TÜRBANI ELEŞTİREN ÖĞR. ÜYESİNE YÖK’ten CEZA! Penalty to Faculty who criticises turban by Turkish HEC-YÖK

Merhaba Sayin Grup Uyeleri,
Akdeniz Universitesi Tip Fakultesi Halk Sagligi AD ogretim uyesi Doc.Dr. Ilker Belek, Universitede ogrencileri ile turban konusunu tartistigi icin Universite yonetimi tarafindan kendisine Disiplin Cezasi verilmistir. Konu ile ilgili dernek yonetim kurulumuzun basin aciklamasi metni asagida ve ekte gorebilirsiniz. Bu metin Akdeniz Universitesi Rektorlugu ve Tip Fakultesi Dekanligina da gonderildi.

Saygilarimla… 19.07.2012

Tayyar Sasmaz, Doc.Dr.
HASUDER YK Uyesi

HERHANGİ BİR TARTIŞMA NEDENİ İLE BİR ÖĞRETİM ÜYESİNE CEZA VERİLMESİ
KAYGI VERİCİDİR

Üniversite ortamları özgür tartışma ortamlarıdır ve hemen her konu bu ortamlarda karşı tarafın haklarına zarar vermeksizin özgürce tartışılabilmelidir. Buna karşın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve üyemiz Doç. Dr. İlker Belek’e YÖK Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrencileri ile türban konusunda yaptığı bir tartışmadan dolayı ceza verilmiştir.

Türban konusu Türkiye’de pek çok ortamda uzun zandan bu yana tartışılmaktadır. Bununla ilgili “türbanın” üniversiter eğitim sürecinde
yer alamayacağı konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danıştay ve
Anayasa Mahkemesi (2008) kararları vardır. Türban ve benzeri dini simgelerin üniversiter ortamda kullanımının serbest bırakılması bir dizi yasal değişiklik gerektirir. Üniversite yönetimleri yasal düzenlemelere uyulması yerine öğretim üyelerinin sürece göz yummalarını istemektedir.

Bu kolaycı yaklaşım ilkesel bağlamda direnç gösteren öğretim üyelerinin birer hedef olmasına neden olmaktadır. Bu zoraki açmazdan başta üniversite yönetimleri olmak üzere hükümete kadar uzanan karar vericiler sorumludur.

Öğrencileri ile dinsel simgelerle sağlık hizmeti verme konusunu akademik dille tartışan ve var olan düzenlemelere uyulmasını isteyen, aynı zamanda bir üyemiz olan Doç. Dr. İlker Belek hakkında Akdeniz Üniversitesi yönetimince soruşturma açılmış, sonucunda da ceza verilmiştir. Bu noktada temel ironi, öğrencilerinin ezberlerini zorlayarak simgelerin ayrımcılık aracı olacağını aktarmaya çalışan, bir akademisyenin yapması gerektiği gibi düşündürmeyi, tartıştırmayı, sorgulamayı öğrencilerine aktarmaya çalışan Dr. Belek’in Üniversite yönetimince “dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak” suçlamasıyla cezalandırılmasıdır.

Ayrımcılığa karşı olduğu için tartışma yapan öğretim üyesi ayrımcılık yapmakla suçlanmış ve cezalandırılmıştır.

Üniversite yönetimleri siyasal iktidarların isteklerinin değil, akademik değerlerin savunucuları olmalıdırlar; sorgulayıcı düşüncenin geliştirilmesini desteklemekle yükümlüdürler; bulundukları konum gereği çifte standart oluşmasını engellemek için akademisyenleri öğrenci ile karşı karşıya getirecek çözümsüzlük süreçlerini değil var olan düzenlemelerin uygulanmasını sağlamalıdırlar.

Üniversite ortamlarında her türlü düşünce özgürce kendini ifade edebilmelidir. Tartışmadan dolayı ceza verilmesi düşünce ve fikir özgürlüğü ilkesini zedeler. Herkes kendi fikrini savunabilmelidir ve bundan dolayı
ceza verilmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Bu süreçte yaşananları ve meslektaşımızın başına geleni kaygı ve üzüntüyle karşılıyoruz.

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“TÜRBANI ELEŞTİREN ÖĞR. ÜYESİNE YÖK’ten CEZA! Penalty to Faculty who criticises turban by Turkish HEC-YÖK” üzerine bir yorum

 1. Dostlar,

  Yukarıya aldığım HASUDER basın açıklamasına aşağıdaki yanıtı yazarak yanıtladım..

  Değerli Arkadaşlar,

  Bu haberi ben de kaygı ile karşılıyorum.

  1999’da türban sorunuyla uğraşırken, malum bir gerici gazete fotoğrafımızı da basarak manşet üstü haberle

  PROFESÖR MÜ PROVOKATÖR MÜ!

  diye açıkça hedef göstermişti.

  O zaman iyi kötü devlet vardı ki, 1 yıl yakın polis korumasına alınmıştık..

  Şimdi ise Devlet türbanı eleştirenlere ön alarak, kesin kararlılıkla ceza vermekte..

  Doç. Dr. İlker GELİŞEN’e verilen disiplin cezası bir göstergedir.

  Sevgili İlker’in CEZASINI PAYLAŞIYORUM..

  http://www.ahmetsaltik.net

  adresli siteme, tümüyle paylaştığım HASUDER basın açıklamasını aynen aldım ve yorumumu da yazdım.

  Okunmak istenirse sitemiz ziyaret edilebilir..
  ========================================================

  Dostlar,

  İşin “TÜRBAN DAYATMASININ” nerelere tırmandırıldığını izliyoruz..

  Öyle ki; ülkedeki tüm yüksek yargı kararlarını, herkesi ama herkesi TBMM’yi, mahkemeleri, gerçek-tüzel tüm kişileri… bağlayan Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın (Anayasa md. 153/son: Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.), CHP Genel Başkanı
  Sn. Kemal Kılçdaroğlu’nun yeşil ışık yakmasıyla 2011’de de facto olarak, üniversitelere sokuldu..

  Sayın Kılıçdaroğlu, LAİKLİK TEHLİKEDE DEĞİL.. diye dursun, devlet dairelerinde “laik devletin” memurları da hızla yaygınlaşan biçimde türbana bürünmekteler.

  Savunma hattı, türban fedailerince öylesine ileri hatlarda kurulmaktadır ki, ağzını açan hemen cezalandırılsın ve caydırılsın..

  Tüm hukuk kuralları çiğnenmiş, hatta AİHM’nin temyizde de red kararıyla

  TÜRBANIN BİR İNSAN HAKKI OLMADIĞI

  mutlak anlamda kesinleştiği halde yargı kararlarını açıkça suç işleyerek çiğneyenler yavuz hırsız rolündedir ve kraldan çoook kralcılıkla en küçük bir karşı duruşu kahir bir sistematik tavırla bastırmak, boğmak durumundalar.

  İlgili ilgisiz herkesin, CHP’nin ve laikliği tehlikede görmeyen Sn. Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bilgisine sunuyoruz.

  YÖK’ü bu kararından dolayı kınıyoruz.

  Yargı organlarının bu açık hukuksuzluğu düzelteceğini umuyoruz.

  Arkadaşımız Sn. Doç. Dr. İlker Belek ile dayanışmamızı açıklıyoruz.

  Tüm Türkiye kamuoyunu dayanışma ve duyarlığa çağırıyoruz.

  Sevgi ve saygı ile.
  19 Temmuz 2012, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  http://www.ahmetsaltik.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir