı protesto edecekler.

Bu yasayla;

Alın terimiz, göz nurumuz, meslek onurumuz olan diplomamızı yırtıp atıyorlar.

Artık Bakan’dan izin almadan tek bir hasta dahi bakmaya hapis cezası öngörülüyor!

Yurtdışından gelen hekimlere mecburi hizmet kaldırılıyor!

Aile hekimlerine angarya nöbet konuyor!

Öğretim üyesinin emeği sermayeye peş keş çekiliyor!

İşyeri hekimliği için eğitim şartı kaldırılarak çalışan sağlığı işverenin insafına terk ediliyor.

Hekim emeği her alanda bir kez daha değersizleştiriliyor.

Torbalar Meclis’e geliyor, parmaklar kalkıp iniyor,
sermayenin heybesi dolup taşıyor.

Değerli Meslektaşımız,

Sizi yarın (30 Kasım Cumartesi günü) 13:30’da 

Sağlık Bakanlığı önünde TTB Merkez Konseyi Başkan ve üyeleriyle,

Türkiye’nin her yanından gelen Oda başkan ve temsilcileriyle

birlikte olmaya ve

bu yasaya itirazımızı bir kez daha dile getirmeye davet ediyoruz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir