Ekonomide daralma yaygınlaşıyor ..

CHP İstanbul Milletvekili UMut Oran
Ekonomide daralma yaygınlaşıyor

Umut Oran

AYDINLIK, 28 Temmuz 2012

CHP’nin ‘Gölge Kabinesi’nde ekonomiden sorumlu olan İstanbul Milletvekili Umut Oran, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Sanayiinin fotoğrafını çeken “İSO 500 büyük firma araştırması” sonuçlarına değinen Oran, “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun karları azalırken, borçları arttı. Her dört firmadan biri zarar yazdı. İller bazında bütçe verileri, ekonomide daralmanın ülke geneline yayıldığını gösterdi. Vergi doğuran faaliyetlerin hacmindeki daralma nedeniyle 81 ilin 63’ünde vergi tahsilatı ciddi düşüş gösterdi, diğerlerindeki artışlar da düşük kaldı” dedi.
Sanayiden turizme düşüşler var

Büyük bölümü özel sektöre ait olan kısa vadeli dış borç stokunun 100 milyar dolara dayandığını kaydeden Oran şu değerlendirmede bulundu: “İmalat sanayii kapasite kullanım oranı Temmuz’da da geriledi. Özellikle otomotivde ciddi düşüş var. İhracat bir önceki yılın aynı ayına göre geriledi. Tarımda 5, sanayide 9 olmak üzere toplam 14 sektör ihracatta kan kaybetti. Turizmde kan kaybı oldu ve yılın ilk yarısında gelen turist sayısı % 2,3 azaldı. Özellikle Fransız, İngiliz, Avusturyalı ve İtalyan turistlerde ciddi azalma yaşandı. Suriyeli ve İranlı turist ise adeta Türkiye’den ayağını kesti.”

Borsada yabancı payı

Yılın ilk altı ayında İMKB’de yerli yatırımcı sayısı 4 bin 97 kişi azalarak 1 milyon 85 bin 957’ye gerilerken, yabancı yatırımcıların sayısı 104 kişilik artışla 7 bin 836’ya ulaştığını belirten Umut Oran şunları söyledi:

“Altı ayda yerli yatırımcıların hisse senedi portföyünün değeri % 19,9 oranında 10,5 milyar liralık net artışla 63,4 milyar; yabancı yatırımcıların portföyü ise %22,7 oranında net 19,7 milyar lira büyüyerek 106,6 milyar liraya yükseldi. Borsa’da yabancıların 2011 sonunda % 62,2 olan payı bu yıl haziran sonunda %62,7’ye yükseldi.”

Dış politika ve artan riskler

Hükümetin dış politikasını da eleştiren Oran, şöyle devam etti:

“AKP’nin ekonomi politikası, AKP’nin agresif dış politikasını desteklemiyor.
Suriye ile savaş ihtimalinin beslediği risk ortamı, sıcak para girişine dayalı ekonomi politikasının altını oyuyor.

Artan risk sebebiyle parasını Türkiye’den dışarı çıkartacak olan yabancı yatırımcılar nedeniyle, Türkiye daha yüksek faizle, daha yüksek oranda kısa vadeli borçlanabilir. Yapısal kırılganlıklar sebebiyle, savaş riski arttıkça, Türkiye’de ekonomik kriz, yüksek işsizlik ve sosyal bozulma riski de artıyor.”

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir