İstanbul Barosu : Terör Örgütünün Saldırıları ÜLKEMİZİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİKTİR

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRILARI
ÜLKEMİZİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİKTİR

Bölücü terör örgütünün Hakkâri ili Çukurca İlçesi Geçimli ve Karataş Jandarma karakolları ile Darsinki Tepesindeki askeri üs bölgesine saldırıları sonucu 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştur. Öncelikle ülkenin bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren şehitlerimize rahmet, ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz.

Terör örgütünün son eylemleri önceki vur-kaç saldırılarından farklı özellikler taşımaktadır. Ülkemizin Irak sınırına bitişik kimi bölgelerde kamu otoritesini yok ederek devletin idari ve güvenlik denetiminin dışında alanlar yaratmayı amaçlamaktadır.

Terör örgütünün ana karargâhının ve kamplarının, Irak’ın kuzeyinde Barzani’nin denetimindeki bölgede bulunduğu bilinen bir gerçektir. Yine bölgesel yönetimin terör örgütüne her türlü lojistik, barınma ve öbür olanakları sağladığı, Türkiye’ye yönelik saldırılarına örtülü destek verdiği bilinmektedir.

Siyasi iktidarın her terör saldırısından sonra Barzani’den destek istemesi, teröre karşı birlikte mücadele edileceğine ilişkin açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni küçük düşürmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Türkiye’nin yapması gereken, ülke bütünlüğüne yönelik bölücü terör saldırılara karşı demokratik kurallar ve hukuk meşruiyetinden sapmadan, siyasal kararlılıkla birlikte güvenlik gücünü etkin bir caydırıcılıkla kullanmasıdır.

Türkiye, siyasal ve coğrafi bütünlüğüne ilişkin ciddi terör saldırılarıyla karşı karşıya iken, komşularının iç işlerine müdahale anlamına gelecek davranışlardan özenle kaçınmalı, önceliği ülke içindeki huzur ve barış ortamını sağlamaya vermelidir.

İstanbul Barosu, ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik terör saldırılarına karşı halkımızla birlikte, meslek kuruluşlarını, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ortak tutum almaya çağırmaktadır.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
8.8.12, http://www.istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=7240

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir