Etiket arşivi: ADD Isparta Şubesi

ADD Isparta Şubesi Tansel Çölaşan’ın Gözetimde Bitirilmiştir!!


ADD Isparta Şubesi Tansel Çölaşan’ın Gözetimde Bitirilmiştir!!

KEMALİST KAMUOYUNA !

(ADD Isparta Şubesi, ADD Genel Başkanının Gözetim ve Denetiminde
FİİLEN ve HUKUKEN Bitirilmiştir!!)

Bir hukuki işlemin “emredici hukuk kurallarına” aykırı düşecek nitelikteki unsurlar taşıması, kurucu unsurlarının tamam olmaması halinde, söz konusu hukuki işlemin mutlak butlanla sakatlanmış olduğundan söz edilir. Yani hukuki işlem kesin olarak geçersizdir. Geçersiz bir hukuki işlemin sonradan düzeltilmesine,
geçerli hale getirilmesine de hukuken olanak yoktur.

Yargı kararları “emredici hukuk kurallarındandır”

Peki, Hukukçu ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, bunları bilmekte midir?

Danıştay Başkan vekilliğinden emekli olduğuna göre bunları kendi adı gibi bilmektedir.

Peki, 07.03 2014 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Isparta Şubesinin
Olağan Genel Kurul toplantısı, Genel Başkan Tansel Çölaşan’ın öncülüğü, denetimi
ve yönetiminde yapılmıştır. Bu toplantının “kurucu unsurlarının hiçbirinin olmadığı Mahkeme kararları ile ortaya konmuş ve ÇÖLAŞAN’a ve Divan Kuruluna belgeler
tebliğ edilmiştir.

Buna karşın, Tansel Çölaşan genel kurula devam edilmesini istemiş midir? İstemiştir.

(NOT: Mahkeme kararları genel kurul salonunda okunduktan ve Divan Kuruluna tebliğ edildikten sonra, ADD üyeleri salonu terk etmiş, Genel Kurul, ADD Genel Başkanı ve GYK üyeleri dahil, 20 kişi ile sürdürülmüştür. ”Toplam üye sayısı=169”)  

ADD Isparta Şubesi’nin Genel Kurulu sonuçlandırılmış, Yeni Kurullar oluşturulmuştur.

Yani, Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şubesinden,
Genel Başkan Tansel Çölaşan’ın gözetim ve denetiminde
KEMALİSTLER TASFİYE EDİLMİŞLERDİR.

Araştırmacı – Yazar Yılmaz DİKBAŞ ne diyordu?

  • Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığına getirilen
    TANSEL ÇÖLAŞAN, 
    “Kemalistleri ADD’den tasfiye etmekle görevlidir.”

Biz de gerek mahkemelerde, gerekse yazılı açıklamalarımızda “ADD Isparta
Şube Başkanı Mahmut ÖZYÜREK, bir tertip ve kumpas sonucu görevinden alınmıştır. Mahmut Özyürek ve arkadaşlarına karşı Türk Medeni Hukuku değil, Silivri Hukuku uygulanmıştır. Buradaki amaç hukuku uygulamak değil, KEMALİSTLERİ TASFİYE ETMEKTİR !”
 diye binlerce kez yazıp söyledik.

Tansel ÇÖLAŞAN’IN gözetim ve denetiminde 07.03.2014 günü yapılan ADD Isparta Şubesi Olağan Genel Kurulu “emredici hukuk kurallarına” ne denli uygunsa,
ne kadar hukuki ise, Başta Mahmut ÖZYÜREK olmak üzere ADD Isparta şubesinin önceki yönetiminin görevden alınması, tasfiye edilmeleri de o kadar hukukidir.

ADD Genel merkezince, yalnızca ADD Isparta şubesine tertip ve kumpas kurulmuş da değildir. Tansel ÇÖLAŞAN ve tertipçilerine kim muhalefet etmişse, hangi şube tertiplere, tasfiyeye karşı çıkmışsa, hangi şube KEMALİZMİ ÖDÜNSÜZ SAVUNMUŞ ve EYLEM KOYMUŞSA, orada tertipçiler devreye girmiş, arkadaşlarımız tasfiye edilmişlerdir. (Son günlerde siyaset alanında yaşananlara ne kadar benziyor,
bir farkla ki, ÇÖLAŞAN bir adım önde.)

İşin en acı yanı; Saygın arkadaşlarımızla birlikte, 14 yıldır dişimizle, tırnağımızla yücelttiğimiz, Türkiye’nin en aktif, eylem ve söylemleri ile ses getiren ADD
Isparta Şubesi; aralık 2012’de Mahmut Özyürek’in ve ardından arkadaşlarının
Tansel ÇÖLAŞAN ve tertipçilerince görevlerinden alınması ile FİİLEN,
07.03.2014 günü hukukçu (!) ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan’ın gözetim
ve denetiminde yapılan olağan genel kurulla “HUKUKEN” BİTİRİLMİŞTİR…

Necmi Akyalçın
ADD Çanakkale Şubesi Başkanı

Tüm Kemalistlerin bilgisine, saygı ile.
(14 Mart 2014)