Etiket arşivi: Merkez sağ

İşte seçmenin eğitim profili

YENİÇAĞ, 5 Aralık 2021

 

Eğitim danışmanı Mehmet Asal’ın “2020 Yılı İtibariyle Türkiye’nin Genel Eğitim Seviyesi” başlıklı yazısını 2000-2021 dönemindeki seçimlerde “Merkez sağ” kesimin aldığı oy oranları açısından değerlendirmek gerekir.

TÜİK resmî internet sitesinden yararlanan Asal’ın tespitlerine bakalım:

1. Okuma yazma bilmeyen sayısı : 2 milyon 24 bin 979 kişi – Nüfusa Oranı: %3
2. 5 yıllık İlkokul Mezunu sayısı : 17 milyon 579 bin 747 kişi – Nüfusa Oranı: %24
3. Okuma-yazma bilip okul mezunu olmayan : 7 milyon 782 bin 603 kişi – Nüfusa Oranı %11
4. 8 yıllık İlköğretim mezunu : 5 milyon 678 bin 694 kişi – Nüfusa Oranı: %8
5. Ortaokul ve Dengi meslek Okulu : 13 milyon 365 bin 564 kişi – Nüfusa Oranı: %18

1’inci grup ara toplam 

A. Cahil sayılabilecek kesim: 47 milyon 52 bin 447 kişi – Nüfusa Oranı: %63
B. Lise ve Dengi Meslek Mezunu: 15 milyon 426 bin 19 kişi – Nüfusa Oranı: %21
C. Yüksek Okul / Fakülte Mezunu : 10 milyon 257 bin 791 kişi – Nüfusa Oranı: %14
D. Yüksek Lisans ve 5/6 yıllık okul mezunu : 1 milyon 83 bin 331 kişi – Nüfusa Oranı: %1,5
E. Doktora yapmış mezun: 211 bin 581 kişi – Nüfusa Oranı: %0,5

Mehmet Asal bu rakamları şöyle yorumluyor:

“2019 yılında Türkiye nüfusunun yaklaşık 82.000.000 kişi olduğu kabul edilerek ve TÜİK resmî internet sitesinde yer alan 01 Eylül 2020 tarihindeki bilgiler esas alınarak yapılan hesaplamaya göre;

Tabloda 1’inci ara toplam olarak görülen, 47. 052. 447 nüfusa 6 yaşa kadar olan 8 milyonu da eklersek, 55 milyon insanımız eğitimsiz denilecek seviyededir.

Diğer bir ifade ile nüfusumuzun %67’si eğitimsizdir ya da çok düşük eğitim düzeyindedir.

Toplam 82 milyonun sadece 27 milyonu ki o da toplam nüfusun %33’ü etmektedir, lise ve üstü eğitim seviyesindedir.

Hiç okul bitirmemiş 6 yaş üstü insan sayımız 9 milyon 807 bin 582’dir.

Bunun çoğunluğu olan 6 milyon 185 bin 858’i kadınlardan oluşmaktadır.

Seçmenin eğitim profili…

%63’ü cahil denebilecek düzeydeki halkın belirlediği iktidarlar. Kalan %37’sinin ne yaptığı ise maalesef sonucu değiştirmemektedir.

Bu %63’lük cahil sayılabilecek kesime hitap edebilen, sadaka kültürü ve tevekkül aşılayıp dini siyasi amaçla kullanan partiler bizi yönetmeye devam edecektir. Bunun adı nedir?

Kalitesiz çoğulcu sözde demokratik sistem…

Bir zamanlar bir sanatçımız seçimdeki oyunun değerinin cahil biri ile aynı değerde olduğundan şikâyet ettiğinde kendisini kolaylıkla “Anti demokrat” olarak damgalamadık mı?

Demokrasi bu mu?

Demokrat olmak ve demokrasi ile yönetmek ve yönetilmek istiyorsak önce asgari eğitim düzeyinde herkesi bir seviyeye taşımak zorundayız.

  • Ülkesinin başkentini dahi bilmeyen,
  • hâlâ Kenan Evren’i Cumhurbaşkanı sanan,
  • Kıbrıs’ın Karadeniz’de olduğunu söyleyebilecek kadar cahil bir güruhla demokrasi ancak bu kadar olur.

– Bu %63’ü yani 47,5 milyon kişinin en az %30’u olan 14 milyon kişi yüksek eğitim seviyesine gelmedikçe bu ülkede katılımcı demokrasi ve sonuçlarından ümit yoktur.

2002’den beri yapılan seçimler, oy değişim oranları, yaşanan onlarca skandal, kumpas ve yolsuzluğa rağmen iktidarın bir türlü değişmediği dikkate alındığında ve yukarıdaki tabloya bakıldığında ne yazık ki gelecekten umutlu olunabilecek bir durum göze çarpmamaktadır.”

Değerli okurlarım,

Türk siyasetinde “sağ seçmen” için %65 oya sahip denilmesini dikkate alırsak Mehmet Asal’ın eğitim seviyeleri raporu gerçekten çok çarpıcıdır. Siyasetçiler; Türkiye’nin makûs talihinin yönünü tekrar Batı’ya ve çağdaşlığa çevirmek istiyorlarsa;

-Dindar ve kindar değil, 
-Eğitimli nesiller yetiştirmeliler…

Ve elbette seçmenin bu eğitim profilini dikkate alarak siyaset yapmalılar…