Prof. Rennan Pekünlü’ye destek


Prof. Rennan Pekünlü’ye destek

Rennan_Pekunlu'ye_destek

Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü’ye  “türbanlı öğrencinin eğitimini engellediği gerekçesiyle”  yargılama sonunda verilen  2 yıl 1 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay’ca onaylanması üzerine TÜMÖD’ün öncülüğü ve TÜMÖD İstanbul Şubesi’nin organisazyonu  ve çeşitli üniversitelere ilişkin 10 öğretim üyesi derneğinin desteği ile gerçekleşen basın açıklaması etkinliği 3 Nisan Cumartesi günü İstanbul’da yapılmıştır.
İstanbul’daki TÜMÖD üyeleri ileri  Bilim ve Ütopya Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Semih Koray’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte basın açıklamasını Prof. Dr. Tolga Yarman’ın okuduğu etkinlikte katılımcılar “Pekünlü’ye özgürlük, üniversiteye özerklik”ve  Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde Astronomi Bölümü Öğrencileri’nin açtığı  “DiRennan Oleey” yazılı (ekteki fotoğraflarda görülen)  pankartları taşıdılar.
Bu anlamlı etkinliğe öncülük eden TÜMÖD örgütüne ve etkinliğe basın bildirisine koydukları imzalarıyla destek veren öğretim üyeleri derneklerine teşekkürler.
Etkinliğe ilişkin haberlerle bir video ve yapılan basın açıklamasının tam metnini   ekte bilgilerinize sunuyorum.
Kayhan Kantarlı
**********
Ulusal Kanal Haberi: http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/prof-pekunluye-destek-h13213.html (haberin tarafımdan kaydedilen videosu ektedir)
Cumhuriyet Gazetesi’nin haberi: (alttadır)

Cumhuriyet 04.08.2013
Öğretim üyelerinden Pekünlü’ye destek 
İstanbul Haber Servisi – Eski Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü’ye “türbanlı öğrencinin eğitimini engellediği gerekçesiyle” verilen 2 yıl 1 aylık mahkumiyet kararının Yargıtay’ca onaylanması öğretim üyeleri dernekleri tarafından protesto edildi. Tüm Öğretim Elemanları Derneği’nin de aralarında bulunduğu 9 derneğin temsilcileri dün Galatasaray’da “Pekünlü’ye Özgürlük. Üniversiteye Özerklik” pankartı açarak toplandılar. Prof.Dr. Tolga Yarman’ın yaptığı açıklamada “Prof.Dr. Pekünlü, hiçbir türbanlı öğrencinin üniversiteye veya ders yapılan sınıflara girmesini engellememiş, sadece türbanlı öğrencileri mevcut hukuksal durum konusunda bilgilendirerek uyarmış ve durumu tutanağa bağlamıştır. Tutanakları ilgili idareye göndermiştir. Öğrencinin üniversiteye devam edip etmediği konusunda kayıtlar incelenmeden, tanıkların anlatımlarından önyargılı bir tutumla çıkarılan hatalı gerekçelerle mahkûmiyet kararı verilmiştir. Bilim insanına uygulanan şiddetli haksızlığa karşıyız” denildi.——-

BASIN AÇIKLAMASI

Profesör Rennan Pekünlü’nün özgürlüğü, bilimin özgürlüğü, üniversitenin özerkliğidir.

Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü hakkında, türbanlı öğrencilerin “eğitim ve öğrenimini engellediği” gerekçesiyle verilen 2 yıl 1 ay süreyle mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından oyçokluğuyla onaylandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda daha önce Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargı organları ile Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararların tümünü dikkate almayan bu durum, görevini yürürlükteki yasalara göre yapan bir akademisyene karşı bugüne kadar yapılan en büyük haksızlıklardan birini doğurmuştur.

Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, ülkemizin önemli bilim insanlarından birisidir. Astronomi alanında çok sayıda araştırma yaparak eserlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sunmuş, öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmiştir. Tüm yaşamını bilime, eğitim ve öğretime adamış, sıradışı bir öğretim üyesidir.

12 Eylül Döneminde 2547 sayılı YÖK Yasası nedeniyle 1980’de, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası’na dayanılarak 1982’de iki kez üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Günümüzde de düşüncelerinden ödün vermeyen tavrı nedeniyle bir grup medya organının hedefi haline getirilerek üniversitedeki görevinden ayrılmaya zorlanmıştır. Aynı özel hukuk mantığıyla bir kez daha cezalandırılmak istenmektedir. Bu kez onu hedef alan ortaçağ anlayışı, üniversiteden uzaklaştırmakla yetinmeyip 21. yüzyılda bir bilim insanını yürürlükteki hukuk kurallarından ödün verilmesine boyun eğmediği için bir cezaevi odasına tıkmaya çalışmaktadır.

Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü’ye yönelik medya organlarının da içinde yer aldığı sistemli, örgütlü baskının amacı, onun şahsında tüm üniversiteyi tahakküm altına almaktır. Ne yazık ki iktidar ve YÖK’ün ağır politik, mali ve idari kuşatması altında olan üniversite yöneticileri, bu müdahalelere karşı kendi öğretim üyelerini ve yürürlükteki hukuk kurallarını savunamamaktadır.

Yürürlükteki Anayasa hükümleri, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, AİHM kararları çerçevesinde “türbanlı öğrencilerin üniversitelere girmesi” hukuken yasaktır. Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, hiçbir türbanlı öğrencinin üniversiteye veya ders yapılan sınıflara girmesini engellememiş, sadece türbanlı öğrencileri mevcut hukuksal durum konusunda bilgilendirerek uyarmış ve durumu tutanağa bağlamıştır. Bu tutanakları ilgili idareye göndermiştir. Öğrencinin üniversiteye devam edip etmediği konusunda kayıtlar incelenmeden, dinlenen tanıkların anlatımlarından önyargılı bir tutumla çıkarılan hatalı gerekçelerle mahkumiyet kararı verilmiştir.  

Yargıtay’ın onama kararında da Anayasa hükümleri, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, AİHM kararları yok sayılmıştır. Yargı kararları, yürürlükteki hukuk kurallarına değil, dönemin politik güç dengelerine ve esen rüzgârlara göre verilirse; Anayasa’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin anlamı kalmamış demektir.

İdarecileri muktedirler karşısında boyun eğse bile, üniversiteler Prof. Esat Rennan Pekünlü’nün yasaları ve bilimi hiçe sayan güç odaklarına kurban verilmesine seyirci kalmayacaktır. Ağır yaralar alsa da 12 Eylül karanlığından çıkan üniversitelerimiz, toplumumuzu çağın gelişmelerinin çok gerisinde tutmak için şiddete başvuran, olağanüstü dönemlerin hukukunu dayatan bir yaklaşımın da esiri olmayacaktır.

Aşağıda imzaları olan öğretim elemanları dernekleri olarak haklı davasında Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü ile dayanışma içinde olduğumuzu, bilimi ve hukuku ödünsüz savunacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Öğretim elemanlarını, öğrencileri, basın kuruluşlarını, hukukçular başta olmak üzere tüm halkımızı, bu önemli bilim insanına uygulanmakta olan şiddetli haksızlığa seyirci kalmamaya, üniversite özerkliğine ve bilimsel özgürlüklere sahip çıkmaya çağırıyoruz. 3.8.2013

 • Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (AÜÖED)
 • Bilim ve Ütopya Kooperatifi (BİLKOOP)
 • Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER)
 • Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği (GÜÖÜD)
 • İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (İNÖDER)
 • İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği (İÜÖÜD)
 • ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği (ODTÜ-ÖED)
 • Samsun Akademik Elemanlar Derneği (Akademi Samsun)
 • Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD)
 • Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD)
 • Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği (VÜNİDER)
2 attachments — Download all attachments (zipped for
  English (US)
Pekünlü’ye destek etkinliği.pdf
509K   View   Download
PEKÜNLÜ YE DESTEK İST BASIN AÇIKLAMASI.3gp
9136K   Download

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir