29 Ekim 2012 Buluşması için ANKARA VALİLİĞİ’ne Dilekçe..

ANKARA VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğüne

İlgi:
a)01.10.2012gün ve 1813 sayılı yazımız.
b)16.10.2012 gün ve 20160 sayılı tebligatınız.
c)TGB dergisinin 17.10.2012 tarihli (örneği ekli) başvurusu
d)18.10.2012 tarihli Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte yeniden yapılan bildirim.
e)22.10.2012 tarihli Ankara Valiliği basın açıklaması.

Derneğimiz; Birleşik Kamu İş Federasyonu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Eğitim İş Sendikası, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Tüketici Hakları Derneği, Ulusal Eğitim Derneği, Engelliler Konfederasyonu, Devlet Tiyatro Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Müzik Eğitimcileri Derneği… gibi demokratik kitle örgütleriyle birlikte 29 Ekim 2012 günü saat 11.00 da Ulus, I. Meclis önünde ortak basın açıklaması yapacağına ilişkin bilgi yazısını ilgi (a) yazımızla Valilik Makamına bildirmiş, ilgi (b) yazınızda belirtilen gerekçelerde etkinliğe izin verilmediği derneğimize tebliğ edilmiş, bunun üzerine Demokratik Kitle Örgütleri olarak ilgi (d) de kayıtlı yazımızla herhangi bir yürüyüşten söz edilmeyerek, basın açıklaması yapılacağı bildiriminde bulunulmuştur.

Ancak ilgi (a) ve (d) de kayıtlı yazılarımız kanımızca yanlış anlaşılmıştır. Zira her iki yazımızda sözü edilen etkinlikte bir yürüyüşten söz edilmemiştir. Kaldı ki yapılacak ortak basın açıklamasının 2911 sayılı yasa gereğince izne tabi olmayan bir etkinlik olduğu gözardı edilerek ilgi (e) de kayıtlı Ankara Valiliği basın açıklamasıyla ve katılmadığımız kimi gerekçelerle bir anlamda yapılacak cumhuriyet kutlamaları etkinlikleri tümüyle yasaklanmıştır.

TGB dergisinin ilgi (c) de kayıtlı başvurusuyla yapılacak yürüyüşten vazgeçildiği bildirilmesine ve basın açıklaması izninin zorunlu olmamasına, yapılan başvuru yazılarımızda hiçbir yürüyüşten söz edilmemesine karşın Valilik basın açıklamasında “ Ana cadde ve meydanlarda yürümek suretiyle kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiği öğrenilmiştir” cümlesine yer verilerek resmi açıklamalarda seçilmemesi gereken “niyet okuma” yöntemi seçilmiştir.

Yine söz konusu basın açıklamasında “resmi niteliği bulunmayan” oluşumlar ifadesine yer verilerek yasalara uygun kurulmuş, çalışmalarını yürüten ve tüzüklerinde yazılı amaçlara uygun hareket eden, toplumumuzda saygın yer edinmiş aşağıda yazılı tüm dernekler anlaşılmaz biçimde illegal ilan edilmiştir.

Yukarıda değindiğimiz gibi basın açıklamalarının izne tabi olmadığı bilinen bir gerçek olmakla birlikte 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 4. Maddesi b bendi “kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar” da

BU KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR. 

Ankara Valiliği basın açıklamasının son paragrafında da güvenlik güçlerince başvurulacak yaptırımlar belirtilerek, bugüne kadar yasal zeminde kalmış ve kalmaya devam edecek ülkenin en saygın örgütlerinin suç işleyecekleri tahminiyle adeta aba altından sopa gösterilmiştir.

Sonuç olarak aşağıda isimleri bulunan Demokratik Kitle Örgütleri 29 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 11.00’de Ankara’da Ulus 1. TBMM önünde Anayasal hakkı olan, izne tabi olmaması nedeniyle yasaklanmaması gereken kitlesel basın açıklamasını yasaların çizdiği sınırlar ve kendilerine yakışır sorumluluk duygusu içinde yapacaktır.
Örgütlerimizin bu eylem sırasında ne kadar sorumluluklarının bilincinde iseler, Ankara Valiliği görevlilerinin de yetki ve sorumluluklarını aynı biçimde bildiklerine inanıyoruz.

Bilgilerine saygıyla sunulur. 23.10.2012

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir