Etiket arşivi: Yargıtay yaşam hakkının tehlikede olduğu bir yerde diğer tüm temel hak ve hürriyetlerin hiçbir değeri kalmayacaktır

Baz İstasyonları Hakkında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

BAZ İSTASYONLARINA YARGITAY FRENİ
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aldığı bir kararla Baz İstasyonlarının sağlığa olası zararlı etkileri nedeniyle yerleşim yerine kurulumunu engelledi. Gerekçeli kararda özetle şu ifadelere yer verildi: Anayasa tarafından korumaya alınan “yaşama hakkı”, “haberleşme hürriyeti” ve “mülkiyet hakkı” gibi temel haklar arasında bir çatışma meydana gelmesi halinde bu durumun, yargılama makamları tarafından hassasiyetle değerlendirilmesi ve çatışan yararlar arasında öncelik düşüncesine dayalı bir denge kurulması gerekir.
Dava konusu tesisin cep telefonlarının kullanımı için zorunlu olduğu ve bu tesisin geniş bir kitleyi ilgilendirmesi nedeniyle kamuya hizmet vermeyi amaçladığı tartışmasız ise de insan yaşamında tehlike yaratma ihtimalinin bulunması halinde insan yaşamına, sağlığına üstünlük tanınması gerekir.
Başka bir deyişle; “Yaşama Hakkı” en kutsal ve birincil hak olup tehdit altında olma şüphesi dahi diğer Anayasal haklardan önce gözetilmesi gereğini doğurur. Aksi halde yaşam hakkının tehlikede olduğu bir yerde diğer tüm temel hak ve hürriyetlerin hiçbir değeri kalmayacaktır. (http://www.istanbulbarosu.org.tr, 31.7.12)
=======================
Teşekkürler aın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu..
Dr. Ahmet Saltık
31.7.12, Ankara
www.ahmetsaltik.net

Baz_istasyonlari_hakkinda_Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_Karari