Etiket arşivi: yeni bir Haçlı seferinin başlatılması ve küresel kapitalizmden küresel faşizme geçiş yönünde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.

İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN VERDİĞİMİZ ONBİNLERCE EMEKÇİ ADINA BİR PULSUZ DİLEKÇE ve REÇETE


22 Haziran 2014 Pazar,

S O M A   M İ T İ N G İ N E  Ç A Ğ R I...

******************

13 Mayıs 2014.. SOMA KURBANLARINI UNUTMAYALIM…

İŞ CİNAYETLERİNE TÜRKİYE’de KURBAN VERDİĞİMİZ
ONBİNLERCE EMEKÇİ ADINA BİR PULSUZ DİLEKÇE ve REÇETE

SOMA_icimiz_komur_karasi_13.5.2014

ÇOK RİSKLİ YERALTI MADEN OCAKLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE,
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ILO’nun BELİRLEDİĞİ
ENAZ SAĞLIK-GÜVENLİK KOŞULLARINA UYMAYAN İŞYERLERİ
HIZLA BELİRLENEREK, STANDARTLARA UYANA DEK İVEDİLİKLE KAPATILSIN!
BURALARDA ÇALIŞAN EMEKÇİLERİN İŞ GÜVENCESİ MUTLAKA SAĞLANSIN.

TÜRKİYE ARTIK YENİ İŞ CİNAYETLERİNE SAHNE OLMASIN.
BU KAZALAR KADER – FITRAT DEĞİL DÜPEDÜZ EMEKÇİ KATLİAMIDIR.
TOPLU CİNAYETİ SERMAYE ADINA ÖRTMEK İÇİN DİNCİ SÖMÜRÜ YAPMAK KAHREDİCİDİR; BU SİYASETÇİLER LANETLENMELİDİR, LANETLİDİRLER!
BİLİMSEL OLARAK İŞ KAZALARININ %98’i ÖNLENEBİLİR.
KÜRESEL KAPİTALİZM ARTIK EMEKÇİLERDEN “KAN ve CAN VERGİSİ” ALMASIN!
EMEKÇİLER DE YAŞASIN; ÇOCUKLARINI BÜYÜTEBİLSİN ve YAŞLANABİLSİNLER

SAĞLIKLI – GÜVENLİ – ONURLU – SENDİKALI İSTİHDAM İNSAN HAKKIDIR!

ÖZERK BİR TÜRKİYE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURUMU KURULSUN..
ÇALIŞMA ORTAMLARININ ENAZ STANDARTLARI, DENETİMİ, YAPTIRIMLARI..
BU ÖZERK-DEMOKRATİK-KATILIMCI KURUMA BAĞLANSIN.
ABD’de, AB’de, Japonya’da.. pek çok uygar ülkede (NIOSH, OSHA) örnekleri var..

İŞ CİNAYETLERİNİN ADLİ-İDARİ CEZA YAPTIRIMLARI AĞIRLAŞTIRILSIN..
BAŞTA SİYASETÇİLER, TÜM SORUMLULAR MUTLAKA HESAP VERSİN.

TÜRKİYE ve DÜNYA İŞVERENLERİ, ARTIK BU UTANÇ VERİCİ DURUMDAN KURTULSUN; MERKEZE ENÇOK KAZANÇ DEĞİL EMEĞE SAYGI KONSUN.
İNSAN OLMANIN BAŞ KOŞULUNUN EMEKÇİYE SAYGI OLDUĞU UNUTULMASIN!
SAĞLIKLI – GÜVENLİ – ONURLU BİR İSTİHDAM İLE DE SERMAYE KAZANABİLİR VE EMEKÇİLERLE – YAŞAMLA TOPLUMSAL BARIŞ BU UZLAŞMAYA BAĞLIDIR.

KüreselleşTİRme = YENİ EMPERYALİZM
 ARTIK DURDURULSUN;
ÖZELLEŞTİRME – TAŞERONLUK – SENDİKASIZLAŞTIRMA SON BULSUN!
BU AMAÇLA;
DÜNYANIN BÜTÜN EZİLEN – SÖMÜRÜLEN EMEKÇİLERİ BİRLEŞSİN;
D İ R E N İ Ş    K Ü R E S E L L E Ş T İ R İ L S İ N !

İş Cinayetlerine her yıl kurban verdiğimiz 2+ milyon emekçi adına
Tüm Dünyalılara  kısa bir pulsuz dilekçemiz ve de reçetemizdir;
hükümsüz kalmasın, şifa versin  dileriz.

SOMA_da_toplu_mezarlar_15.5.14

Sevgi, saygı ve derin ACI ile.
21 Mayıs 2014, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
İşçi Sağlığı – İş Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Kıdemli Öğretim Üyesi
Eski Yeraltı Maden İşletmesi (vd.) İşyeri Hekimi

Alpaslan IŞIKLI : AB ve GOP Kıskacında Türkiye !

Dostlar,

Merhum Prof. Dr. Alparslan IŞIKLInın ardından yazıp bize bıraktıklarını paylaşmayı sürdürelim. Bu gün

“AB ve GOP Kıskacında Türkiye !…” 

başlıklı ve 26 Mart 2008 tarihli makaleyi paylaşalım. Şöyle başlıyor :

portresi

  • “Üzerinde yaşadığımız bu ihtiyar küre, yine bazı önemli olaylara gebe görünüyor. Neler olabileceğini kestirmek, öncelikle nelerin olup bittiğini anlamamızı gerektirir. Olup bitenler, kuşkusuz, dünya ölçeğinde başlatılmış bulunan ve giderek yaygınlaştırılmaya ve derinleştirilmeye çalışılan bir ideolojik dayatmayla temelden bağlantılıdır. Gündüzlerin olmadığı bir dünyada, geceyi şuurlandırmak mümkün olmayabilirdi. Bunun gibi, karşıtları ortadan kaldırılan bir ideolojinin kendisinin de olmadığına hükmedilebilir. Bu nedenledir ki tek ve alternatifsiz bir ideoloji, sanki kendisi bir ideoloji değilmişçesine ‘ideolojinin sonu’ ve ‘tarihin sonu’ söylemleri arasında egemen kılınmak istenmekte.”

Alparslan hoca bu önemli makalesinde devamla şunları kaydediyor :

  • “Türkiye’de ise sosyal devletin uluslararası sömürü üzerinde temellenmeyen ve kronolojik açıdan biraz daha eskiye dayanan bir türü olarak Kemalizm doğmuştur. Ancak, sosyal devletin ömrü çok sürmemiş; 70’li yıllardan başlayarak tırmanışa geçen yeni liberalizm ile birlikte adeta belleklerden silinmiş; sosyal devletin ve onunla bağlantılı olarak Kemalizm’in oradan kaldırılması başlıca hedef haline getirilmiştir. Bugün yeni liberalizmin, dünyayı, liberalizmden farklı bir geleceğe götüreceğini söylemek için geçerli hiçbir neden bulunmamaktadır. Ekonomik bunalımlar ve dünya çapında sosyal adaletsizlik derinleşmektedir.  Irkçılık, ‘medeniyetler çatışması’ kılıfına büründürülerek hortlatılmıştır.. Dün, Reischtag yangını Hitler’in ‘önlenemeyen yükselişi’ne basamak yapılmıştı. Bugün de İkiz Kuleler
    ve Pentagon saldırıları, yeni bir Haçlı seferinin başlatılması ve
    küresel kapitalizmden küresel faşizme geçiş yönünde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.”

Ve merhum Işıklı söyleşisini şöyle bağlıyor :

“Türkiye’ye gerçek durum söylenmiyor. Türkiye’nin adaylığını kabul edelim diyenlerin gerçek eğilimi, Türkiye’nin AB’ye asla üye olmayacağı yönünde. Onların Türkiye ile ilişkilerini başından beri dürüstlük ve vakar içinde sürdürmediklerini görüyorum.” (V. Giscard d’Estaing, eski Fransa Cumhurbaşkanı [10] Aslında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne en azından bugünkü bütünlüğüyle ve yapısıyla giremeyeceği mevcut iktidarın bile malumu olmalıdır.

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, 8 Mart 1995’te TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada bu konudaki görüşlerini çok açık bir dille şöyle açıklamıştır:

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giremeyeceği kesindir.
Bunu Avrupalılar söylemektedir
.’

‘Kapitalist onlar. Duyun-u Umumiye’yi hatırlayın. (Osmanlı’nın borçları nedeniyle tüm devlet gelirlerine el koyan yabancı kuruluş.)
Ne yazık ki Türkiye’yi aynı duruma düşürmekle meşguller.’ “

==================================

Yazının tümünü okumak için lütfen tıklayınız..

AB_ve_GOP_Kiskacinda_Turkiye_26.03.2008

Sevgi ve saygı ile.
21.7.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net