Doğu Perinçek : AKP’nin yıkılış kongresi

AKP’nin yıkılış kongresi

AKP Kongresi Barzani için tempo tutuyor: “Türkiye seninle gurur duyuyor!”
Vah benim Türkiye’m, kimler güdüyor se­ni!
Gururunu ezdiren yurdum!
Gururunu çiğneten halkım, vah sana!
Kimin alkışları?

Barzani kim?

ABD ve İsrail’in Ortadoğu’yu bölen han­çeri!
Her şeyini ABD emperyalizmine borçlu. Serveti, Kürt halkına ve ülkesine ihanetin rüş­veti.

Tıpkı Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan gi­bi.

AKP Kongresinde Barzani‘yi hangi güç al­kışlatıyor?

Washington yöneticileri!
AKP Kongresi, ABD emperyalizminin al­kışçısı, olay bu!
Washington Anlaşması’ndan AKP Kongresine
Bu süreç nasıl başladı?

İktisat doktoru Cahit Deniz’in 15 Şubat 2012 günlü mektubunu bugün için saklamı­şım. Şöyle yazıyor!

“Yıl 1998. Rahmetli Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile yemekteyiz. Karşılıklı konuşuyoruz. Konu 18 Ağustos 1998 günlü Washington Anlaşması. Ben o yıllarda MGK ve Genel­kurmay’a Bankalar. Yolsuzluk ve Soygunlar konusunda ekonomik araştırma raporlan ha­zırlıyorum. İsmail Cem ile konumuz Washington’da Barzani ve Talabani’nin katılımıyla yapılan zirve. Anlaşma bağlanmış. Taraf olan Türkiye devleti taraf değil, zirveye alınmamış. İsmail Cem yakınıyor. Washington Anlaş­ması‘nın şartları bugünkü Kuzey Irak ve bizim Güneydoğu haritamız.

“1) Harita çizilmiş.
“2) Kuzey Irak’a 90 milyon Dolar maddi destek ve silah yardımı sözü verilmiş.
“3) Türkiye‘de bu haritayla bütünleştirile­cek yerler belirlenmiş.

“Bu anlaşma ve gelişme süreci 45 sayfa­lık bir kitapçık halinde, benim imzamla rah­metli İsmail Cem ‘in Dışişleri Bakanlığı ve Ge­nelkurmay arşivinde yer aldı.”

İşte AKP Kongresi, Türkiye’nin dışlandı­ğı Washington Anlaşması’nı alkışlıyor. Kon­gre, Ankara’da değil, Washington’un kenar mahallesinde!

“Medet ya Barzani!”

Vatan, millet kalmamış bu partide. O ka­dar zavallı ki, Barzani’den medet umar hale düşmüş.
Barzani, AKP’yİ kurtaracak!
Vah zavallı AKP!
AKP Kongresine yansıyan Ortadoğu cep­heleşmesine bakınız:

Bir yanda: ABD+İsrail+Barzani+PKK+Tayyip Erdo­ğan ve Abdullah Gül.

Ortadoğu’nun insanlık cephesinde: Suriye+Irak+İran+Türkiye’nin milli güçleri Rusya+Çin Halk Cumhuriyeti.

Suriye’de yenilenleri, Barzani ve PKK mı kurtaracak?
Onları bozgun bekliyor! Bir yıl önce yaz­dık: Tayyip Esat’ı yıkamaz. Esat’ın direnişi Tay­yip’i yıkacak!
Tantana ve şaşaa neyi örtüyor?
Yıkılan güçler, tantana ve şaşaayla örtmeye çabalarlar kofluklarını.

Gösteriş, bir çırpınma biçimidir!

Bir Sivas ve Erzurum Kongrelerinin tahta sıralarına bakın, bir de AKP Kongresindeki şa­tafata!

Bir İşçi Partisi Kongrelerindeki emek, na­mus ve vatan birikimine bakın, bir de AKP Kongresindeki saltanat düşkünlüğüne.

Savaş millet ile saltanat arasında

Savaş hala millet ile saltanat arasındadır. Cumhuriyet savaşı devam ediyor.

Bu ülkede millet adına konuşamayacak bir parti varsa, o da AKP’dir.

AKP, Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle Türki­ye’yi “pazarlayan” partidir. Bu milleti bu ül­keyi sata sata tüketmekte ve bu satışın ko­misyonuyla göbek şişirmektedir.

AKP, bu ülkeyi bölerek yaşayabilir. Bütün varlığını ABD ve İsrail planına teslim etmiştir.

Ya Türkiye bölünecektir, ya da AKP yıkı­lacaktır!

AKP, artık her şeyiyle A’dan Z’ye bu mil­lete, bu vatana, bu Cumhuriyete düşman ko­numdadır.

Yıkıcılar yıkılır

Bozguncu bir partidir AKP.
Yalnız bozar ve yıkar, yapıcı hiçbir yanı yoktur
Eşkıya hükümdar olamaz!
Bozguncu ve yıkıcılar yıkılır.

Bu kongre, AKP’nin yıkılış kongresidir.
Çünkü Türkiye bölünmeyecektir!

PERŞEMBEYE.. Yarından sonra Perşembe günü tekrar bu konuya döneceğiz. Türkiye’yi kim bölüyor ve Türkiye nasıl birleştirilir? Çözüm var!

Doğu Perinçek
Aydınlık, 2.10.12

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir