Atatürk’ten İsmet İnönü’ye, ülkenin perişan durumunu aktaran göreve çağrı mektubu..

Ataturk’ten_Ismet_Pasa’ya_perisan_ulkenin_durumu.docx

Atatürk’ten İsmet İnönü’ye, ülkenin perişan durumunu aktaran göreve çağrı mektubu..” hakkında 3 yorum

 1. Ihsan

  Avrupa, uzun yıllar verdiği mücadele sonucu bu duruma 400 yılda gelebildi. Bizimkiler bugün kalkıyor, Cumhuriyet döneminde hiçbir iş yapılmamış gibi, “Biz niye aynı yerde değiliz?” diye kendilerini yırtıyor.

  Sanki Osmanlı, Almanlar gibi sanayi toplumuydu da Cumhuriyeti kuranlar bunu iyi değerlendiremedi.
  Her şeyden önce meslek sahibi adamın yok.. Genç insanların cephelerde heba olmuş.
  Öyle kolay mı oluyor sil baştan yeni nesil yetiştirmek?

  Bugün Avrupa’da bir insanın doğumdan 18 yaşına varmasının maliyeti devlete tam 2 milyon dolar.

  Bugün her şeyin 10 veya 20 yıl içinde olduğunu sanmak kaba deyimle “AHMAKLIK” olur.

  Cevapla
 2. Rıza GÜNER

  EĞER SÖZDE ERMENİ TEHÇİRİ, RUM TEMİZLİĞİ, TEHÇİR VE MÜBADELESİ YAPILMASAYDI AVRUPA’DAN FAZLA GERİ DEĞİLDİK!..

  Osmanlı’da Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler meslek sahipleri; Aleviler düşünce, fikir ve ideal sahipleriydiler.

  Eğer Osmanlı’da Ogüst Cromwell, Çar Büyük Petro gibi bir devlet anlayışı olsaydı; önce HALKLARIN VE MİLLETLERİN EŞİTLİĞİ KABUL EDİLİRDİ… Sonra bu insanların, Eşit Yurttaşlık İlkesiyle doğuştan Hak ve Hukuk sahibi insanlar olarak yaşamalarına izin verilir ve dünyanın en büyük, en güçlü devletlerinden biri olarak kalınırdı.

  Ama Osmanlı’da böyle bir devlet anlayışı yoktu.Bu nedenle, bunun tersini yapıldı. Halkların ve Milletlerin Eşitliği kabul edilmedi. Sünni Din Adamlarının kışkırtmalarıyla, “la dedi mi bir daha lo demeyen,” Sünni Kürtlerden Hamidiye Alayları Kuruldu ve Ermenilerden, Rumlardan, ve Alevilerden kurtulmak amaçlandı… Ve 1915’te SÖZDE ERMENİ TEHÇİRİYLE Doğu, Güney ve İç Anadolu, Meslek Sahiplerinden temizlendi.

  Sonra Kurtuluş Savaşı oldu. Savaş zamanında yapılan temizlikle yetinilmedi. Bir de; Rum Tehçir ve Mübadelesi yapılarak Batı, Güney ve Kuzey Anadolu’da Meslek Sahiplerinden tamamen arındırıldı.

  Yahudiler daha çok ticaret ve yüksek ticaret erbabıydı, birarada yaşamıyorlardı; köyleri kasabaları yoktu. Bir kısmı da Sabataycıydı, Yahudi Kimliğiyle zaten yaşamıyordu. Bu nedenle, bir Yahudi temizliği yapılamadı.

  Bir Alevi temizliği de yapılamadı. Aleviler 1813 ve 1878’de olmak üzere iki kez koca Rus Odusu’nu Dersim’de durdurmuşlar… Rus Ordusu’nun silah ve cephanesini elegeçirmişler ve elli altmış yıl Osmanlı’nın ilgisine de mazhar olmuşlardı. Hamidiye Alayları Kurulduğunda, Sözde Ermeni Tehçir yapıldığında, hatta Rum temizliği, tehçiri ve Mübadelesi yapıldığında silahlı ve savaşabilir durumda idiler.

  Bu nedenle, Cumhuriyet Alevilere oyun etti… Önce “Cumhuriyet kuruldu, Laiklik geldi, Çağdaş Uygarlık Seviyesinin üstüne çıkacağız,” dedi ellerindeki silahları topladı ve Alevileri kendilerini koruyamayacak derecrede çaresiz bıraktı. Sonra Dersim’e Sünni, Şafi ve Alevi düşmanı bir Vali atadı… Bu Vali, “Alevi kadınlara tecavüz edilirse; Alevi Erkekleri seslerini çıkarır mı, çıkarmaz mı?” diyerek karakolda Mum Söndü Testi yaptırdı.

  Alevi Erkekleri, Kadınlarına tecavüz edilen Karakolu basıp, kadınlarına tecavüz eden Erkekleri öldürünce; Dersim’in Sünni, Şafi, Alevi düşmanı Valisi bunun Ankara’ya İsyan diye bildirdi.

  Ankara’da, “Aleviler, Kerbela’dan bu yana isyan etmezler!..” diyen olmadı. Mum Söndü Testine verilen cevap isyan kabul edildi ve 3. Büyük Alevi Soykırımı yapıldı.

  Evet İhsan bey, Halkların ve Milletlerin eşitliği kabul edemediğiniz, EN KÖTÜ, EN VAHŞİ, EN BARBAR IRKÇILIKTAN MEDET UMDUĞUNUZ İÇİN Avrupa’nın yüzlerce yıl gerisine düştünüz ve Osmanlı’dan bile beş yüz yıl gerisinde TÜRK IRKÇISI SÜNNİ bir Cumhuriyet kurdunuz…

  Bunu savunarak siz A.m.klık yapmışsınız…

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir