90 aydın ‘Laiklik Meclisi’ni kurdu

90 aydın ‘Laiklik Meclisi’ni kurdu

Aralarında avukat, akademisyen, yazar ve gazetecilerin yer aldığı 90 aydın, ‘Laiklik Meclisi’ni kurduklarını duyurdu. Açıklamada,

 • “Laiklik Meclisi devlet mekanizmalarını işgal eden, holdingleşen ve toplumun her tarafına yayılan tarikatların egemenliğine karşı çıkışta önemli bir direnç odağı olacaktır. Laiklik Meclisi’nin önemli mücadele başlığı yeni anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacaktır. Bu kapsamda yürütülecek laiklik mücadelesinin aynı zamanda ülkemizin geleceğini kazanma mücadelesi olduğunun bilinciyle Laiklik Meclisi’nde buluşuyoruz.”

denildi. 25.09.2023, BİRGÜN

FOTOĞRAF: Depophotos

Aralarında avukat, akademisyen, yazar ve gazetecilerin de yer aldığı 90 aydın, bu gün ‘Laiklik Meclisi’ni kurduklarını duyurdu. Kurucuları arasında Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, tiyatro sanatçısı Betül Arım, gazeteci Barış Terkoğlu’nun da bulunduğu Laiklik Meclisi’nin yazılı açıklaması şöyle:

“ÜLKEMİZ GERİCİ DALGANIN ÖNEMLİ BİR AŞAMASI İLE KARŞI KARŞIYADIR”

“Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemizin, idari, hukuki ve toplumsal yapısını değiştirme amacıyla atılan adımlara ve artan saldırılara karşı verilecek mücadelede laikliğe sahip çıkılması büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz 20 yılı aşkın süredir hız kazanmış olan gerici dalganın önemli bir aşaması ile karşı karşıyadır. Bu karşı devrim sürecinin yürütücüleri hukuki, idari, siyasi ve eğitim alanları ile birlikte toplumsal yaşamın güvencesi olan laikliği ayaklar altına almakla kalmamakta, artık açık bir biçimde tasfiye etme niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Tarikat ve cemaatlere büyük bir mali güç kazandırılmıştır. Toplumsal yaşamı adeta belirler hale gelen bu yapılar, devlet kademeleri ile hukuki mekanizmaların en kritik noktalarını ve eğitim alanını işgal etmiştir. Eğitim dini referanslarla düzenlenmekte, Milli Eğitim Bakanı karma okullara karşı olduğunu açıkça ifade edebilmektedir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Bakanlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı ve tarikat uzantılarıyla imzaladıkları protokolleri yaşama geçirmektedir.

“İKTİDAR ‘KADINLARI SAHİPLENDİRMEKTEN’ BAHSEDEN KARANLIĞI MECLİSE TAŞIMIŞTIR”

Kadının – erkek ile eşitliğini reddederek gericilikle kuşatan, çocukları ve gençleri tarikat ve cemaatlerin karanlığına teslim eden siyasi iktidar, ‘kadınları sahiplendirmekten’ söz eden karanlık bir odağı da Meclise taşımıştır. Kadın cinayetleri cezasız kalırken, failler adeta ödüllendirilmekte, kadın haklarını düzenleyen yasalar ve uluslararası andlaşmalar gözden çıkarılmakta, 6284 sayılı Yasa ile birlikte Medeni Yasa da hedef alınmaktadır. Bununla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı, adeta şeyhülislamlık ve hatta Şer’iye Vekâleti gibi faaliyet yürütmekte olup, tarikat ve cemaatlerle birlikte devletin bütün kurumlarında belirleyici duruma gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanı, fiilen ruhani lider konumuna taşınmıştır.

“YENİ ANAYASA LAİKLİĞİN TASFİYESİ ANLAMINA DA GELMEKTEDİR”

Anayasa ve yasalar ayaklar altına alınırken, adliyeler dinci uygulama yerleri durumuna getirilmektedir. Siyasal iktidar, TBMM bileşiminden de güç alarak ‘Yeni Türkiye’ ifadesiyle kurduğu rejimin Anayasası’nı hazırlama niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

 • Yeni Anayasa’nın laikliğin tasfiyesi anlamına da geldiği gözden kaçırılmamalıdır.

Toplum, dinci kurallarla yeniden yapılandırılmakta, halkımız tarikat ve cemaat ağlarıyla kuşatılmaktadır.

– Bilim hurafelerle,
– hukuk şer’i hükümlerle,
– yurttaş tebaa,
– halk ümmet ile değiştirilmeye çalışılmaktadır.

Bütün bu gerici hamleler karşısında gericiliğe karşı laiklik ve aydınlanma mücadelesini yükseltmek, ülkemizdeki ilerici direnci büyütmek üzere ‘Laiklik Meclisi’ adı altında buluşuyoruz. Ülkemizin ilerici birikimi çok daha büyük bir zenginliğe sahiptir.

Bu nedenle çalışmalarımızın genişleyerek büyümesini ve güçlenmesini hedefliyoruz.

“LAİKLİK ÖNEMLİ BİR DİRENÇ ODAĞI OLACAKTIR”

Laiklik Meclisi gericiliğin güncel ‘açılımlarına’ karşı bir duruş sergilemekle kalmayacak, bu mücadelede bütünlüklü olarak sözünü söyleyecektir.

Laiklik Meclisi, devlet mekanizmalarını işgal eden, holdingleşen ve toplumun her tarafına yayılan tarikatların egemenliğine karşı çıkışta önemli bir direnç odağı olacaktır.

Laiklik Meclisi Türkiye’nin aydınlanmacı, ilerici birikiminin kendini ifade edeceği bir merkez olacaktır. Laiklik Meclisi’nin önemli mücadele başlığı yeni Anayasa aracılığı ile laikliğin tasfiyesine karşı çıkış olacaktır.

Bu kapsamda yürütülecek laiklik mücadelesinin aynı zamanda ülkemizin geleceğini kazanma mücadelesi olduğunun bilinciyle Laiklik Meclisi’nde buluşuyoruz.”

BİLDİRİDE İMZASI OLANLAR

 1. Abdurrahman Bayramoğlu – Avukat
 2. Dr. Ahmet Saltık – Hekim, Hukukçu, Siyaset Bilimci
 3. Dr. Ahmet Yıldız – Eğitimci
 4. Akasya Kansu Karadağ – Hukukçu, İKD GYK Üyesi
 5. Ali Güler – Tüm Yerel Sen Ankara Şube Yöneticisi
 6. Ali Özgür Dedeoğlu – Eğitimci
 7. Alper Akçam – Tıp Doktoru, Yazar
 8. Anıl Aba – Akademisyen
 9. Arzu Becerik – Avukat
 10. Atilla Hekimoğlu – Emekli Yargıç, Avukat
 11. Atilla Özsever – Gazeteci, Yazar
 12. Aydan Büyükyıldız – Emekli Yargıç, Avukat
 13. Doç. Dr. Ayhan Ural – Eğitimci
 14. Aysel Tekerek – Avukat, Siyasetçi
 15. Ayşenur Yazıcı – Sunucu, Yazar
 16. Aytaç Ural – Alevi Bektaşi Federasyonu Eğitim Sekreteri, MYK Üyesi
 17. Barış Terkoğlu – Gazeteci, Yazar
 18. Başar Yaltı -Avukat
 19. Bayram Kapucu – Emekli Yargıç, Avukat
 20. Berkay Çelen – Avukatlar Sendikası Başkanı
 21. Betül Arım – Tiyatro, Sinema ve Seslendirme Sanatçısı
 22. Bilgütay Hakkı Durna – Avukat
 23. Dr. Bilsay Kuruç
 24. Doç. Dr. Candan Badem – Akademisyen, Tarihçi
 25. Caner Beklim – Radyo Yapımcısı
 26. Cem Alptekin – Avukat
 27. Cemil Ozansü – Akademisyen, Hukukçu
 28. Ceyda Cimili Akaydın – Avukat
 29. Damla Özen – Tiyatro Sanatçısı
 30. Deniz Şenkal – Genel Sağlık İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
 31. Deniz Hakyemez – Yazar
 32. Elif Yar – Avukat
 33. Engin Ayça – Sinema Yönetmeni
 34. Erendiz Atasü – Yazar
 35. Esin Köymen – Mimar
 36. Dr. Gamze Yücesan Özdemir
 37. Güldal Okuducu – Yazar, Siyasetçi, TBMM 22. Dönem Milletvekili
 38. Güldeste Dedeoğlu – Genel Sağlık İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
 39. Gülsen Tuncer – Sinema ve Tiyatro Sanatçısı
 40. Güvenç Dağüstün – Müzisyen
 41. Hande Heper – Akademisyen, Hukukçu
 42. Hasan Sivri – Gazeteci, Yazar
 43. Hürriyet Yaşar – Yazar
 44. Hüseyin Gündoğdu – Birleşik Kamu İş Balıkesir İl Temsilcisi
 45. İbrahim Fikri Talman – Emekli Yargıç
 46. İlke Kızmaz – Müzisyen
 47. Dr. İlker Cenan Bıçakçı
 48. Dr. İzge Günal
 49. Dr. İzzeddin Önder
 50. Dr. Korkut Boratav
 51. Dr. Korkut Kanadoğlu
 52. Mahmut Aslan – Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Sekreteri
 53. Dr. Mehmet Tomanbay – TBMM 22. Dönem Milletvekili
 54. Mercan Erzincan – Müzisyen
 55. Merdan Yanardağ – Gazeteci, Yazar
 56. Murtaza Demir – PSAKD Kurucu Başkanı
 57. Mustafa Bağarkası – Emekli Yargıç, Avukat
 58. Mustafa Karadağ – Emekli Yargıç, Avukat
 59. Mustafa Kemal Erdemol – Gazeteci, Yazar
 60. Mustafa Köz – Edebiyatçı, Yazar
 61. Naciye Füsun Çağlar – Emekli Yargıç
 62. Namık Koçak – Gazeteci, Yazar
 63. Nazan Moroğlu – Avukat
 64. Nida Açıkalın – Avukat Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi
 65. Ozan Çoban – Müzisyen
 66. Ömer Faruk Eminağaoğlu – Hukukçu
 67. Özgür Eryılmaz – Avukat
 68. Özkan Rona – Eğitimci
 69. Dr. Rıfat Okçabol – Akademisyen, Eğitimci
 70. Dr. Saadet Ülker – Hemşire
 71. Sadık Albayrak – Yeni Gelen Dergisi Yazı İşleri Müdürü
 72. Doç. Dr. Savaş Karabulut – Jeofizik Mühendisi – Akademisyen
 73. Selcik Ulusoy – Avukat, Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkanı
 74. Selin Nakıpoğlu – Avukat
 75. Semiha Özalp Günal – İKD GYK Üyesi
 76. Serdar Şahinkaya – İktisat Tarihçisi
 77. Şenal Sarıhan – Hukukçu, TBMM 25. ve 26. Dönem Milletvekili
 78. Ş. Serap Çatalpınar – İTÜ BİRLİK Başkanı
 79. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz – Akademisyen, Hukukçu
 80. Şükran Eroğlu – Avukat
 81. Tamer Akgökçe – Emekli Yargıç, Avukat
 82. Tülin Tankut – Yazar, İKD Danışma Kurulu Üyesi
 83. Türkan Kurtulmaz – Avukat
 84. Ulaş Karadağ – Akademisyen
 85. Umut Kuruç – İKD Genel Başkanı
 86. Veli Demir – Eğitimci
 87. Yavuz Alogan – Yazar, Editör, Çevirmen, Siyasetçi
 88. Yeliz Toy – Eğitimci
 89. Zöhre Aksüt – Dev-Turizm İş İzmir Şube Başkanı
 90. Zülal Kalkandelen – Gazeteci, Yazar.
  ==============================================
  Laiklik, din ile devletin tüzel ya da yasal ayrılmasından daha köklü ve kapsamlı bir dünya görüşü, etik ve varlık felsefesidir.

90 aydın ‘Laiklik Meclisi’ni kurdu” hakkında 2 yorum

 1. Gönül Pınar Atacı

  Bu YAŞAMSAL önemli, ULUSAL değerli, TOLUMSAL gerekli ve TAM ZAMANINDA düşünülmüş, önerilmiş, kurulmuş ve ULU GÖREVINE başlamış bulunan LAİKLİK MECLİSİ’nin hepsi de seçkin ve saygın, ünlü ve çok değerli tasarımcılarına, kurucularına ve üyelerine en yürekten tebrikler, içten sevgiler, derin saygılar, sonsuz SAĞLIK ve esenlik, huzur ve güven, mut ve kut,
  ÜSTÜN BAŞARI, BÜYÜK UMUT VE KESİN UTKU dilekleri. İŸİ VARLAR.

  Cevapla
 2. Tahsin Yücel

  Önemli bir kuruluş, kurucuların hepsini kutlarım. Bu meclisin genişletilmesi düğünülüyorsa nasıl genişletilecek? Saygıarımla.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir