Laiklik Meclisi 1. toplantısı sonuç metni

Laiklik Meclisi (@LaiklikMeclisi) / XLaiklik Meclisi 1. toplantısı sonuç metni açıklandı: Eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplum için gerici dönüşüme karşı laikliğin kazanılması önem taşıyor

26 Kasım tarihinde Ankara’da ilk genel toplantısını gerçekleştiren Laiklik Meclisi toplantıda önemli kararlar aldı ve bunları kamuoyu ile paylaştı.

Özellikle yeni Anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı duruşun ve eğitimdeki gerici dönüşüme direncin vurgulandığı kararlar içerisinde yeni komisyonların kurulduğu bilgisine de yer verildi.

Bu çerçevede Laiklik Meclisi, sosyal bilimler ve iktisat alanında bir komisyon, sağlık komisyonu ve sanatçılar komisyonu kurma kararı aldı.

Toplantıda alınan kararlar arasında, halifeliğin ve Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması ile birlikte Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edildiği 3 Mart tarihinin “Laiklik Günü” olarak belirlenmesi ve o gün çeşitli etkinlikler düzenlenmesi bulunuyor.

Periyodik raporlar yayınlamanın yanı sıra yurttaşların da iletişime geçebileceği şeklide yapılanan Laikik Meclisi İzleme Merkezi’nin çalışmalarına başlaması, “Laik ve Bilimsel Eğitim için El Kitabı” başta olmak üzere çeşitli broşürlerin çıkarılması, farklı illerde Meclis’in ayaklarının oluşturulması ve diğer kurumlarla iletişime geçilmesi gibi başlıklar da alınan kararlar arasında yer alıyor.

Laiklik Meclisi tarafından açıklanan toplantı sonuç metni şu şekilde:

LAİKLİK MECLİSİ TOPLANTISI SONUÇ METNİ:

…………..
……………………..

Tam metni okumak için lütfen tıklayınız… (360KB)

Laiklik Meclisi 1. toplantısı sonuç metni

Sevgi ve saygı ile. 08 Aralık 2023, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM  
Laiklik Meclisi Kurucu Üyesi
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Uzmanı
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli
www.ahmetsaltik.net       profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     X : @profsaltik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir