Etiket arşivi: Güney Afrika da BRIC ülkelerne katıldı BRICS oldu

BRIC Ülkeleri ve ABD Karşılaştırması / Comparison of BRICK Countries and the USA

21. yy. dünyası 3. Binyılda küresel jandarmalara artık gereksinim duymuyor..

“Büyük Güçlerin Yükselişi ve Çöküşü” adlı kitabını okumalı Paul Kennedy’nin..
Amerikan İmparatorluğu 1945’lerde Büyük Britanya İmparatorluğu’ndan devraldı
Dünya jandarmalığını.. İnsanlığın hala küresel jandarmalara gereksinimi var mı?
Türkiye tam bağımsız dış politika sürdürmeli, uydu olmamalı..