Ankara Tabip Odası’ndan Halkımıza Sağlık Eğitimi..

Ankara Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği’nin 2. büyük odasıdır ve 15 bin dolayında hekim üyesi vardır.. Dr. Ahmet Saltık, 2.8.12

Dostlar,

Kamu Kurumu Niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Ankara Tabip Odası (Anayasa md 135 ve 6023 sayılı yasa), halkımıza sağlık eğitimi çabalarını sürdürüyor.

Oda’nı Halk Sağlığı Komisyonu, temel konularda halkımızı bilgilendirecek kısa metinler hazırlıyor.

2 Ağusto2 2012 günü Oda’nın www.ato.org.tr adresli web sitesinde aşağıda adlarını ve giriş paragraflarını verdiğimiz konular var. Metinlerin tümü, belirttiğimiz sitede.

Halk Sağlığı Komisyonu üyelerinden biri olarak naçizane bizim de katkı vermeye çabaladığımız bu metinleri okuyalım okutalım.. Sağlığımızı koruyalım..

Sevgi ve saygı ile.
2.8.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net
========================================================

Hepatit Size Düşündüğünüzden Daha Yakın Olabilir!

Hepatit, aynı adı taşıyan virüslerin yol açtığı bir karaciğer hastalığı olup virüsün A, B, C, D, E tipleri bulunmaktadır. Her tipin hastalık seyri farklıdır.

========================================================

Yaz Dönemi İshalleri ve Korunma

İshal, günde üç ya da daha çok kez sıvı/normalden daha sıvı dışkılama olarak tanımlanmaktadır. İshal çoğunlukla mikropların (bakteri, virüs, parazit) neden olduğu mide-bağırsak sistemi enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen bir hastalık belirtisidir.

========================================================

“ŞİŞMAN” OLMAK DA “ZAYIF” OLMAK DA SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ
HEDEF: YAŞAM BOYU YETERLİ VE DENGELİ BESLENME

Sağlıklı olmak için hemen her yerde yazan, Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu çalışanları olarak da her ortamda yüksek sesle söylediğimiz bir konuyu bir kez daha gündeme taşımak istiyoruz: SAĞLIKLI OLMAK İÇİN YETERLİ VE DENGELİ BESLENME şart!

========================================================

Enerji İçeriği Yüksek İçecekler: Sağlık Açısından Riskler

Enerji içeriği yüksek içecekler konusunda yazılmış olan bu dokümanda okuyucuların konuya ilişkin güncel bilgilere sahip olmalarının yanı sıra, ergenlerin / gençlerin içecek tercihinde bulunurken su, süt ve taze sıkılmış meyve sularını seçmelerinin niçin uygun olacağının gerekçeleri açıklanmaktadır.

========================================================

Dünyada Beslenme Sorunları Çok Büyük Boyutlu

Yaşam için zorunlu bir gereksinim olan beslenme ile ilgili sorunlar, Dünyada nüfusun çok önemli bir bölümünün (neredeyse yarısının!) sağlığını tehdit etmektedir. Ölümler, yeti yitimleri, hastalıklar özellikle az gelişmiş ülkeler için tehdit oluşturma riskini ne yazık ki artarak korumaktadır.

========================================================

Dünya Anne Sütü ile Beslenme Haftası
DÜNYA ANNE SÜTÜ ile BESLENME HAFTASI: 1-7 AĞUSTOS 2011

Her yıl 1-7 Ağustos günleri arasında DÜNYA ANNE SÜTÜ ile BESLENME HAFTASI etkinlikleri 170’ten fazla ülkede sürdürülmektedir. Bu yıl üzerinde durulan konu; Benimle konuş ! Anne sütü “3D deneyimi”dir. Bu konu çerçevesinde anne sütü ile beslenmenin bütün yararlarının topluma anlatılması ve yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmaktadır.

========================================================

Çocukluk Dönemi ve Sağlıklı Beslenme Temel Sorunlar ve Öneriler

​Günümüzde yeterli ve dengeli beslenme; sağlığın korunması ve geliştirilmesi için temel bir davranış olarak kabul edilmekte ve bu davranışın olanaklı olan en küçük yaşta öğrenilmesi gereği hemen bilimsel olarak sunulmaktadır. Temel sağlık hizmetlerinin tümünde olduğu gibi, önemli bir bileşen olan sağlıklı beslenmenin toplumda gerçekleşmesi için başlıca sorumluluk devlete aittir.

========================================================

Sivil Toplum’un Gözü Sigara Satış Noktalarının Üzerinde!

​Sigaraların Satışına ve Sunumuna Yönelik Yeni Yönetmelik 7 Temmuz’da Yürürlüğe Giriyor.
Sigara Satış Noktalarının Yönetmeliklere Uyup Uymadıkları Sivil Toplum Yetkilileri Tarafından Yakından İzlenecek.

========================================================
Sıcak Havalarda Beslenme

​​Sıcak havalarda beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler …

========================================================
Yüzme Havuzları ve Sağlık

​Yaz mevsimiyle birlikte yüzme havuzları, özellikle büyük kentlerde sık kullanılan rekreasyon alanları arasındadır. Bu konuda Türk Standartları Enstitüsü bazı standartlar geliştirmiş olup değerlendirmeler yapılırken bu kriterlerin esas alınması önemlidir. Kişilerin rahatlamasını sağlayan bu tür etkinlikler sırasında dikkat edilmesi gereken kimi sağlık-güvenlik önlemleri…

========================================================

Yaz İshalleri, Su-Gıda Hijyeni ve Korunma

​Yaz döneminde görülen ishallerden korunmak için ve bu sorunun altında yatan nedenleri ortaya koyabilmek için aşağıda kimi bilgi, veri ve görüşler yer almaktadır:
========================================================

Yaz Döneminde Sıcaklardan Korunmak İçin Bazı Öneriler

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte sıcak havaların sağlık için yarattığı bazı riskleri de ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda sıklığı giderek artan sıcak hava dalgaları sağlık için önemli tehditler oluşturmaktadır.
========================================================

CEP TELEFONLARI ve BAZ ĠSTASYONLARI MERAK EDĠLEN SORULAR ve YANITLARI

Dünyada ve Türkiye‟de cep telefonu kullanımı yaygınlığı ne
düzeydedir?
Baz istasyonu nedir?
Radyo frekans radyasyon nedir? Kaynakları nelerdir?
Cep telefonları ve baz istasyonlarından yayılan Radyo
Frekans ve Mikro Dalga (RF/MW) radyasyonunun biyolojik
etkileri nelerdir ?
Cep telefonları ve baz istasyonlarının olası sağlık etkileri
nelerdir?
Cep telefonu güvenlik standartları nelerdir?
Bu standartlar olumsuz sağlık etkilerini önleyecek düzeyde
midir?
SAR değeri nedir?
Çocuklar ve gebeler daha fazla risk altında mıdır?
Olası etkilerden/risklerden korunmak için neler yapılmalıdır?
Başlıca önlemler neler olmalıdır?
Bireysel düzeyde önlemler nelerdir?
Kurumsal düzeyde önlemler nelerdir?
Konuya ilişkin yargı kararları var mıdır?
========================================================

Yararlı olması dileğiyle..

1 Ağustos 2012 günü de ilgili meslek odaları ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte
Ankara ve İstanbul’un su sorunu hakkında bir basın açıklaması yapıldı. Bizim de
Halk Sağlığı Komisyonu adına katıldığımız toplantıda basın mensuplarının soruları yanıtlandı. Bu metnin de kısa sürede ATO web sitesinde yer alacaktır.

Hekimler için de benzer teknik eğitim metinleri yine ATO webinde, Halk için olan metinlerin logosuyla yan yana duran bölümde. Bir başka dosyada da onlardan söz edeceğiz.. Tüm emek verenlere şükranla.

Sevgi ve saygı ile.
2.8.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir