ULUSALCI BAKIŞ AÇISINDAN NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNE ELEŞTİRİLER / Criticism to nuclear power plants in Turkey..

NUKLEER_ENERJI_URETIMINE_ELESTIRILER

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“ULUSALCI BAKIŞ AÇISINDAN NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİNE ELEŞTİRİLER / Criticism to nuclear power plants in Turkey..” üzerine bir yorum

 1. Dostlar,

  Çekirdek fiziği uzmanı Sayın Prof. Dr. Ali Ercan beyefendiye,
  bu çok öğretici yazısı için teşekkür borçluyuz.

  Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin güncel sorunlara yaklaşımda nasıl
  çözüm sunduğunu sergilemesi bakımından da yazı öğretici :

  Tam bağımsızlık.. Kemalizmin en temel ilkelerinden biri.
  Dolayısıyla temel yakıtı (Uranyum) dışarıdan gelecek ve Yap-İşlet-Devret (BOT)
  modeliyle Ruslarca yapışacak 2 nükleer santrala karşı çıkılmaktadır.

  Yine Atatürkçü düşünce sisteminin bilimsel akılcılığa dayalı bir başka temel ilkesini de Sn. Ercan kullanıyor :

  Kurulu kapasiteyi rasyonel yönetin, atıl bölümleri etkinleştirerek enerji üretimini artırın ve belki de en önemlisi “yaşam biçimini değiştirerek” enerji tasarrufu yapın.. diyor..

  Anormal ve gereksiz nüfus artışını önleyelimi HER KADINA 1 ÇOCUK diyor bizim gibi..

  Nükleer kazaların çok acı sonuçlarına değiniyor, Almanya ve Japonya’nın nükleerden çekilme planlarını sunuyor.

  Güneş, rüzgar.. gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğini vurguluyor.. Türkiye coğrafya olark buna çok uygun.. uyarısını yapıyor..

  Dostlar,

  Ne yazık ki, AKP hükümeti Akkuyu Nükleer Santralı için ROSATOM adlı Rus Hükümeti şirketiyle yaptığı hükümetler arası anlaşmayı TBMM’den bir yasa olarak geçirdi. Böylece, Anayasa’nın 90. maddesi son fıkrası kapsamına soktu. Yani yürürlükteki tüm iç hukuk metinlerimizden üstün duruma geldi bu Anlaşma metni. Ayrıca Anayasa’ya aykırılığı a savlanamıyor Anayasa md. 90/son fıkraya göre.. Ülkemizi dönüşümsüz olarak bilerek bağlamış oldu.

  CHP, söz konusu Anlaşmayı uygun bulan yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ve 1,5 yılı aşan süre beklendikten sonra itiraz reddedildi. Bu arada Anlaşmayı herhengi bir nedenle fesih olanağımız da kalmadı. Fesih durumunda çok büyük tazminat akamlarını yükümlendik. Bir de DTÖ’de (Dünya Ticaret Örgütü) Tahkim süreçleri yüzünden ödence (tazminat) yaptırımı ile karşı karşıyayız..

  Ah AKP ah.. Ülkemizi işte böyle kötü yönetiliyor, eli kolu bağlanıyor..

  Yine de hükümeti bu Anlaşmalardan dönmeye, akıl ve bilim dışı nükleer santral yapımını durdurmaya çağırıyoruz…

  Sevgi ve saygı ile.
  7.7.12, Ankara

  Dr. Ahmet Saltık
  http://www.ahmetsaltik.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir