ATATÜRK : Halifeliğin devamı bize saldırı gerekçesi.. / ATATURK : Continuation of the Caliphate was justification for attacking us..