30 EYLÜL 2012’de 66 AYINI DOLDURACAK ÇOCUĞU OLANLARIN DİKKATİNE!

30 EYLÜL 2012’de 66 AYINI DOLDURACAK ÇOCUĞU OLANLARIN DİKKATİNE!

Prof. Dr. Suat Çağlayan

Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hikmet Uluğbay, ele aldığı konuları en ince ayrıntılarına kadar araştırmasıyla tanınır. Çok güvenilir kaynaklara dayanmadan
bir iddiada bulunmaz.

www.hikmetulugbay.com

adlı sitesinde, eğitimde uygulamaya konulan 4+4+4 sapkınlığına karşı bilimsel yazılar yazarak halkımızı aydınlatmayı sürdürmektedir.

En son yazısında, 66 aylık çocuklarımızın okula başlatılmasının açıkça yasaya aykırı olduğunu göstermektedir.

Çünkü yasaya göre, bir çocuğun okula başlayabilmesi için mutlaka 6 yaşında olması gerekmektedir.

Oysa, yasanın bu hükmü Milli Eğitim Bakanı tarafından çıkarılan bir genelge ile ortadan kaldırılmak istenmektedir ki, bu da hukuk ilkelerine aykırıdır.

Çünkü bir yasa, sonradan çıkarılan bir genelge ile hükümsüz hale getirilemez!

***

Uluğbay yazısında; “66 ay, 6 yaş değil 5.5 yaştır. Oysa yasaya göre bir çocuk
6 yaşını (yani 72 ayı) doldurmadan okula başlatılamaz,” diyor.

Uluğbay, yanlış bir yorumu önlemek için bu kez, “Hangi çocuk 6 yaşındadır?” sorusunun yanıtını araştırmış. Bunun için yerli ve yabancı kaynakları taramış.

Cornell Üniversitesi’nin yaş hesaplama cetvelinden (age calculator), KPSS’nin
‘Yaş Hesaplama Programı’na kadar, hepsinde 6 yaş hesabının yapılma şeklini çıkarmış.

Ve hepsinde aynı sonuca ulaşmış: 6 yaşındaki çocuk, 72 ayını dolduran çocuktur.

***

Bu verilere destek olsun diye bir de, Türkiye İstatistik Kurumu ile
Dünya İstatistik Kurumlarınca kullanılan ‘0’ yaş kavramını araştırmış.

Diyor ki;

“İlk on iki ay ‘0’ yaş kabul ediliyor. Çocuk ancak 12 ayı doldurmuşsa 1 yaşında oluyor. Bu duruma göre 66 aylık çocuk, 5 yaş 6 aylıktır. Yalnızca 72 ayı dolduran
çocuk 6 yaşında olur.”

***
Ben çocuk doktoru olduğumdan, bir çocuğun 5 yaşında okula başlatılmasının yaratacağı olumsuzluğu bilenlerdenim. Elbette bunu en iyi bilen çocuk psikiyatristleridir.

Beş yaşındaki bir çocuğun çevresiyle nasıl bir ilişki içinde olabileceğini bilmeden.

Onun, düşsel dünya ile gerçek dünya arasındaki farkı henüz tam olarak algılayamadığını düşünmeden…

Bir çocuğu böyle bir uygulamanın kobayı yapmak, en azından yavrularımıza karşı
bir haksızlık olmaktadır.

Ama dünyadan habersiz bir Milli Eğitim Bakanı çıkıyor ve ne idüğü belirsiz amaçlar uğruna çocuklarımızın geleceğini etkileyebilecek şeyler yapıyor!

AİLELER NE YAPMALI?

Uluğbay, bu uygulamaya karşı ne yapılması gerektiğini net olarak şöyle açıklıyor:

“30 Eylül 2012 tarihinde, 72 ayını doldurmamasına karşın (66-72 arası) zorla okula alınmaya çalışılan çocukların aileleri önce ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne
bir itiraz dilekçesi versinler. Alacakları red yanıtı üzerine, 60 gün içinde Danıştay’a başvursunlar. Çünkü Danıştay Yasası’nın 24’üncü maddesi buna olanak veriyor.”

***

Hastane hastane dolaşarak çocuklarına rapor almaya çalışan aileler,
bunun yerine Prof. Hikmet Uluğbay’ın söylediklerini yaparlarsa demokrasiye de işlerlik kazandırmış olacaklardır.

*Not: Baroların ve kimi avukatların bu konuyu sahiplenerek, aileleri yönlendirmesi gerekir. Çünkü Danıştay’a dava açma aşaması nedeniyle aileler tereddüt geçirebilirler. Hem hukuksal süreçten ve hem de işin parasal boyutundan çekinebilirler. Değerli avukatlarımız yurttaşlarımızı cesaretlendirmeli ve
toplumsal duyarlığımız artırmada yardımcı olmalıdırlar. Bu bir yurttaşlık bocudur.
O yavrular hepimizin.

Prof. Dr. Suat Çağlayan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir