Sağlık Hukuku Boyutuyla Kırılgan Gruplar

Dostlar,

21 Ekim 2023 günü 10. Sağlık Kurultayı‘nda idik.
Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kolunca hazırlanan Kurultay, TBB’nin (Türkiye Barolar Birliği) salonlarında yapıldı. 20-21 Ekim 2023 günlerinde gerçekleştirildi ve Kol Başkanı değerli dostumuz Av. Berna Özpınar ve çalışma arkadaşları çok emek verdiler.

2. gün sabahki ilk açıkoturumda (panelde), çağrılı konuşmacı olarak bize verilen konu,

  • Sağlık Hukuku Boyutuyla Kırılgan Gruplar” idi.

Sözümüze başlarken, 21 Aralık 1999’da dinci katillerce aracına konan bir bomba ile tuzaklanarak kahpece öldürülen dostumuz, ADD Genel Başkan Yrd. merhum Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı‘yı andık. İktidarları can güvenliği sağlamaya, tüm kesimleri de uygarca çoğulcu demokrasiye çağırdık.. Her tür şiddeti kınadık, üzüntümüz derindi.
***
Yarım saate yakın sürede, hazırladığımız yansıları katılımcılarla paylaştık.
Ulusal ve uluslararası hukuktan örneklerle bu bağlamda kırılgan grupları belirledik ve verili mevzuatı, yapılması gerekenleri özetledik.

1 numaralı kırılgan / zedelenebilir (vulnerable / fragile) kesim YOKSULLAR!

  • YOKSULLUK, zaten bireysel ve toplumsal sağlık açısından en olumsuz belirleyici.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3. sınıfta “Vulnerable Social Groups” diye 2 saatlik bir dersimiz var. Okuyucularımızın hoşgörüsü ile; Ankara Hukuk Fak. mezunu da olmamız ve Sağlık Hukuku alanında tezli master (yüksek lisans) derecesi almamız, sorumluluğumuzu büyütüyor. Sunumumuzun yansılarını izlemek için lütfen tıklayınız (50 yansı, 4.7 MB).

Sağlık Hukuku Boyutuyla Kırılgan Gruplar, Sağlık Kurultayı X, 21.10.23

KüreseleşTİRme = Yeni emperyalizmin dizginlenmesi, neo-liberal vahşetin durdurulması gerekiyor. 

  • Bu yapılabilir, yapılmalı ve başka bir dünya olanaklı; sağlık temel insan hakkı!

YURTTA BARIŞ – DÜNYADA BARIŞ!Atatürk‘ün ne hoş uyarısı, dileğidir.

Gazze‘de savaş, masum insanları yaşamdan koparıyor. Uluslararası insancıl hukuk ve savaş hukuku ayaklar altında ve 78. yılında deneyimli örgüt BM ne yazık ki etkisiz! BM‘nin yaptırım örgütü Uluslararası Ceza Mahkemesi / Adalet Divanı-UAD (ICJ), İsrail’in toplu kırım savaş suçunu görüşmeyi Şubat 2024’e erteleyebildi! Yazıklar olsun!

SAVAŞ, Halk Sağlığının başat düşmanlarından..

Derhal ateşkes ve görüşmelerle 2 devletli çözüm..

Sevgi ve saygı ile. 25 Ekim 2023, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM  
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Uzmanı
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli
www.ahmetsaltik.net        profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik      twitter : @profsaltik

https://www.instagram.com/ ahmet_saltik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir