ATATÜRK, CUMHURİYET HALK PARTİSİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Celal TOPKAN
20. Dönem CHP Adıyaman Milletvekili

  • Halkçılık esaslarına dayanan, gücünü halktan alan siyaset anlayışı ve parti,
  • Halk egemenliğine dayanan, laik demokratik sosyal hukuk devleti yönetim anlayışı,
  • Devrim ve devrimlerle yaşama geçirilen insanı merkez alan, insana önem ve değer veren, insanı yüceltmeye amaçlayan toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel dönüşümler,

Atatürk’ün harp okulu öğrenciliği ve okulu bitirdikten sonra subaylığı sırasında, üzerinde kafa yorduğu projelerdi.

Babadan oğula geçen saltanat anlayışına dayalı sultanlıkla yönetilen Osmanlı imparatorluğu 1299’da kuruldu. 1517’de İslamiyet’in merkezi olan Mekke’yi fethetti. Bu tarihten başlayarak Osmanlı Padişahları “İslamın Halifesi” unvanını da aldılar. Osmanlı devleti din devleti oldu.
Mondros Ateşkesi ile (30 Ekim 1918) İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu’nun Başkenti İstanbul’u kuşattı ve denetim altına aldı (13 Kasım 1918).
Fransa Urfa, Antep, Maraş, Adana’yı işgal etti.
İtalya Antalya ve yöresini işgal etti.
İngiltere ve Fransa’nın teşviki, ekonomik ve askeri desteği ile Yunanistan 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkartma yaptı. İzmir, Aydın, Manisa ve Batı Anadolu illerini işgal etti.

Osmanlı Devleti’ni işgal eden emperyalist devletlere karşı kurtuluş savaşı başlatmaya karar veren Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi görevi ile 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan deniz yoluyla yola çıktı, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

23 Temmuz 1919’da Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesi temsilcilerinin katılımı ile yapılan Erzurum Kongresi’nde Kongre Başkanı seçildi. Bu Kongrede, Emperyalist işgal devletlerine yönelik Kurtuluş savaşı başlatılması kararı alındı.
Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’nde oluşturulan bir Kurul (Heyet) ile Erzurum’dan Sivas’a gitti. 4 Eylül 1919’da İstanbul, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Trakya, Batı Karadeniz bölgesi temsilcilerinin katılımı ile Sivas Kongresi başlatıldı. Mustafa Kemal gene Kongre Başkanı seçildi. Bölgesel nitelikli Erzurum Kongresi ardından Sivas Kongresi ülke ölçekliydi, Emperyalist işgal devletlerine yönelik Kurtuluş savaşı başlatılması kararını yineledi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği kuruldu.

Mustafa Kemal Sivas Kongresi sonrasında Temsil Kurulu (Heyet-i Temsiliye) Başkanı olarak yola çıktı. 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. 16 Mart 1920’de vilayetlere haber gönderdi. Milletvekili temsilcilerini seçip Ankara’ya göndermelerini istedi. İller temsilcileri milletvekillerini seçip Ankara’ya gönderdiler.

  • 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı.

Mustafa Kemal, 115 milletvekilince 1. Meclis Başkanı seçildi.
Mustafa Kemal’in başkanlığında Halkın Temsilcilerinden oluşan ilk Büyük Millet Meclisi’nde Kurtuluş Savaşı başlatılması kararı alındı. Mustafa Kemal Başkomutan olarak görevlendirildi.
Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında Kurtuluş Savaşında emperyalist işgal devletleri tarihlerinde meydanlarda sıcak savaşta ilk yenilgilerini yaşadılar. Ülkemizi terk etmek zorunda kaldılar. 9 Eylül 1922’de İzmir’i, 6 Ekim 1923’te de İstanbul’dan ayrılmak zorunda kaldılar.

Kafasında
– halk egemenliğine dayanan
– laik – demokratik – sosyal – hukuk devleti yönetim biçimi,
– halkçılık temeline dayanan siyaset ve parti,
– insanı merkez alan,
– insana önem ve değer veren,
– insanı yüceltmeyi amaçlayan
– toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel dönüşümler

olan Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sonrasında yurt gezilerine çıktı. Ziyaret ettiği yerlerde halkla toplantılar yaptı. Halkçılık temeline dayalı, gücünü halktan alan, halk için, halkın ve ülkenin sorunlarını çözmek, halkı ve ülkeyi geliştirmek, kalkındırmak, varsıllaştırmak )zenginleştirmek), barış ve erince (huzura) kavuşturmak için Siyasal Parti kurmak istediğini söyledi. Halkın görüş ve önerisini sordu. Halkın görüş ve önerilerini aldıktan sonra Ankara’ya döndü. 9 Eylül 1923’te Halkçılık ilkelerine dayalı, gücünü halktan alarak siyaset yapacak olan Halk Fırkası’nı (Cumhuriyet Halk Partisi) kurdu.

1923’te emperyalist ülkeler İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya krallıkla, Sovyetler Birliği ve Çin Proleterya diktatörlüğü ile, İran Şahlıkla, Afganistan Krallıkla yönetiliyordu.

Amerika Birleşik Devleti İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya’dan bu ülkeye göç eden emperyalist ülkelerin temsilcileri tarafından örgütlendi ve kuruldu.

Afrika ülkeleri emperyalist İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa’nın işgali ve sömürüsü altındaydı.,
Güney Amerika ülkeleri emperyalist İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz’in işgali ve sömürüsü altındaydı.
Orta ve Doğu Asya ülkeleri Pakistan, Hindistan, Kore, Japonya, Endonezya, Malezya, Avusturalya ise Kanada ve İngiltere’nin işgali ve sömürüsü altında yaşıyorlardı.

  • Dünyada Halk Egemenliğine dayalı olarak yönetilen devlet yoktu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetiminde Halk Fırkası (CHP) tarafından Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Laz, Çerkez… toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği milletvekillerinden oluşan 1. Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yasayla Halk Egemenliğine dayanan, Laik – Demokratik – Sosyal – Hukuk Devleti Türkiye Cumhuriyeti kuruldu; 29 Ekim 1923!

Dünya’nın önde gelen tarihçileri, siyaset ve sosyal bilimcileri, Halk Egemenliğine dayanan, laik – demokratik – sosyal – hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni, 20. yüzyılın en büyük yenilik, değişim ve dönüşüm projesi olarak tanımladılar.

Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce bütünlüğünü (sistematiğini), önderliğini örnek aldılar, örnek gösterdiler. Halk egemenliğine dayalı olarak kurduğu laik – demokratik – sosyal – hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni, 20. yüzyılın en büyük yenilik, değişim ve dönüşüm projesi olarak tanıdılar. Türkiye Cumhuriyeti’ni örnek aldılar, örnek gösterdiler.

Emperyalist ülkelerin işgali ve sömürüsü altında yaşayan halklar, Atatürk’ün önderliğini, Kurtuluş Savaşı başarısını örnek aldılar. Cezayir, Tunus, Hindistan, Pakistan.. Ulusal Kurtuluş Savaşlarını başlattılar. Ülkelerini bağımsızlığa kavuşturdular. Halk egemenliğine dayanan devletlerini kurdular.
***
Atatürk’ün ölümünden sonra (10 Kasım 1938) CHP, Kuruluş felsefesi, ilkeleri ve değerlerine göre yönetilmedi. 1950-2023 arasında yapılan seçimlerde hiç tek başına iktidar olamadı. Türkiye Cumhuriyeti’ni din devleti yapmak isteyen partiler sürekli iktidar oldular. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve darbe sonrasında kurulan ve iktidar olan partiler, Türkiye Cumhuriyeti’ni tarikat-cemaatlerle birlikte yönetmeye başlandılar. Eğitim kurumları bağımlılık kültürü ve öğretilmiş ezberlerle hareket eden, dinci kuşaklar yetiştirilmek üzere yapılandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti büyük oranda din toplumun ve din devleti yapıldı.

Atatürkçü ve siyaseti iktidar olmak için yapan bir kişinin, CHP Genel Başkanı yapılması, CHP’nin kuruluş felsefesi doğrultusunda yapılandırılması, siyaset yapması, iktidar olması, dünyada örnek alınan ve örnek gösterilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi doğrultusunda yeniden yönlendirilmesi, yakıcı sorunlarının çözülmesi, gelişmesi, kalkınması, varsıllaşması (zenginleşmesi), halkın aş ve iş sorunun çözülmesi, barış ve erince (huzura) kavuşması gerekiyor.
=============================================
Celal Topkan;
20. Dönem CHP Adıyaman Milletvekili
2001-2010 Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri
2011-2012 Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkan Yardımcısı
2010-2012 CHP Ankara İl Sekreteri
“Atatürk Sonrası CHP’ni Başarısızlığı ve Nedenleri” kitabının yazarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir