TAKIM ÇANTASI / E. Amiral Türker ERTÜRK

AKP’nin emekli ettiği Deniz Harp Okulu Komutanı Amiral Ertürk TÜRKER
TÜRKER ERTÜRK

TAKIM ÇANTASI
10 Ağustos 2012

Bir şeyi onarmak ve tamir etmek amacıyla içerisine gerekli alet ve edevatın konduğu kaba takım çantası denir. Takım çantasının içinde bulunanlar genel olarak; çatal ağız anahtar takımı, yıldız ve düz tornavida, İngiliz anahtarı, çekiç, yan keski, kargaburnu, keser, silikon tabancası, havya, vida ve bant olmak üzere yapılacak işe göre değişir.

Ülkelerin de dış politika hedeflerine ve amaçlarına ulaşabilmek için aynı onarıma giden bir ustanın yanında taşıdığı ve içinde onarım için gerekli aletlerin olduğu gibi bir çantaları vardır. Buna dış politika takım çantası denir. Ülkelerin dış politika takım çantalarının imkan ve kabiliyeti o ülkenin sahip olduğu Milli Güç Unsurları (Siyasi, askeri, ekonomik, nüfus, coğrafi, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel) ile çok yakından ilgilidir ama onun dışında başka bir şeydir.

ABD soğuk savaşın bitiminden sonra gelinen tek kutuplu dünya düzenini, küresel liderliğini ve askeri üstünlüğünü sonsuza kadar sürdürmek istemektedir. ABD dünyanın hiçbir yerinde kendi hegemonyasına direnen bölgesel güç veya ittifak istememektedir.

ABD halen Atlantik üzerinde olan dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezinin güneye ve doğuya doğru kayışını durdurmak istemektedir. ABD bölgesel güç olan Rusya’yı ve küresel güç olma yolunda ilerleyen Çin’i kuşatmaya, geriletmeye ve parçalamaya çalışmaktadır.

Bölgemizde neler yapılmak isteniyor?

ABD bizim de bulunduğumuz Büyük Ortadoğu veya Genişletilmiş Ortadoğu coğrafyasında siyasi haritayı yeniden çizmek, rejimleri değiştirmek, yandaş yönetimleri iktidara getirmek, bölgeyi etnik, dinsel ve mezhepsel olarak bölmek, petrol bölgelerini kontrol etmek, İslam’ı dönüştürerek (ılımlı İslam) iğdiş etmek, nifak tohumları atarak bölgeyi daima kendi hakemliğine mecbur etmek, bölgede kalıcı üsler zinciri tesis etmek ve Şiiler ile Sünniler arasında kalıcı çatışma ortamı yaratmak istemektedir.

ABD bölgede Suriye’ye müdahale etmek, Sünni yandaş bir yönetimi iktidara getirerek bölmek ve İran’dan uzaklaştırmak, bilahare İran’a müdahale etmek, Türkiye-İran-Irak-Suriye’den koparılacak parçalarla kukla Kürt Devleti kurdurmak ve onu bölgede taşeron olarak kullanmak, İsrail’in güvenliğini sağlayarak ve coğrafyasını büyüterek onu bölgede daha da etkin bir konuma getirmeyi planlamaktadır.

ABD, özetlemeye çalıştığımız bu dış politika hedeflerine ulaşabilmek için sahip olduğu Milli Güç Unsurları yanında, zaman içinde çeşitli operasyonlarla elde ettiği ve dış politika takım çantasına koyduğu aletlerini çok yoğun olarak kullanmaktadır.
Bize ayrılan köşe kısıtlı olduğu için bu yazımızda ABD’nin dış politika takım çantasında bulunan aletlerden yalnızca ülkemize ve bölgemize yönelik olanlarının bazılarından söz edeceğiz.

Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması ve Kenya’da bize teslimi sonrasındaki gelişmeler başından sonuna kadar planlı bir ABD faaliyetiydi. Amaç PKK’yı daha sonra operasyonel olarak kullanmak maksadıyla takım çantasına koymaktı. PKK soğuk savaş öncesinde öbür tarafın takım çantasındaydı Suriye bu görevi vekaleten yapıyordu. Takım çantası değişikliğinden sonra Öcalan ve PKK’daki sol söylemlerin yavaş yavaş yerini sağ ve dinsel söylemlere nasıl bıraktığı sanırım gözünüzden kaçmamıştır.

PKK yan keskidir..

Sayın Onur Öymen “Amerikalılarla 1 Mart tezkeresinden önce yapılan görüşmelerin ayrıntıları hakkında yayınlanan kriptolardan ve o dönemdeki yetkililerin beyanlarından açıkça anlaşılacağı gibi, Amerikalılar müzakerelerin hiçbir aşamasında PKK’yı Kandil dahil Kuzey Irak’tan tamamen tasfiye edilmesine izin vermemişlerdi. Acaba neden?” diyor.

Sayın Öymen’e ben yanıt vereyim :

Çünkü ABD takım çantasına koyduğu ve bölge hedefleri için hala kullanmaya
devam ettiği yan keskiyi (PKK) kaybetmek istemedi de ondan.

Türkiye Suriye’ye terör ihraç ediyor.
Türkiye teröristleri eğitiyor, silahlandırıyor ve Suriye’ye savaşa gönderiyor. Türkiye Suriye’de mezhepsel ve etnik iç savaşı tetiklemeye çalışıyor.
Türkiye Suriye’ye emperyalizmin taşeronu olarak müdahale etmenin yollarını arıyor.

Türkiye bu hali ile ABD’nin takım çantasında bir çekiçtir.

Bir düşünün!
Ergenekon, Balyoz ve TSK’ya itibarsızlaştırma operasyonları yapılmamış
/ yapılamamış ve yurtseverler, aydınlar ve askerler tutsak alınmamış
/alınamamış olsaydı.. Türkiye’nin Suriye, Irak ve İran politikası
böyle olur muydu? İşgal edilen adalarımıza, Ege ve Akdeniz’deki
yetki alanlarımıza karşı bu kadar duyarsız ve sorumsuz kalınabilir miydi?

Ülke haraç mezat yabancılara peş keş çekilebilir miydi?

Ecevit çantaya girmedi!

ABD Türkiye’yi takım çantasına koyabilmek için gerekli operasyonları
daha önce takım çantasına koyduğu AKP ve cemaat ile yaptı. Sıcak para,
şantaj, ABD’de rehin tutulma, bu aletlerin çantada kalması için icra edilen faaliyetlerden bazılarıdır. Beyzbol sopası ise aksi durumda başa geleceklerin anımsatılmasıdır.

AKP’nin bu çantada keser olduğu,
ülkeyi ve milleti bölmek için kullanıldığı kesindir.

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, AKP, Cemaat, Barzani, PKK, PJAK, PYD,
Suriye Ulusal Konseyi, Özgür Suriye Ordusu, Müslüman Kardeşler, El Kaide
ve daha burada yer darlığı nedeniyle sayamadığımız devlet, örgüt, şirket
ve STK’lar ABD takım çantası içindedir.

1999’da Öcalan’ın yakalanıp teslim edilmesi aynı zamanda Ecevit’in
takım çantasının bir ögesi durumuna getirilmesi için bir operasyondu
ve iktidara gelmesi desteklendi.

Ecevit Irak savaşı öncesinde bu rolü oynamak istemeyince
kendisine operasyon yapıldı.

Türkiye’nin dönüştürülebilmesi için AKP yeterli değildi bu nedenle
CHP’ye de operasyon yapıldı. YCHP, tabanına karşın ilk meyvelerini
Libya tezkeresinde, keskin rota değişikliğinde ve yeni anayasada verdi.
Bu gidişle takım çantasında bir kargaburnu olabilir.

Ne mi yapılabilir?

Türk Halkı takım çantasına bir tekme atabilir ve

“Türk Baharı”nı getirebilir.

Saygılar sunarım.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir