6 Haziran 2012 yazılarımız ve yorumu.. / Files at Our Website on 6th June 2012 and enterpretation..

Günün Yorumu

Dostlar,

1. Konuk yazar Mehmed Şevket Eygi : Laiklik
2. Konuk yazar : Rifat Serdaroğlu’ndan : Tuzsuz Deli Bekir
3. Deyiş : Derviş Yunus’tan.. Haram ile Hamir.. / Saying by Dervish Yunus Emre ..
The Brigand and Brigandage
4. Futbol, Fado, Festiva.. Toplumların Afyonu /
Football, Fado and Festiva.. Hypnotics for People
5. Türkiye AB İlişkilerinde Türk Sağlık Politikaları /
Turkish Health Policies Through EU Accession Process
6. AB Sürecinde Türk İlaç ve Eczacılık Politikaları /
Turkish Policies on Drug and Pharmaceuticals within EU Accession Process

Değerli okuyucumuz,

Bu gün, 6 Haziran 2012 Çarşamba günü,
web sitemizde yukarıda listelediğimiz 6 yazıyı beğeninize sunuyoruz..
Bitmeyen / bitirilmeyen tartışma LAİKLİK hk. 2 yazı var..
Biri Mehmet Şevket Eygi’nin.
Sayın Eygi maaşallah 75’ini devirdi.. 50 yıllık Mülkiye mezunu ama bir türlü bu sorununu hatta takıntısını aşamadı..
Çok üzücü ve yapıcı olmayan şeyler yazmış..

• İslam ne Kemalizm’le, ne de başka beşerî bir ideoloji ile bağdaşmaz.
• İslam laiklikle bağdaşmaz.
• İslam laikçilikle hiç bağdaşmaz

diyor. Bence ayıp ediyor.. Uzlaşmacı, uzlaştırmacı olması gerek, olması gerek.

İslam onunla bağdaşmaz, bununla bağdaşmaz.. Neyle bağdaşır?
Hiçbir şeyle bağdaşmaz da kendini mi dayatır??
O zaman 21. yy. insanı ve sonrasını nasıl ikna eder, nasıl kucaklar ve de nasıl
tüm gereksinimlerini karşılayabilir ?

Oysa Sn. Eygi fena yakınıyor, namaz kılan cemaatın %10’un altına inmesinden !

Bir de bu dini benimsemeyenler ne olacak? Farklı yorumlayanlar ne yapacak?
Pirimiz Hazret (“Sayın” demektir Arapçada!) Eygi mi olacak??

AİHS (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ve İHEB’nde (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi)
LAİKLİK kavramının olmadığını söylüyor Eygi hazretleri!?..
Bu hiç olmadı.. Bir Mülkiyeli, demokrasinin olmaza olmazı, oksijeni laikliğin eşyanın doğası gereği bu 2 temel metnin ruhunda var olduğunu, temel felsefesini dokuduğunu
nasıl görmez ya da görmezden gelebilir ?

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi en temel belgelerden biri değil midir?
Fransız Devriminin 3 ilkesinden biri LAİKLİK değil midir?
Batı bunun vazgeçilmezliğini nice kanlı iç savaşlardan sonra öğendi..
Öylesine ruhunda-özünde var ki, sözel olarak söz etmeye bile gerek duyulmayabiliyor.

Sayın Eygi’nin bir İslam Aydını olarak (pek haklı olarak İslamcı demiyorum), ülkemizi ve özellikle gençlerimizi ÇATIŞMA KÜLTÜRÜNDEN uzak tutacak söylem ve eylemlere mahkum olduğunu / olduğumuzu düşünüyoruz.

Ülkemizdeki eşitsizlikleri sert eleştirisi ise son derece yerinde..
Bunun için ise salt ZEKAT’ı çare göstermesi beni çok üzdü..
İslam dini sistematiğinin başka mekanizmaları yok mu bu kabul edilemez sefahat ve sefalet için ?? Yoksa, fıkıh dışı hukuk yaratmak gerek değil mi??
SOSYAL DEVLET bu gereksinimin ürünü değil midir??

***** /// *****

Devlet Bakanı Bekir Bozdağ’ın demeci ise tam anlamıyla suç!
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının duraksamadan inceleme ve hemen ardından da dava açması gerekiyor Anayasa Mahkemesi’nde..

Eski Sağlık Bakanı, son zamanların yürekli ve usta kalemi Sn. Rifat Serdaroğlu,
ağır ve ince bir hiciv ile Bakan Bozdağ’ı epey hırpalamış.
Bence de hak etmiş Bakan Bozdağ.. Nedir bu Laik rejim takıntısı?
Hiç sorgulamaz mı bu arkadaşlar?

Bu sitede yer verdiğimiz aşağıdaki yazımızı LÜTFEN, serinkanlılıkla ve önyargısız
okurlar mı ?

84 Yıl Sonra Gene LAİKLİK: Nedir, Ne Değildir?
Posted on 29 Nisan 2012, http://ahmetsaltik.net/category/yurttas-saltik/page/2/

***** // *****

2 adet de kapsamlı raporumuz var..

1. AB Süreçlerinde Türkiye’nin Sağlık Politikaları ve
2. AB Süreçlerinde Türk İlaç-Eczacılık politikaları..

Derviş Yunus’tan bir alıntı ve
Bir de çok düşündürücü bir fotoğraf…

İyi okumalar..

Sevgi ve Saygı ile.
6 Haziran 2012, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir