MENDERES DEMOKRASİSİ..

Dostlar,
Cumhuriyet’imizin Abisi (1 yaş büyük) Bilge insan Dr. Ali Nejat Ölçen’den hem tarihe tanıklık eden hem de yazım ustalığı sergileyen bir makale daha.Sakın kaçırmayın, okuyun okutun ve de arşivleyin..
Teşekkürler Sn. Ölçen.. Lütfen yazmayı sürdürür müsünüz, lütfen..

Sevgi ve saygı ile. 10.8.12

Dr. Ahmet Saltık, www.ahmetsaltik.net

============================================================

MENDERES DEMOKRASİSİ

Dr. Ali Nejat Ölçen

Demokrasi savıyla iktidara gelip, demokrasiyi katleden bir siyasal parti, hangi ülkede görülmüştür bilemiyoruz. İnternet ekranlarında dolaşıma giren bir iletide Menderes-Özal-Tayyip döneminde halkın gerçek yöne¬time 90 yıl içinde ilk kez katıldığına ilişkin sav gündeme girmeseydi, o döneme ilişkin kim gerçekleri anımsamaya gereksinim duymayabilirdik.

Halkımız Özal döneminde yönetime, doğrudan doğruya “hayali ihracat ve banker faciasıyla “işini bilir memurlar” tarafından soyularak katılmıştı.

R.T. Erdoğan döneminde de Silivri’de gerçek demokrasiyi yaşayarak, hukuksal adaletin ipekten kanatları altında yönetime halkımızın katılmakta olduğu yadsınamaz. Yalnız onların nedense R.T. Erdoğan’ın yüreğindeki kinden nasibini alamadıkları için hala neyle suçlandıklarını öğrenme olanağına kavuşamadılar! Bir gün elbet ileri demokrasimiz onlara bu olanağı şimdiki dünyada sağlamasa bile, Arafat’ta sağlayacaktır!

Menderes Demokrasisi’nin nasıl ileri demokrasi olduğunu genç kuşaklar bugün bilmeyebilirler. O yılların mutluluğunu güler yüzlü müşfik ve içtenlikli, kimseyi incitmeyen demokrasisine ilişkin kimi bilgileri genç kuşakların bilgisine izninizle sunmalıyım.

.Demokrat Partiye oy vermeyen Kırşehir’in il iken ilçe yapılması hangi demokrasinin gereğiydi?

.Yazar Hüseyin Cahit Yalçın, Bedii Faik, Demokrat Partiyi eleştiren yazıları nedeniyle tutuklanıp hapse tıkılmasaydı demokrasi nasıl gerçekleşebilirdi?

Bununla yetinilmemiş aynı demokrasinin gereği milletvekili ve parti genel başkanı Osman Bölükbaşı da kendisini tutukevinde bulmuştu.

. Erkler ayırımına gerek var mıydı? Millet Meclisi’nde kurulan bir Tahkikat Komisyonu yargılama yetkisiyle donatılmalı ve halkın yönetime katılımını önleyen yazar çizer takımı sorgudan geçirilmeliydi. Tutuklananlar öylesine çoğalmıştı ki, hiçbir yere sığmadıkları için, 19 Mayıs stadyumunda yığılmışlardı.

Öyle olmasaydı demokrasi nasıl kurulabilirdi? Tanrı’nın bir lütfuydu Menderes.
Nitekim uçak kazasından sağ salim kurtulmuş ve Ankara’ya gelişinde develer kesilerek
ana cadde kan gölüne dönüvermişti.

.Türkiye’de ilk kez bilimsel düzeyde Yapı Teknik dergisini yayımlayan kişi (Ali Nejat Ölçen) bir yatırımın ekonomik olmadığını kanıtlayan yazısı nedeniyle Tahkikat Komisyonu’nun kurduğu bir alt komite tarafından sorgulanmalıydı elbet. Türkiye Cumhuriyeti’nin Hükümeti, ekonomik olmayan yatırım yapar mıydı? Gece eve giderken, Yapı Teknik Dergisi’ni hazırladığı Adil Han’daki odanın kapısını kilitleyip halka karşı saygısızlık etmemesi gerekirdi! Sivil polisler tarafından demokrasinin gereği kapı kırılarak halkı ifsat eden tüm kitapları meşin çuvallara tıkılıp alıp götürülmeliydi. Öyle oldu; kitapların ve derginin tüm sayılarının nerede yakıldığından haberi olmadı Ali Nejat’ın.

.Cumhuriyet Halk Partisi’nin mallarına el konulması, Halkevleri ve Köy Enstitüleri’nin yok edilmesi de demokrasinin gereğiydi. Kemalist devrimlerin toplumsallaşmasını sağlayan bu kültür yuvaları, feodal iktidarın hınç duyduğu kurumların başında geliyorsa, onların demokrasinin gereği yok edilmeleri gerekecekti elbet.

.CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün Kayseri’ye girişinde yolunun kesilmesi ve taşlanması da demokrasinin gereğiydi. Millet Meclisi tutanaklarının gazetelerde yayımlanmasının yasaklanması ve pek çok gazete sayfalarının bom boş çıkması demokrasinin kökleşmesi için gerekliydi elbet!

.İstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. Sıdık Sami Onar’ın, polis Bumin Yamanoğlu
tarafından saçlarından çekip sürüklenerek üniversite dışına itilmesi de demokrasi içinde bilimin, bilim içinde demokrasinin gereğiydi.

.Ve şimdi Menderes demokrasisinin bir önemli uygulamasını anımsayınız:

6-7 Eylül 1955 günü başlayan, gece boyunca süren Rum kökenli yurttaşlarımızın
mal varlıklarının yağmalanması,

Kadıköy kilisesindeki yaşlı papaz efendinin sünnet edilmesi de demokrasinin gereğiydi.

Bu olay bir yana, onu izleyen 24 Ekim 1955 günü olanlar daha utanç vericiydi.
Yunan Hükümeti olayı protesto etmiş ve İzmir’de Yunan bayrağının Menderes Hükümeti tarafından selamlanarak özür dilenmesini talep edilmişti. Menderes Hükümetinde bu özrü dilemeye hiç kimse ikna edilemedi. Bir kişi dışında :

Yazar çizer takımından Nazlı Ilıcak’ın babası Bayındırlık Bakanı Muammer Çavuşoğlu, İzmir’de Yunan Konsolosluğunun önünde göndere çekilen Yunan bayrağını selamlayarak Menderes Hükümeti’nin demokratik özrünü sunmuştu. 6-7 Eylül 1955’in özrü tarihin tozlu sayfaları arasına böyle girmiş oldu.

Menderes’in yarım bıraktığı demokrasiyi R.T. Erdoğan adındaki Başbakan daha da ileri götüren kararlarıyla nurlu ufuklara doğru Akdeniz’in tuzlu sularını aşarak 3. Dünya ülkelerine ulaştıracaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. BOP Eşbaşkanlığı O’nun önüne çıkması olası tüm engelleri bertaraf etmeye muktedirdir.

Hiç kimsenin R.T. Erdoğan adındaki başbakandan daha demokrat olmaya hakkı yoktur.

Bu satırları yazan kişi (Ali Nejat Ölçen) halkımızın ne denli kadir kıymet (!) bilmez bir davranışına 1960’ın Mayıs’ının başlarında Ankara’nın Kızılay meydanında tanık olmasın mı! İleri demokrasinin ülkemize yerleşmesi için tüm muhaliflerini ezip geçen Başbakan Menderes’i görmüştü. Halkın arasına katılıp onlara demokrasinin erdemini anlatmak isterken, kalabalığın içinden biri ileri atılmış Menderes’in suratına yumrukla vurmuştu. Son derece demokratik bir tavır sergileyerek, teşekkürlerini sunmuş olmalıydı Başbakana! Sonra başkaları da vurmaya başladılar. Derken açık mavi renkli bir otomobil çıkageldi. Küçücüktü araç, ama içinden çıkan adam kocamandı, iri kıyım. O küçük araca nasıl sığmıştı! Menderes’i kaptı, havaya kaldırdı, çuval gibi aracın içine tıktı ve alıp götürdü.

Ne olduysa o günden sonra oldu. Demokrasi 27 Mayıs’a doğru (A. Saltık’ın otu : 27 Mayıs 1960 Devrimi) koşmaya başlamıştı.

Dr. Ali Nejat Ölçen
10 Ağustos 2012

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“MENDERES DEMOKRASİSİ..” üzerine 2 yorum

 1. Bu yazı sayesinde bugün kahraman(!) ilan edilen Menderesin marifetlerini tekrar hatırladık. Bir kaç marifetinide ben ekleyeyim:
  Menderes Hükümeti, hiç ihtiyacımız olmadığı ve 2.Dünya savaşına giren bir ülke olmamamıza rağmen; Marshall Planı dahilinde Amerikan yardımını kabul etmiş; esaret zincirini Türk halkının boynuna geçirmiştir. Aldığı Bu yardım eski teknoloji Amerikan Reo arabaları, süt tozu vs. gibi ; Ülkenin gelişmesine hiiiiçbir yarar sağlamayan yardımlardır. Bu yardım sebebiyle amerikan yuları boynumuza geçmiş olup; Halen bu yulardan kendimizi kurtaramadık. Bu gidişle de bu esaret yularından kurtulmamaız zor görünüyor.
  Oysaki, yeni kurulan ve peşpeşe iki büyük savaştan çıkmış, 13 milyon nüfuslu TC devleti, hiçbir ülkeden tek kuruş yardım almadan; onlarca sanayi tesisi, fabrikalar, okullar, yollar yapmıştı.
  “Borç yiyen kesesinden yer” derler. Elin adamı sana durup-dururken yardım yapar mı? Sen , borçlanırsan, borç aldığın kişinin kulu-kölesi olur; o’nun her dediğini yapmak zorunda kalırsın.
  İşte , Menderes de aynen böyle yaparak, bizi emperyalizmin babası olan Amerikanın kıcağına bizi oturtmuş oldu, halen bu kucaktan kurtulamadık, Mendders sayesinde.
  Önemli gördüğüm en büyük hatalarından biriside, Demiryollarını kendi kaderine terk ederek, Karayollarına ağırlık vermesidir bence.
  Bu iki hatası, Marshall yardımı alması ve Demiryollarına önem vermemesi, affedilecek hatalar değil.
  Bir başka büyük marifeti de(!) Ezanı yeniden arapçalaştırması bence.
  Buna rağmen bu millet nasıl hala onu kahraman ilan ediyor, ititbarını iade ediyorlar, anıt mezar yapıyorlar, anlamak mümkün değil.
  Ali Nejat Ölçen’in yukarıdaki yazısı sayesinde diğer önemli marifetlerini(!) hatırlamış olduk. Teşekkürler.
  Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir