Rıza Güner : KEŞKE BÜYÜKLERİMİZ BİLSEYDİ!..

KEŞKE BÜYÜKLERİMİZ BİLSEYDİ!..

Rıza GÜNER

Din üzüme, Şeriat şaraba, Engizisyon, afyona eroine benzer… Hz. Ali’ye göre Halifelik de; Allah’ı, Peygamber’i, küçümsemekten doğan bir ruhsal bozukluk; devletin ve milletin mutlaka korunması gereken bir ruh hastalığıdır!..

İslam; Mitolojisi, efsaneleri, hikayeleri oluşmadan, en büyük kahramanları hayattayken, Peygamberi, “Abdullah’ın yetimi,” diye küçümsenirken, Allah’ı, “Abdullah’ın yetiminin Allah’ı” diye küçümsenirken; on üç yılda devlet düzeni haline geldi.

Bu nedenle; “İslam’a gerçekten inananlar oldu, İnanmış gibi görünenler oldu!..” (Hz. Ali)

Hz. Muhammed’den sonra; İslam’a gerçekten inanlar “Velayet Davası’nı,” inanmış görünenler de “Hilafet Davası’nı” savundular… İki taraf arasındaki savaşı, İslam’ı iktidar ve ikbal kapısı haline getirmek isteyen Halifelik taraftarları kazandılar… Böylece, İslam’ın yönetimi, inanmış gibi görünenlerin eline geçti.

Bu nedenle de; İslam Tarihi, ikiyüzlü yöneticilerin tarihi oldu. İslam Ülkeleri, ikiyüzlü yönetimlerle bugüne geldi. Osmanlı’nın dışında; hiçbir İslam ülkesi, bu dünyanın devleti olamadı; gerçek anlamda sosyal, siyasal ve askeri bir sistem kuramadı. “Peygamber Ocağı” denilen ilkel asker ocaklarından başka ordu da kuramadı.

Selçuklulardan sonra Anadolu’da, 17 Beylik kuruldu. 16’sı Sünniliğe göre; biri Aleviliğe göre… Aleviliğe göre kurulan küçücük Osmanlı, büyüdü, koca Osmanlı İmparatorluğu oldu. Diğerleri, Engizisyon baskısı altında kalarak tarihten silindiler.

Kuruluş felsefesi Alevilik olduğu için; Osmanlı, dine ve inanca karışmadı!.. Şeriat çalışmalarını gerektiğinde yasakladı, Engizisyon çalışmalarını sürekli olarak yasakladı. Halifelik çalışmalarını ise; hem yasakladı,
hem de yapılabilirlik koşullarını ortadan kaldırdı.

Bir İslam ülkesinde Halifelik çalışması yapılamazsa; Engizisyon çalışması yapılamaz. Engizisyon çalışması yapılmazsa, Şeriat çalışması da yapılmaz.

Hz. Ali, Halifelik Makamını işgal ederek kimsenin gerçek anlamda Halifelik yapmasına izin ve fırsat vermedi.. Osmanlı Padişahları, bunu bir kural haline getirdiler; Halifelik adına bir tek söz söylemediler, bir tek iş yapmadılar… Ve Halifeliği fiilen ortadan kaldırdılar.

Osmanlı’da, gerçek anlamda Halifelik yapılmadığı için. Müçtehit İmamlığı; Müçtehit İmamlığı yapılmadığı için Tarikat Şeyhliği, Tarikat Şeyhliği yapılamadığı için, Müftülük yapılamadı. Din faaliyeti, Camide, imamın bildiğini okumasıyla sınırlı kaldı…

Halifeliğin Osmanlı’da olduğu dört yüz yıl ve bütün Osmanlı Tarihi boyunca; Halifelik yapılmadı, Müçtehit İmamlığı yapılmadı, Şeyhlik yapılmadı, Müftülük yapılmadı!.. Yalnızca imam bildiğini okudu. İmamın bildiğini okumasından, devlet ve millet zarar görmedi… Ve Osmanlı bu dünyanın devleti oldu.

Türkiye ise; bu dünyanın devleti olamadı. Dini; Şeriat’la, Engizisyon’la, Halifelikle bir tuttu… Ve bir Cennete Adam Gönderme Bürosu oldu… (5 Mart 2010)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir