‘Almanya’da fosil ve nükleer çağının sonu mu?’


‘Almanya’da fosil ve nükleer çağının sonu mu?’ yazısı ve bazı gerçekler..

Yüksel Atakan
Dr., Radyasyon Fizikçisi
Almanya; ybatakan@gmail.com

Sayın Baha Kuban 11 Ekim 2012 günü köşe yazısında özellikle Almanya’nın,
nükleer santralları Mayıs 2011’de kapatma kararı sonrası ortaya çıkan elektrik üretim boşluğunu, yeilenebilir enerjiyle kapatma gayretlerini açıklıyor. Bu konuda Almanya’daki gerçek durumu Cumhuriyet Bilim Teknik okuyucularının doğru bilgilendirilmesi için açıklayalım:

Yenilenebilir enerji (YE) kaynaklı elektrik üretiminin, nükleer (NE) kaynaklı olanı geçtiği doğrudur, ancak bu, nükleer santrallardan 8 adedinin geçen yıl kapatılması ve işletmedeki nükleer santralların da yasa gereği, gerektiğinde sık sık durdurularak, elektrik ağına (şebekeye) öncelikle YE’ kaynaklı elektriğin verilmesi sonucudur (2011’de toplam elektrik üretiminin %18’i NE, %20’si YE’den kaynaklanmıştır). Kömürden
elektrik üretiminin toplamdaki payı ise Almanya’da 2011 yılında ( linyitten %25 ve taşkömüründen%19 olmak üzere) toplam %44’tür.

Tüm fosil kaynaklı yakıtların toplam elektrik üretimindeki payı ise %58 dir. %20’lik YE’lere bakıldığında, güneş enerjisi kaynaklı (fotovoltaik) üretimin, tek bir yılda ancak 13,5 milyar Avro’luk devlet desteğiyle sağlanabilen artışına rağmen toplam üretimin sadece %3’üne ulaştığı, rüzgar enerjisinden üretimin %7, biyokütle (odun vb. yakılması) %5, su (hidrolik) enerjisi kaynaklı üretimin, toplamdaki payının ise %3 olduğu görülür. Eskiden beri üretilen biyokütle ve su enerjisi kaynaklı üretim konumuzun dışında tutulursa, büyük devlet desteği alan fotovoltaik ve rüzgâr kaynaklı YE’lerin toplam katkısı %10 kadardır.

Bu küçümsenemez, ancak nükleer santralların devre dışı kalmasıyla elektrik üretim boşluğunu yine fosil yakıtlı santralların karşıladığı ve karşılayacağı açık.

2020 yılında YE kaynaklı elektrik üretiminin toplam üretimdeki payı %35 olduğunda ise, arta kalan %65 yine fosil yakıtlardan ya da bunun bir bölümü, komşu ülkelerin ürettiği
AB şebekesindeki çoğu nükleer (Fransa’dan) ya da fosil kaynaklı enerjilerden sağlanacaktır. Bugün Almanya’da, nükleer santralların kapatılmasından doğacak enerji açığını kapatabilmek için, bir dizi fosil yakıtlı santralın yapımı ya da projesi sürmektedir/1/. Fosil yakıtların daha çok kullanılması sonucu ise CO2 miktarının
en azından %20 artacağı da hesaplanıyor.

Öte yandan halk, YE’leri desteklemek amacıyla, elektrik faturalarına kWsaat başına eklenen 3,5 sentin 2013’ten itibaren 5.5 sente çıkarılmasını protesto ettiğinden ve yapımına yakında başlanması gereken 3800 km’lik yüksek gerilim hatlarının yanı sıra rüzgâr kulelerini de yanı başında istemediğinden, bu sorunların nasıl çözümlenebileceği bilinmiyor / 2/.

/1/http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Politische_Papiere_anderer/11.06.Leopoldina_Empfehlungen_nach_Fukushima/11.06.Leopoldina_Politische_Empfehlungen.pdf
/2/ http://www.bilimania.com/yazarlar/3087-almanya-da-nuekleer-santrallar-kapatilirken

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir