Ankara Tabip Odası, tutuklu tıp öğrencilerini ziyaret etti..

Tabip Odaları, Türk Tabipleri Birliği’nin temel organlarıdır. Ülkemizde 66 tanedir. Anayasa’nın 135. maddesi bağlamında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş, KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARIDIR. Devletten hiçbir maddi yardım almazlar, kaynaklarını kendileri üretirler ve organları seçimle işbaşına gelir. Önemli, bir anımsatma : 400 dolayında TSK mensubu da yıllardır tutuklu, değerli ATO yöneticisi meslektaşlarım çok dikkatli insanlardır ve herkesin sağlığı için eşit düzeyde sorumluluk duyarlar.. Bu nokta her nasılsa gözden kaçmış açıklamada..

Değerli Meslektaşımız,

Ankara Tabip Odası olarak tutuklu bulunan tıp öğrencilerimizi ziyaret etmek için bir süre önce başvuruda bulunmuştuk. Bürokratik süreçlerin tamamlanmasının ardından çıkan izin sonrasında, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak tutuklu öğrencileri dün ziyaret ettik. Ziyarette öğrencilerimizin morallerinin
gayet yerinde olduğunu görmekten memnun olmakla birlikte, daha iki ay öncesine dek aramızda olan,
tıp eğitimlerini sürdüren bu genç insanlarla bu kez parmaklıklar ardından karşılaşmak bir kez daha yüreklerimizi burktu. Sürecin hızla tamamlanması, öğrenci kardeşlerimizin bir an önce okullarına dönebilmeleri ortak dileğimizdir.

Türkiye’de şu anda 700 dolayında öğrenci, 100 dolayında gazeteci, öğretim üyeleri, sendikacılar, milletvekilleri, aydınlar tutuklu bulunuyor. Hekim örgütü olarak her birimizin vicdanını rahatsız eden, ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerine yönelik, artık zulme dönüşmüş bu tablonun değişmesi için tüm ilerici güçlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Özgürlükleri elinden alınan, eğitimlerinden alıkonulan tıp öğrencisi kardeşlerimizi buradan tekrar selamlıyor ve her zaman yanlarında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. 27 Temmuz 2012.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu
www.ato.org.tr

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“Ankara Tabip Odası, tutuklu tıp öğrencilerini ziyaret etti..” üzerine bir yorum

 1. Saygıdeğer meslektaşlarım,
  ATO Yönetim Kurulu Üyeleri,

  Çok hoş bir davranış sergilediğiniz..

  İnsanca, empati yüklü

  Sağolasınız..

  Çok şık bir girişim oldu.

  Alkışlıyorum sizi..

  Ama önemli bir anımsatmam olacak izin verirseniz :

  400 dolayında TSK mensubu da yıllardır tutuklu!

  Değerli ATO yöneticisi meslektaşlarım sizler çok dikkatli insanlarsınız ve herkesin sağlığı için eşit düzeyde sorumluluk duyarsınız..

  Bu nokta her nasılda gözden kaçmış açıklamada..
  Belki de hızla eklersiniz metne ??

  Sevgi ve saygı ile.
  27.7.12, Ankara

  Dr. Ahmet Saltık
  ATO Üyesi
  http://www.ahmetsaltik.net

  Not :
  Geçen ATO yönetimi döneminde Hacettepe bahçesinde toplanılacaktı.
  Cep iletileri “heykelin altı” olarak yer betimliyordu. Minik bir serzenişim oldu..
  O ne heykeli diye sordum.. “Atatürk heykeli” denemiyor mu? Sorun nerede?
  Bana yanıt verilmedi ama sonraki çağrılarda “heykel” sözü de yer almadı. “Hacettepe Bahçesinde..” dendi.

  Ger-çek-ten anlayamıyorum, “anlamakta zorluk çekiyorum” dan öte..
  Gene de paranoid takıntılı olamam, son açıklamada yüzlerce askerimizin de yıllardır tutuklu oldukları hususu metinde her nasılsa unutulmuştur, eklenir ilk fırsatta..

  =================================================================================

  ATO Yönetimine şu iletiyi yolladım (27.7.12) :

  Sevgili ATO YK Üyesi Meslektaşlarım,

  Tutuklu tıp öğrencilerini ziyaretinize ilşkin iketinizden çok mutlu oldum.
  Bu metni keyifle web siteme koydum..
  Lütfen bakar mısınız ??

  http://www.ahmetsaltik.net

  Bir de yorumum oldu olayı değerlendirmeme ek olarak..

  Not :

  Geçen ATO yönetimi döneminde Hacettepe bahçesinde toplanılacaktı.
  Cep iletileri “heykelin altı” olarak yer betimliyordu. Minik bir serzenişim oldu..
  O ne heykeli diye sordum.. “Atatürk heykeli” denemiyor mu? Sorun nerede?
  Bana yanıt verilmedi ama sonraki çağrılarda “heykel” sözü de yer almadı. “Hacettepe Bahçesinde..” dendi.

  Ger-çek-ten anlayamıyorum, “anlamakta zorluk çekiyorum” dan öte..
  Gene de paranoid takıntılı olamam, son açıklamada yüzlerce askerimizin de yıllardır tutuklu oldukları hususu metinde her nasılsa unutulmuştur, eklenir ilk fırsatta..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir