SAKIN UNUTMA; BİREY OL, “BİR OY” OLMA!

Prof. Dr. Halil ÇİVİ
İnönü Üniv. İİBF eski dekanı

Dünyadaki bütün din, mezhep, tarikat, cemaat örgütlerini yöneten… liderler, önderler ve misyonerlerin temel ve somnal (final) amacı beyin yıkamadır. Kişiyi kendine inandırma ve kendi çıkarları için kendine dönüştürme işidir. Yeni bir kul ya da köle kazanma faaliyetidir. Her mürit hem yeni bir biyolojik ve siyasal güçtür. Çünkü mürit ya da üye cemaatın sayısını artırır. Demokrasilerde de cemaatların siyasal oy deposu ve gücüne dönüşür. Müritler hem bir ekonomik güçtür –çünkü her üye az ya da çok ödenti öder ve çeşitli katkılar sunar– hem de yeni bir propagandacı ya da yeni bir misyoner demektir. O da kendi çevresinde misyonerliğe başlar.

Sakın unutma : Sana gerekli olan her türlü dinsel bilgi resmi eğitim kurumlarında, kitaplarda, dergilerde ve kutsal kitapların çevirilerinde vardır.

Aklını kullan!

Bunları öğrenebilmek için okuma-yazma bilmen yeter. Zaten hiçbir dinin özgün kutsal kitaplarında da mezhep, tarikat, cemaat…vb. şeyler yoktur. Bu tür ayrışmalara dinlerin parçalanmalarına, kutsal, tanrısal (ilahi) kaynaklarından sapmalarına, kendi soy, ırk, dil, mezhep ve meşrebine göre yorum yapan kimi ruhban-ulema sınıfı neden olmuştur.

Yine sakın unutma; hiçbir ruhban ya da ulema sınıfından birinin, tanrısal (ilahi) torpille senin günahlarını bağışlatma ve seni cennete götürme yetkisi yoktur.
Her insan iyi ya da kötü, adaletli ya da adaletsiz, sevap ya da günah, iyilik ya da kötülük… gibi tutum ve davranışları ile cennet ya da cehennemi hak edebilir. Bunun kararı da ancak tanrısal (ilahi) yargıda belli olur.

Ahlak ve adaletten ayrılmadan ve kul hakkı yemeden yaşamanı sürdür…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir