701 sayılı OHAL KHK’sı ile Getirilen Düzenlemeler

OHAL KapsamındaYayınlanan 701 sayılı
Son KHK ile Getirilen Düzenlemelere Toplu Bakış

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (Karar Sayısı: KHK/701)

Anayasanın 121 inci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 04.06.2018’de kararlaştırılmış, 08.07.2018 günlü  Mükerrer R.G. yayınlanmış olan  701 sayılı KHK getirilen düzenlemeler  (çözümlemeli olarak) özetle aşağıya çıkarılmıştır

Saygılarımla. 09.07.2018

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi (E)

1-701 sayılı KHK ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan:

(6.152) TSK, (649) Jandarma, (192) Sahil G.K., (8.982) Emniyet mensubu ve (2.957) öbür kamu personeli olmak üzere toplam olarak, 18.632 kişinin görevine son verilmiştir.

Bu yolla, TSK ve EGM’de görevine son verilen personelin istihdam edilenlere oranında önemli artışlar gerçekleşmiştir. (MSB N. Canikli 18.04.2018’de TSK’dan ihraç edilecek personel sayısını 3.000 olarak açıklamıştı.[1])

KHK ile görevlerine son verilen öbür kamu personeli arasında  ise 1.052 çalışanı ile Adalet Bakanlığı ilk sırada yer almaktadır.

2- (129) kamu personeli görevine iade edilmiştir.

Görevine KHK ile  iade edilen personel sayısı  3.789’a ulaşmış, iade edilenlerin ihraç edilenlere oranı ise % 2,83’e gerilemiştir. 

3-Bugüne dek yayımlanmış (toplam 32 adet) KHK ile görevlerine son verilmiş kamu personelinin toplam sayısı; bazılarının hizmet sınıfı/ kurumlara göre dağılımı, (2016 Mayıs ayı itibarıyla[2]) sektördeki toplam çalışanlara oranlarına ilişkin güncel (birleştirilmiş)  veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Sıra No Kamu Personelinin

Hizmet Sınıfı/Kurumu

Sektörde

İstihdam Edilenlerin

Sayısı

Görevine Son Verilenlerin Sayısı Görevine Son

Verilenlerin

İstihdam Ed. Oranı  (%)

1- Yargı Mensupları (As. Hakimler Hariç) 15.899 4.342 27,3
2- Mülki İdare Amirleri 2.181 441 20,2
3- EGM 259.751 32.025 12,3
4- Öğretim Elemanları 129.225 5.906 4,57
5- Eğitim Öğretim Hizmetleri 925.825 34.556 3,73
6- TSK (Jandarma/ Sahil G.K. dahil ) 241.561 17.757                     7,35
7- Din Hizmetleri 110.447  3.322 3
8- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizm. 398.608 7.659 1,94
9- Mahalli İdareler  228.447             4.219                       1,84
     KAMU PERSONELİ GENELİ    3.390.738         133.809 3,94

 Görevine son verilen personelin bazı sınıf/kurumlar itibariyle, toplam çalışanlara oranında; ilk sırayı yargı mensuplarının aldığı, yargı mensuplarını mülki idare amirlerinin izlediği görülmektedir.

4-Kendi isteği ile veya resen emekli olduktan sonra, terör örgütleriyle üyeliği; irtibatı/iltisakı değerlendirilmiş olan (324) TSK, (1167) EGM ve (35) Jandarma G.K. personelin rütbeleri geri alınmış, emekli kimlikleri iptal edilmiştir.

Daha önce rütbeleri alınmış (19) TSK personeline ise rütbeleri iade edilmiştir.

İade edilenler hariç olmak üzere, halen 2.309 EGM, (631) TSK ve (35) Jandarma mensubunun rütbeleri ve emekli kimlik kartları geri alınmış durumdadır.

5- KHK ile ayrıca (1) tv. (3) gazete; (12) dernek kapatılmıştır.

Bu suretle milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği için kapatılan ve R.G. yayımlanmış listelerde gösterilen kurum ve kuruluşların  türleri itibarıyla sayıları:
(yeniden açılan/faaliyetine izin verilmiş toplam (284) kurum/kuruluş hariç olmak üzere😉

(47) özel sağlık kurum/kuruluşu, (881) özel öğretim kurum ve kuruluşları, (108) öğrenci yurdu, (110) vakıf ve (1.439) dernek, (15) vakıf yükseköğretim kuruluşları, (19) sendika; (45) özel radyo ve televizyon, (112) gazete/ dergiler/ yayınevi/dağıtım kanalına ulaşmıştır. 

[1] .(https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem26/yil3/ham/b08701h.htm)[2] http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir