PARA, BİLGİ, TOPLUM, SİYASAL REJİM ve GOETHE

Prof. Dr. Halil ÇİVİ
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Bir kapitalist için mal, servet sermaye, para ne ise; gerçek bir bilim insanı için de bilimsel bilgi birikimi aynı şeydir. İkisinin de doyum ya da yeterlilik noktası yoktur.

Ancak kapitalistin para ve sermayesi kendisi ve kendi ailesi içindir. Halbuki bilim insanının bilgisi toplumu aydınlatma amacına hizmet eder.

Gelişmiş ülkeler, aklı (usu) ve bilimi eğitimin merkezine yerleştiren ve bilimsel bilgi birikimleri en yüksek olan ülkelerdir.

Ulaştığı bilimsel bilgi düzeyi ne denli yüksek olursa olsun, eğer bir bilim insanı yeni şeyler öğrenmeyi bırakırsa önünde sonunda çağ dışı kalmış olur.

Akıl (us) ve bilim kaynaklı eğitimden uzaklaşan toplumlar da çağ dışı kalmaya mahkumdur.

Sermayeleri cehalet olan toplumların yaşamları sefalet olur.

Bilgi ve kültür birikimleri yüksek olan toplumlar genelde demokrasi ile, buna karşın cehaletin baskın olduğu toplumlar ise genellikle diktatörlükle yönetilirler.

Ülkelerin siyasal rejimlerini ve yönetim biçimlerini genellikle toplumların kendileri belirler.

Her toplum layık (yaraşır) olduğu rejimle yönetilir.
****

Almanların büyük filozofu GOETHE (1740-1834) diyor ki :

-Bir toplumun acıları ve iniltileri arasında saltanat sürmek krallık değil ZİNDAN BEKÇİLİĞİDİR.

-Eğer insanları kuyumcuların hassas terazisi (duyalı tartaç) ile değil de bakkal terazisi (tartacı) ile tartarsan onlarla daha kolay anlaşırsın.

-İnsanlar yeteneklerini geliştirirken, farkında (ayrımında) olmadan kusurlarını da geliştirirler.

-Kardeşlerini Tanrı yaratır, ama dostlarını kendin seçersin.

-Aptallar asla huzursuz olmazlar.

-Dünyada en korkunç şey, cehaletin egemenliğidir.

-İnsanın karakteri, davranışlarının aynasıdır.

– Doğa, her yaprağında en derin anlamlı yazılar olan biricik kitaptır.

İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.

-İnandığı ve sevdiği şeyi yapan insanların enerjisi asla tükenmez.

– Büyük sevinçlere büyük zahmetlere katlanılarak ulaşılabilir.

– İnsanlar güneş kadar, sevgiye de gerek duyarlar.

– Konuşmak gerekli olabilir ama susmak bir sanattır.

– Söz sözü nasıl açarsa, başarı da başarıyı doğurur.

– Aktif (etkin) olmayan insanın bilgisi ölüdür. Aktifleşmeyen (etkinleşmeyen) bilgi işe yaramaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir