İstanbul’da Metrobüs köprüsü çöktü : 1 işçi öldü, 2’si yaralı..

Bu iş cinayetinin hesabını kim verecek ? İstanbul’un doktoralı mimar belediye başkanı Kadir Topbaş’ın vicdanı rahat mı? Bu ihale kaç paraya, kime verildi<* Savcılar göreve![/caption]

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“İstanbul’da Metrobüs köprüsü çöktü : 1 işçi öldü, 2’si yaralı..” üzerine bir yorum

 1. Dostlar,

  Metrobüs köprüsünü yapan mühendis Müslüman,

  İnşaatı denetleyen ve kullanılabilir izni veren mühendis Müslüman,

  İhaleyi veren belediye (İstanbul Büyükşehir) yetkileri Müslüman mı Müslüman

  Beton blokların altında feci biçimde can veren ve yaralananlar da öyle..

  Türkiye 1908’den bu yana zorunlu din dersi veriyor bütün öğrencilere..

  Sizce bu işte bir terslik yok mu?

  Nerede sorun? Hangi halka(lar) hastalıklı, çürük, sakat ??

  Sorma hakkımız var mı; yoksa kimi softalar çıkar gene “dinimize dil uzatıyor” mu derler ?

  Sevgi ve saygı ile.
  15.7.12, Ankara

  Dr. Ahmet Saltık
  http://www.ahmetsaltik.net

  ======================================================================

  Dostlar,

  TTB’nin (Türk Tabipleri Birliği) konuya ilişkin basın açıklaması aşağıda ..

  stanbul Avcılar’da D-100 karayolu üzerinde metrobüs bağlantı yolu köprüsü, beton blokların söküm işçiliği sırasında meydana gelen olayla ilgili, Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 16 Temmuz 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

  TTB’den BASIN DUYURUSU, 16.07.2012

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ VE İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR…

  İstanbul Avcılar’da D-100 karayolu üzerinde metrobüs bağlantı yolu köprüsü, beton blokların söküm işçiliği sırasında; işçi Yakup KAVAK iş cinayetine kurban edilirken, 2 işçi de yaralandı.

  Beton blokların altında kalarak canından olan Yakup KAVAK’ın yakınlarına
  tüm işçi sınıfı adına baş sağlığı dilerken, yaralı işçilerimize de şifalar diliyoruz.

  Hükümet-İktidar yanlısı ilk açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan geldi: “Dikkatsizlik ve ihmal!” İş cinayetlerinin kapitalizmin doğasında olduğunu gizlemeye çalışan bu açıklamaya(!) artık ne işçi sınıfı
  ne de diğer çalışanlar inanmaktadır. Nasıl ki; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıktığında, iş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının biteceğine inanmadığı(mız) gibi.

  Kazanın ardından işçilere baret dağıtılıyor!. Bu hareket de ilginçtir.
  Beton blokların altında kalan işçi kafasında bareti olduğu halde iş cinayetine kurban edilseydi, yetkililer bareti olduğu için aklanacak mıydı? Ama bu durum dahi, işçi sağlığında baret düzeyinde bile olsa “önceden görüp önceden davranmanın” işveren tarafından uygulanmadığını ortaya koyarken, Kanun’a uydurma biçimselliğinin yalanı olarak tezahür ediyor.

  Evet! “İş cinayetleri yasallaştırılıyor!” Kanuna uygun davranan işveren(ler) iş cinayetinin sorumluluğundan kurtarılmak isteniyor. Ancak Neoliberal politikalar, başta işçi sağlığı olmak üzere tüm çalışma hayatını piyasanın acımasız koşullarına terkederken her yerde, her daim iş cinayetlerini çağırıyor. Meslek hastalıklarının tespitinden ise kaçınılıyor, korkuluyor.

  Ve bir kez daha diyoruz ki; çıkardığınız kanunlar da, çok yakın zamanda çıkaracağınız yağmurlama yönetmelikleri de yalanlarınızı gizlemeye yetmeyecektir. Aslında göçük altında, beton blokların altında kalarak
  can veren işçilerin işaret ettiği bir tek şey vardır:

  İşçilere, emekçilere ve insana değer vermeyen bu sistemin sözcüsü Hükümet gittikçe çürümekte ve can alarak can çekişmektedir.

  Ama bunun acısını başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanlar çekmektedir.

  Bu yasa ve yönetmelikleri çıkaranlar ile işverenler,
  sağlıklı işçilerin beton bloklar altında ölümünden sorumludur.

  Yeniden uyarıyoruz; yasa ve yönetmeliklerin emek ve meslek örgütlerinin uyarıları doğrultusunda insan sağlığını merkeze koyan bir bakış açısıyla yeniden düzenlemesiyle ancak iş cinayetlerinin önüne geçilebilecektir.

  Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir